4. O demokraciji, totalitarizmu in smislu življenja ljudi na ZemljiDa bi spoznali bistvo demokracije (svetlobe) in totalitarizma (teme), nam bo zadostovalo samo 5 pojmov: 1. morala, 2. človeška moč, 3. denar, 4. ekonomika, 5. hierarhija. Dobro poznavanje omenjenih pojmov in njihova pravilna uporaba nista pogojena le s šolskim študijem, temveč študijem skozi vse življenje. To velja predvsem za moralo, ki bi morala biti prioriteta vseh ljudi, družin, držav, narodov, cerkva in njihovih programov ter ciljev. Razvoj morale poteka neprenehoma in v dolgotrajnem razvojnem procesu, ki pa je sicer lahko tudi negativen.
Prvo mesto morale na vrednostni lestvici je bilo in vedno bo določeno z naravno zakonitostjo, ki se imenuje zakon modrosti in ljubezni, v nadaljevanju le Zakon. V Stari zavezi se spoštovanje norm Zakona izraža z besedami: delati samo tisto, kar je prav v Gospodovih očeh. Odstranitev morale iz prvega mesta s človeško močjo je glavni vzrok za nastanek totalitarizma, ki je nasprotje demokraciji. V nedavni zgodovini so nam v praksi takšno nadomeščanje morale z lastno človeško močjo pokazali Lenin, Stalin in Hitler. Vendar samo demokracija lahko napolnjuje smisel in razvoj človekove eksistence na planetu Zemlji. Ta smisel je v poduhovljenju, tj. kultiviranju človeka, njegovega mišljenja (duha) in čutenja (duše). Eksistenca vseh naravnih zakonitosti pa nujno predpostavlja tudi eksistenco Zakonodajalca.

Kot najbolj hude kršitve harmoničnega razvoja ljudi in njihove organiziranosti            v skladu z Zakonom je možno našteti naslednjih šest kršitev Zakona:
-  Materialistični svetovni nazor;
- amoralnost, tj. kršitev oziroma kršenje norme ali norm Zakona s človekovimi dejanji;
-  egoizem, ki človeka ovira z neosebnim življenjem za druge;
-  droge;
-  seksualna strast brez duhovne ljubezni oziroma seks zaradi plačila;
-  hranjenje z mesom, ki ovira poduhovljenje ljudi in je povezano tudi z vojnami med ljudmi.

K povratku morale na njeno prvo mesto v glavah ljudi lahko pripomorejo predvsem naslednji modri nasveti in podatki:

