motto:
"Demokracii bychom měli, teď potřebujeme ještě demokraty."

TGM
Kdo jednotlivci nebo národu ve vzdělání brání, páše smrtelný hřích – právo ke vzdělanosti má každý
člověk právě tak jako právo k žití. (TGM)

Svoboda výuky a svoboda vyjádřit názor v knize nebo v tisku je základem zdravého a přirozeného
vývoje každého národa. Akademickou svobodou rozumím právo hledat pravdu a publikovat a zčit to,
co je podle člověka pravdivé. Z tohoto práva vyplývá také povinnost: člověk nesmí zatajovat žádnou
část toho, o čem je přesvědčen, že je pravdivé. (Einstein)

Lepší je bezpráví trpět než je páchat. (Cicero)