1. När Lagen inte följs – huvudorsaken till krisen i det mänskliga rikets utvecklingFör närvarande upplever vi den andra världsomfattande ekonomiska krisen.  Sex huvudorsaker för den första krisen, som började 1929, beskrev dr. Alex Carrel på följande sätt: 1. Människan kämpar för sin existens mycket mer med sin tanke än med sin kropp. Moralen är mycket viktigare än intelligensen. Om den försvinner från någon nation, så rasar snart hela strukturen. 2. Den samhälleliga miljön stöder inte utvecklingen av det mänskliga psyket utan tvärtom all makt bromsar denna utveckling. 3. Det är intressant att själsliga sjukdomar är fler än alla andra sjukdomar tillsammans. 4. Studium av moraliska, estetiska och religiösa frågor har visat sig vara lika nödvändigt som matematik, fysik och kemi. 5. Ekonomer är medvetna om att orsakerna till den ekonomiska och finansiella krisen också kan vara moraliska och själsliga. 6. En hel och full utveckling av den mänskliga personligheten är civilisationens slutmål. Tiden är inne för att börja arbeta på vårt tillfrisknande.

            Riktigheten i den korta beskrivning av orsakerna till den första världsomfattande krisen bekräftades av den andra världsomfattande , den s.k. globala ekonomiska krisen som vi upplever för närvarande. Även denna andra kris förbereddes av den okloka ledningen av staterna som under en längre tid inte följt normerna för den naturliga morallagen (vidare endast Lagen), om vars existens Frankrikes företrädare Champetier de  Ribes talade om vid Nürnbergrättegångarna, där man dömde Tysklands nazistiska ledare efter andra världskriget: „Över människors och regeringars godtyckliga vilja finns den moraliska lagen, som gäller såväl personer som agerar offentligt som privatpersoner, såväl nationer som enskilda individer. Det är ett brott att bryta denna lag“ Om existensen av denna lag kan man även läsa i Bibeln: „Det är en synd att bryta lagen.“ (1. Johanniterbrevet 3:4) Nationernas lärare J. A. Comenius (1592-1670) skrev: „Kristus är den verkliga vägen, sanning och liv. Var och en det innebär att den som befinner sig utanför Kristus avviker från vägen, går vilse och dör.“ „Eftersom vi lyder under den kosmiska ordningen  (Lagen), bör vi känna till denna ordning.“ (Alma Excelsior (1887-1956)  „Hur kan vi återvända till övertygelsen att den moraliska lagen är herren över världen?“ (Den tjeckiske filosofen Emanuel Rádl, 1873-1942) „Ett samhälle utan karaktär förruttnar, ett samhälle som bygger på karaktär är framgångsrikt, utvecklar sig lyckosamt och blomstrar. Därför är den viktigaste uppgiften för nationernas pedagoger att lära unga människor att uppföra sig med karaktär.“  (Den tjeckiske filosofen Josef Holeček, 1853-1929)

            Om missbrukande av kunskap om Lagen av egoistiska maktskäl från olika bedragare på ett oblodigt sätt informerar oss den kinesiske författaren Sun Tsi från det 5:te århundradet före Kristus: 1. Diskreditera det goda och sanningen. 2. Kompromettera de verkliga ledarna. 3. Undergräv det gemensamma förtroendet mellan människor. Låt alla förbli ensamma. 4. Undergräv den sittande regeringen: oredan väcker indignation som du kan utnyttja. 5. Utnyttja olika banditer: de har inget annat val än att tjäna dig troget. 6. Sprid oro omkring dig där det är möjligt. 7. Hetsa gamla mot unga. 8. Gör narr av traditionerna, eftersom de är din största fiende, de tillåter nämligen inte att man glömmer sina rötter. Förhindra försörjningen av ris och vatten. 9. Sprid sensuell musik. 10. Sprid omoral. 11. Belöna dina underhuggare, det betalar sig tvåfalt. 12. Försök att veta så mycket som möjligt om landet du tänker omkullkasta. Det är nödvändigt att erövra landet på ett sådant sätt att ingen märker att de förlorar sin frihet. Den statliga makten har ingen egen biologisk tanke från vilken den mänskliga makten härrör och har alltså inte heller ingen egen makt, den makten kommer från medborgarna och medborgarna erhåller den genom tankegåvor och känslor från Lagstiftaren av alla naturlagar. Därför är det en helt riktig åsikt att staten är till för folket och inte att folket är till för staten och dess maktambitioner och egoistiska mål som ignorerar Lagens existens. Moralens överlägsenhet över makten, även den ekonomiska (pengarnas) uttrycks även i dessa åsikter: „Om de visa styr, stärker det folkets ryggrad. Där man inte följer Lagen, där härskar mörkret. (Gammal kinesisk visdom) Demokrati är en konstant ansträngning att uppfostra medborgarna. Jag tror inte på att reformer kan genomföras endast ekonomiskt. Demokratins kris är framför allt en moralisk fråga. (T. G. Masaryk, 1850-1937)  Utan en moralisk renässans kommer demokratin inte att förbättras. Den nya och nästa demokratis problem är också samtidigt det eviga problemet med uppfostran till demokrati, ett problem att uppfostra ledare och massor. (´Tjeckoslovakiens andra president, Eduard Beneš, 1884-1948) Det är inte sant att allt avgörs av ekonomin, Det avgörande är moralen. (A. Solzjenitsyn, 1918-2008) De värsta vanföreställningarna och missgärningarna i vår tid kommer i från den fullständiga separationen av moralen från politiken. (V. S. Solovjev, 1853-1900) Den nya och nästa demokratis problem är också samtidigt det eviga problemet med uppfostran till demokrati, ett problem att uppfostra ledare och massor. (Eduard Beneš, Tjeckoslovakiens andra president)

Helt tyst, liksom omärkligt började våra idéer- och moraliska värderingar brytas ned. Vårt land hamnade i en förkrissituation. Dagens viktigaste uppgift är att lyfta människan själsligt och förstärka hennes moraliska ståndpunkt. (M. S. Gorbatjov)  Folkets största kapital är dess moraliska kvaliteter. (N. G. Černyševskij, 1828-1889) Själens rikedom är värdefullare än pengars rikedom. (Arabiskt ordspråk)  Tankens sjukdomar är mer fördärvliga och inträffar oftare än kroppsliga sjukdomar. (Den grekiske filosofen Epikuros, 341-270 före Kristus)  Tala sanning även om den går emot dig. (Arabiskt ordspråk) En villfarelse upphör inte att vara en villfarelse även om majoriteten delar den. (L. N. Tolstoj, 1828-1910) Ur okunskap kommer ingen rätt att tro på någonting. (S. Freud, 1856-1939) Nu pågår en omvandling av materialism och egoism till en själslig känsla hos en mänsklighet förmögen till ett förbrödrande liv. (Alma Excelsior, 1887-1956)

           

 (F. V. Oktober 2012)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!