5. O prenosu Filadelfije iz ZDA v Srednjo EvropoV edini preroški knjigi Nove zaveze, v Razodetju, v poglavju 3:7-13, je zapisano Sporočilo Filadelfiji, namenjeno Angelu cerkve v Filadelfiji. »Vendar besede „cerkev“ si ne smemo razlagati v cerkvenem oziroma lokalnem smislu. Pod to besedo razumemo toliko duhovni nauk za šesto arijsko kulturo, filadelfijsko-slovansko kulturo.« (Alma Excelsior) Beseda filadelfijski pomeni bratstvo vseh Božjih otrok, med katere sodijo tako demokrati, kot tudi nedemokrati, t.p. ne le duhovni ljudje, ampak  tudi materialisti. Beseda slovanski pomeni vsakega človeka, iz kakršnegakoli naroda, ki bo postal oznanjevalec Božje Besede in pripadnik filadelfijskega nauka, ki ga je za omenjeno šesto kulturo pripravila Alma Excelsior (1887-1956), rojena v Brnu, v  Češki republiki.  Gre za nauk, ki ni cerkven oziroma veroizpoveden. To razliko bo bralec dojel iz definicije veroizpovedi, kot je je podala najvišja posvečevalka Alma Excelsior: „Veroizpoved je prirejeni sad duhovnega spoznanja, pridobljenega s posvetitvijo. Posvetitev pa pomeni neposreden vstop v duhovni svet.“ Iz omenjene definicije je razvidna prioriteta modrosti, ki izvira iz nebes, pred modrostjo praviloma prerokov in ustanoviteljev svetovnih veroizpovedi, ki so modrost priredili tako, da bi bila razumljiva tudi bolj enostavnim ljudem. Globina in razsežnost duhovnega spoznanja Alme Excelsior sta izredna, tolikšno spoznanje pa se lahko širi le v omejenem obsegu. Ker pa je omenjeni nauk idealističen in popolnoma demokratičen, ga materialisti odklanjajo, čeprav ravno nepoznavanje in nespoštovanje naravnega nravnega Zakona sta najgloblja vzroka vseh kriznih pojavov pri ljudeh in njihovih organizacijah. Filadelfijská kultura si prizadeva za vzgojo izključno na osnovi najnovejšega duhovnega spoznanja Alme Excelsior. Filadelfijo, tj. Mesto bratske ljubezni, so v Vzhodni  Ameriki ustanovili  leta 1682 kvekerji (beri kvejkri), ki so napustili Anglijo, da bi lahko in brez zatiranja izpovedovali svojo vero ter spoštovali princip, da vera, katere ne spremljajo primerna dejanja, ne zadostuje. Mesto Filadelfija je pozneje postalo prestolnica vse trinajstih angleških kolonij v Pensilvaniji. Leta 1947 so britanski in ameriški kvekerji prejeli Nobelovo nagrado za mir. Kvekerji so prepričani, da v človeku obstaja določeno »drobno seme Božje«, katero je vir „notranje svetlobe“, s to svetlobo pa je potrebno navezovati kontakt brez posredovanja duhovnikov. Za kvekerje so bile in tudi še vedno so odločilne njihove lastne izkušnje s Božjim v sebi. Sedaj štejejo kakšnih 5 milijonov članov. Dne 4. 7. 1776 so kvekerji v Filadelfiji izdali skupno Izjavo o Neodvisnosti, v kateri se je ljudstvo vseh trinajstih ameriških naselbin ponovno izreklo za ideal nravnih ljudskih  pravic, s katerimi so utemeljili ločitev od kraljevske Anglije in pravico do samostojnosti in svobodnega razvoja. Pod pritiskom južnih delegacij je bilo iz prvotnega predloga izvzeto poglavje, ki je obsojalo suženjstvo. Iz besedila omenjene Izjave navajamo naslednji odlomek: „Te resnice smatramo za samo po sebi umevne: vsi ljudje so ustvarjeni kot enaki; Stvarnik jih je obdaril z določenimi neodtujivimi pravicami, med katere sodi življenje, svoboda in graditev blagostanja; za zagotavljanje teh pravic si ljudje ustanavljajo vlade s pravično močjo, izhajajočo iz soglasja tistih, katerim vladajo; kadarkoli