2. J. A. KOMENSKÝ (1592-1670) , LÄRARE I NATIONS - UTDRAG FRÅN ÅSIKTER1. Från allt som behövs är Gud den mest behövande.
2. Sök Gud istället för rikedom.
4. Den som byggde sina grundar på Gud, den står på fast berg och är ointaglig.
5. Cicero säger: Den som förnekar Gud kan man knappt bedöma som mentalt frisk.
10. Det som Kristus krävde från människor i Guds namn, det var inga ceremonier, det var inre förnyelse, och som han säger, återfödelse till ett nytt, heligt och andligt liv.
11. Beträffande åsikter om Gud och religion existerar oändligt kaos, om man jämför alla andra religioner som finns i värden eller om man studerar enstaka religioner separat. Mänga själar kommer till meningen att det är bättre att ignorera de många olika trätgiriga kyrkor och i ställer samtala med Gud i tystnad och hemlighet.
12. Religion i allmänhet kommer att vara mer universal än alla de befintliga religioner, eftersom den är avsedd att sträcka sig över hela värden, den kommer att vara enklare och därmed lättare att förstå. Religionens mål är att förbinda människor med Gud och Gud med människan, … så att utan yttre ceremonier kunna hedra Gud i ande och sanning. Det krävs inget annat än ständig vandring med Gud, samtal med Gud och vara i kontakt med Gud. Det viktiga är framför allt den andliga värden. Kainreligionen må därför gå under, den … grundar sekter, lyfter förföljning för religiös oenighet och utgjuter blod och till slut letar efter en plats på jorden istället för himlen.
14. Vår visdom ska vara kunskap om Gud och Guds lag.
18. Den som vill förtjäna Gud och människor (detta ska dock önska sig alla som kan), ska göra så att föra så många människor som möjligt till Gud. Detta är mer än att ge rikedom till de fattiga, ögon till de blinda och liv till de döda.
19. Stackaren den som arbetar på något utan medverkan av Gud, eftersom ett sådant verk utgår inte från det enda där det finns stabilitet och kärna av alla kärnor och därför verket faller sönder till slut. Men Gud samarbetar inte med någon, bara med de som arbetar på Guds verk.
20. Gud är ordningens Gud.
21. Det finns ingen makt endast makt från Gud.
23. Världsordning säger att det existerar Gud, därför att ordningen inte kan utgå från slump. Föreställ dig: Om du hade denna bok förbered och om du spred den på åkern och om du kastade den tillbaka på högen, tusen gånger och igen tusen gånger och oändligt många gånger mer, dock skapas det aldrig samma bok som en gång skapades av konst. Alltså hur kunde världen, ett så väl organiserat system, uppstå av slump?
24. Där det finns ordning, måste det existera något som styr denna ordning.
28. Lagar är alltid fastställda av någon överordnad och är bindande för de underordnade.
33. Det är klart att döden är en övergång någon annanstans.
34. Precis som kroppen kommer före klädseln och kan också vara utan någon klädsel, är ande före kroppen och kan existera också utan en kropp, därför att kroppen är inget annat än klädsel för ande.
35. Ande finns inom oss och är Guds avbild, dvs. det som gör oss små Gudar, nämligen människor.
40. Du som söker endast det ytliga, ceremonier, storhet, rikedom, myndigheter, makt och herravälde, du är Antikrist, inte Kristi tjänare.
41. Satan är angelägen att rubbningen är successiv sådan att människor inte märker hur de faller för förstörelsen, så länge tills de förfaller i gapet.
42. Satan försöker ständigt att människor inte kan rekognosera vad som är väl och vad som är ont, han strävar efter att människor betraktar det goda för ont och ont för det goda och att de låter sig villigt att böja med dessa okunnighetskedjor.
43. Där det inte finns något ljus, har mörker sin fasta plats som i djupa underjordiska grottor. Liknande är det i sinnet dit det inte trängde någon kunskap, där kan råda endast okunnighet.
52. Vi alla är skickade till samma värld skola och det åligger oss att förbereda sig för ett annat liv.
53. Försummelse av uppfostran är förstörande för människor, familjer, riken och hela världen.
59. Att leva och inte veta varför man lever, betyder att leva på samma sätt som en fluga eller nässla.
61. Till tvååriga, treåriga och ännu mer till den fyraåriga kan man förmedla kunskaper om Gud, om liv och om död, som är en övergång till ett annat liv, så kan barnen börja uppfatta varför de finns här och vad ska de göra.
68. Ett aktivt liv är det verkliga livet, ingen sysselsättning är ett levande grav.
71. Låt tankar, orden och gärningar bilda en enda harmoni. Helst ska vi vara beredda att dö än smutsa ner sig och förlora sin heder .
73. Beträffande böcker från bra och nyttiga författare är det nödvändigt att skaffa sig urval. Man ska glömma inget som tjänar till sannare vissdom, fromhet och ordning.
74. Filosofi är för bredd, därför är det nästan bättre att veta inget än låta sig förvirra ständigt av olika åsikter och istället för visdomsljus vara tvungen att leta i dimman bestående av olika åsikter.
76. Allvarliga böcker som ska ge oss större vissdom, måste man läsa kontinuerligt två eller tre gånger. Första gången ska man markera alla märkliga saker genom understrykning eller stjärnor vid sidan om texten . Från allt man läser ska man skaffa noteringar.
77. Utgivare måste vi be enträget och binda de, att inte kopiera papper fast vissdom och att deras mål inte ska vara själva vinst men ljus i tjälar, att de är riktiga ljustjänare, inte slavar av Pluton (Gud av rikedom), arkitekt av mörker och förvirring.            (13.11.202, SPMZ - Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!