1. Harmonija vesoljnih zakonov nakazuje tolikšno vrhunsko inteligenco, da sta vse človeško mišljenje in spoznavanje popolnoma zanemarljiva. (Albert Einstein) 
2. Iščite najprej Njegovo kraljestvo in pravičnost, vse ostalo vam bo navrženo. (Matej 6:33) (To Najvišjo inteligenco vesolja kristjani imenujejo Bog, ali tudi Gospod. Muslimani uporabljajo ime Alah. Tukaj se indirektno poudarja da, če ne bomo iskali Njegovega duhovnega sveta in če se ne bomo poduhovili v okviru čiste demokracije, ne bomo -bodisi zaradi naravne, bodisi zaradi človeške katastrofe- izgubili samo materialnega premoženja oziroma zdravja, temveč morda samo življenje na Zemlji.)
3. Če si želiš živeti, živi za druge. (Seneca)
4. Človek, ki išče srečo v zunanjem blagostanju, gradi svoj dom na pesku; dejansko srečo lahko nudi samo skladnost notranjega življenja z Božjo voljo. (Malory).     
5. Vse tisto, kar posameznik, država ali narod odvzame pravici, resnici, pravičnosti ali sodelovanju, dodaja nesreči, ki jo obvezno povzroča avtoregulacija zakona moralnega ravnotežja. S čem si boš prikrajšal zdravje, boš dodal bolezni. V tem je bistvo omenjenega zakona. Kar boš odvzel dobremu, boš dodal hudemu, ki bo prišlo nadte. Morala velja, in sicer ne glede na to, ali obstajajo njeni teoretični zanikovalci, naj bi to bili posamezniki ali pa celotne družbene skupine. V določenem obdobju je seveda možno zanikati moralo, jo poskušati prevarati in se truditi za življenje z nadomestki morale. Je možno jo tudi zanikati vpričo ugodja in užitkov, ali jo nadvladati z zakonom koristoljubja, zakonom moči oziroma laži, vendar vse to še ne pomeni, da je že prenehala obstajati. (Prof. Arnošt Bláha)
6. Na kakšen način bi se lahko povrnili k prepričanju, da je moralni red suvereni gospodar sveta ? Vsi ljudje imajo dolžnost, da se borijo za pravičnost in resnico; svet bo postal svoboden v imenu resnice in ne nasilja. (Profesor Emanuel Rádl)        
7. Egoizem, nasprotje Ljubezni, je moč, ki človeka ločuje od duhovnega bivanja. Smisel človekovega življenja je v razvijanju ljubezni. Ljubezen je gibalo in vzvod celotnega duhovnega razvoja človeštva. Bratska Ljubezen je pot v enotnost. (Alma Excelsior, darovalka duhovne znanosti za nastajajočo novo razvojno etapo demokracije, tj. filadelfijske, bratske kulture.)
8. Mar se veselim nad smrtjo grešnika? Je izrek Gospoda - Vladarja. Ali ne želim, da bi se odvrnil od svojih poti in ostal živ ? (Biblija)
9. Izpolnjuj zapovedi (Zakona) iz ljubezni do Boga in ne zaradi strahu pred Njim. (Talmud)
10. Hudobija se vedno poraja povsod tam, kjer primanjkuje ljubezni. (Hermann Hesse)
11. Samo življenje, ki ga živimo za druge, je vredno. (A. Einstein)
12. Življenje brez ljubezni je prazno. (Ernst M. Arnd)
13. Zato, da bi človek lahko živel, ne da bi razumel smisla svojega življenja, obstaja samo eno sredstvo: življenje v nenehni telesni omami, povzročeni s tobakom, alkoholom ali  morfijem oziroma duševni omami zaradi kratkočasenja, užitkov in vseh vrst veselic. (Naša opomba: sem sodi tudi ponudba adrenalinskih doživetij.)
14. Bog je ljubezen in kdor živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem. (1. Janezovo pismo 4.16)
15. Samo porast duhovne ljubezni med ljudmi bo lahko spremenil obstoječi družbeni red. (L. N. Tolstoj)        
16. Politične stranke, ki niso dojele svojih nalog in svojega kontrolnega poslanstva, so namesto kontrole vlade in upravljanja vzele vladanje in upravljanje države v svoje roke in  vladale same. Brez moralnega preporoda ljudi ne bo nastala boljša demokracija (Edward Beneš, drugi predsednik Češkoslovaške.)  (Politične stranke so tako načele pravilno stališče, da država obstaja zaradi državljanov in ne državljani zaradi države.)
17. Demokracija ni samo državna in administrativna forma, ampak nazor o življenju in svetu. Demokracija pomeni nenehno prizadevanje za vzgojo državljanov nasploh. (T. G. Masaryk, v nadaljevanju samo TGM)
18. Nadaljnja usoda ljudstva je popolnoma odvisna od njegovega duhovnega spreobrnjenja, od moralnega stanja ljudi. (Berďajev) 
19. Jezus (svetloba) želi, da bi moč pomenila služenje; svet (tj. tema) želi, da bi pomenila vladanje. (L. N. Tolstoj)

20. Rastite duševno in pomagajte drugim rasti. To je vsebina (smisel) celotnega življenja. (L. N. Tolstoj)

 

           (Štěpánov pri Olomucu 5. 12. 2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!