določeni vladni sistem nasprotuje tem ciljem, ima ljudstvo pravico, da ga zamenja oziroma ukine in poskrbi za novo vlado, zasnovano na takšnih principih in tako urejeno, da bi -kar se da najbolje- zagotavljala varnost in blagostanje ljudstva. … Če pa dolga vrsta brezpravja in stisk, neprenehoma zasledujoča enak cilj, kaže na namen ukleščiti ljudstvo v popolnem despotizmu, potem ima ljudstvo pravico oziroma celo dolžnost, da poskrbi,  da takšna vlada pade ter da za varovanje svoje prihodnje varnosti postavi nove stražarje. Takšno je bilo potrpežljivo stradanje teh naselbin: in takšna obstaja danes potreba, ki jih sili, da bi spremenili njihov bivši vladni sistem.“
Dne 23. 10. 1918 so v Filadelfiji, celo v isti Dvorani Neodvisnosti, zastopniki Demokratske Unije Srednje Evrope, na čelu s predsednikom te Unije, Tomažem Garrigue  Masarykom (v nadaljevanju samo TGM), podpisali programe posameznih narodov Unije, zatem je TGM na dvorišču prebral njihovo skupno izjavo, ob tem pa se je -v skladu z zgodovinskim običajem- oglasil tudi Zvon Svobode. Omenjena izjava se smatra za začetek oz. rojevanje šeste filadelfijske kulture. Dne 20. 11. 1918, se je TGM, že kot izvoljeni predsednik, odpeljal z ladjo „Carmania“ iz njujorškega pristanišča domov. Ime ladje spominja na karmo, tj. usodo, ki kaže, da vloga TGM v Ameriki ni bila naključna. Tako je TGM iz ZDA pripeljal leta 95 napovedano Filadelfijsko kulturo na takratno Češkoslovaško. Tudi rojstvo Alme Excelsior v Brnu, enako, kot  njen duhovno-demokratski prispevek za šesto, rojevajočo se Filadelfijsko kulturo, gotovo nista bila naključna.
Iz moralnih tez TGM: „Zmotno je mišljenje, da tisti, ki izjavlja veroizpoved, zaradi nje že poseduje tudi nravnost. Vsak človek se mora postaviti zoper vsakega, kdor ne ogroža samo fizičnega, temveč tudi duhovnega življenja ljudi. Splošno bratstvo, geslo francoske revolucije, je razglašal že Sokratov učenec Platon (470-399). Demokracija ni samo politični sistem, temveč tudi in predvsem nravni. Nravnost mora biti cilj vsakega posameznika in naroda. Nasilje lahko poraja samo nasilje. Brez dejanske spremembe mišljenja in nravnosti sicer z revolucijo lahko odstranimo hudiča, a na njegovo mesto postavimo Belcebuba. Ne verujem, da je potrebno reformo možno izvesti samo na gospodarski način. Hkrati se mora izvajati tudi nravna in mišljenjska reforma. Sem odločen nasprotnik materialističnega svetovnega nazora. Brez splošnega priznanja nravnih temeljev države in politike ni možno upravljati nobene države. Kdor ne bi bil seznanjen z vsebino krščanstva, bi bil na naših kulturnih tleh pravzaprav tujec.“               
Informacije Alme Excelsior niso v nasprotju z nravno komponento krščanskega nauka, lahko pa pripomorejo državljanom, da bi spoznali in priznali, da je poglavitni smisel človekovega življenja v poduhovljenju človeka oziroma drugače povedano: v kultiviranju človekove psihe, ki podpira razvoj nravnega, posledično pa tudi fizičnega zdravja ljudi ter zdrave demokracije, brez kriznih izgredov ljudi in držav,  ki bi si jih ljudje in države same povzročile s svojim neznanjem in nespoštovanjem naravnega nravnega Zakona.

 

Zahvaljujemo se za finančno podporo na naš račun  IBAN: CZ81  0300 0000 0002 5734 6517

Ime računa je: SP MZ

 

           (František Venzara, vodja SPMZ,  21. februar 2013)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!