5. Čo je cieľom týchto textov?Tieto texty majú napomôcť primárnej, tj. názorovej prevencii proti scestnému vývoju človeka a demokracie. Scestný vývoj predpokladá existenciu cesty svetla, ktorá je totožná s nadčasovým, nadstraníckym a nadcirkevným svetovým názorom, ktorého základ tvorí prírodný morálny ZÁKON, ktorý určuje medze ľuďom darovanej slobody – moci. Vývojovou kontinuitu ľudí s ich prechádzajúcimi aj budúcimi životmi na Zemi a ich postupné zduchovňovanie, tj. napĺňanie sa svetlom premáhaním tmy v sebe aj vôkol seba, zaisťuje reinkarácia. Nie je teda pravdou, že smrťou fyzického tela končí existencia človeka a jeho zodpovednosť za to, ako na Zemi hospodáril so svojou slobodou – mocou. Len cesta svetla umožní ľuďom, aby postúpili do ďalšej vývojovej epochy ríše ľudskej a nestali sa vývojovým odpadom.


František Venzara - vedúci SPMZ 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!