3. O Zakonu in njegovi vsebiniS tem Zakonom razumemo naravni moralni Zakon, v nadaljevanju le Zakon. Odnos človeka do Zakona odloča o obstoju, zdravju in usodi vsakega človeka, torej ima lahko nepoznavanje in neupoštevanje norm Zakona (norma = to, kar naj bi bilo) za človeka neizbežne posledice, o katerih za enkrat ničesar ne ve. Tukaj navedeni kratki osnutek Zakona lahko postane impulz za odločitev bralca, da začne Zakon stalno spoznavati v teoriji in praksi ter da lahko postane duhovni človek in demokrat. „Čeprav naša bitja živijo na dogledu nebes, naš duh vseeno ostaja zaprt v jami naše lastne narave in običajev, ki nas oskrbujejo z neizmerno količino pomot in mnenj brez vrednosti.“ (Francis Bacon, 1561–1626, angleški filozof) „Kdor ne bi poznal vsebine krščanstva, bi bil pravzaprav tujec na naši kulturni zemlji.“ (Tomaš Garrigue Masaryk 1850–1937)
Definicijo zakona je formuliral angleški pravni teoretik J. Austin takole: „Zakon je pravilo, ki ga je določilo za pogajanje inteligentnega bitja drugo inteligentno bitje, ki ima nad tem prvim moč.“ Ta definicija velja tako za človeško pravo kot tudi za naravni moralni Zakon.

Francoski zastopnik Champetier de Ribes je na Nürnberškem sojenju obsojenim nacističnim vodjem na sodišče apeliral takole: „S tem, da slovesno spomnite svet, da je nad samovoljo vlad moralni Zakon, ki zavezuje tako javno dejavne ljudi kot zasebnike, tako narode kot posameznike, in da je zločin ta Zakon kršiti, bo vaš izrek krivde močno prispeval k velikemu delu univerzalne pacifikacije.“ S to univerzalno pacifikacijo je možno razumeti filadelfično-vsebratsko kulturo, ki za več časa omogoči obstoj demokracije, ki upošteva prioritete in cilje človeškega kraljestva, ki so jih ustanovili naši duhovni Starši, Oče vesolja in Mati narave. Začetek te nove kulture predstavljata Tomaš G. Masaryk in Alma Excelsior, s pravim imenom Marie Kubištová (1887–1956), ki se je rodila v Brnu in živela v Boskovicah. S svojim duhovnim prispevkom za šesto vsebratsko-filadelfično kulturo se je uvrstila poleg Jezusa.          
Iz mnenja obtoženega H. Schachta pred Nürnberškim sodiščem citiramo: „Nisem pretresen v veri, da se svet zbere ne z vlado moči, temveč le z vlado duha in morale.“
Obtoženi Hans Frank je povedal: „Odpovedali smo se Boga in zato smo morali pasti.“
Zastopnik Češkoslovaške pri Nürnberškem sodišču je v svoji knjigi Nürnberško sodišče (Orbis, Praga 1946) napisal: „Nacisti so spremenili državo v eno samo koncentracijsko taborišče. Iz države so naredili gangsterski organizem. Država, katere naloga je graditi in ščititi varnost državljana, je pod vodstvom nacistov organizirala zločin in ščitila zločince, ne pa njihove žrtve. Nürnberško sodišče je napisalo, da ni pravice brez morale. Pravica, ki se odpove tega svojega izvira, usiha, hira ali se spreminja v nasprotje pravice. Nürnberško sodišče je dalo svetu pojasnilo, da so zatiranje človekove svobode, uničenje demokracije, omejevanje vseh zakonov človeških in božjih, zasledovanje ljudi zaradi rase, religije ali političnega prepričanja usmerjeni proti temeljem človeške civilizacije.“

Ker norme Zakona niso podvržene starosti, je možno uporabiti za osnutek vsebine Zakona tudi starodavne informacije o Zakonu.


Kitajska
Če vlada modri, krepi hrbtenice ljudi. Kjer se ne bo upoštevalo Zakona, tam bo vladala temačnost. Česar si sam ne želiš, ne delaj drugim. Ni večjega zločina kot popuščati strasti. Neposredna dolžnost uradnika je ne slediti ukazom, ki slabo ukazujejo.


Indija
Če se človek pri vsaki priložnosti ne trudi živeti za drugega in mu pomagati, potem res ne živi pravega življenja. Najvišji cilj je poučevanje Zakona. Dar znanja Zakona ima prednost pred vsakim darom. Veselje zaradi upoštevanja Zakona ima prednost pred vsakim veseljem.


Egipt
Ljubi resnico in pravičnost. Ne bodi pristranski. Neprestano se izobražuj. Delaj, pridobivaj kruh pošteno. Ne govori po nepotrebnem. Ne nagovarjaj h grehu. Ne opijaj se! Bori se proti laži! Ne trpinči se s tem, česar se ne da popraviti. Ne ženi se za bogastvom. Ne kradi. Ne zatiraj šibkih. Ne pričaj krivo. Poučuj ljudstvo. Ljubi svoje bližnje. Podaj se v boj s tistim, ki greši z lažjo.


Antika
Vsemu vlada zakon. (Hipokrat) Naj se ne odplača brezpravje z brezpravjem, niti naj se nikomur ne dela zlo, in sicer niti če bi človek doživljal karkoli od ljudi. Zakonodajalec ne sme dopustiti, da bo vzgoja potisnjena v ozadje, temveč mora zanjo redno skrbeti. (Platon) Pazi, da ne bi imeli ničvredneži prednosti pred poštenimi ljudmi. (Izokrat) Ne moremo živeti srečno, če nismo razumni, pošteni (tj. moralni) in pravični. (Epikur) Duša se vrača nazaj na zemljo, ponovno se utelesi in ne neha se zadovoljevati v ponavljajočih se rojstvih z bolečinami in usodami tega sveta. (Plutarh) Oh, ti nesrečni! Sicer vedno hlastajo po dobrini, toda do Zakona, ki ga je dal svetu Bog, so slepi in gluhi; če bi ga upoštevali, bi srečno živeli. Bog vsevladajoči, osvobodi ljudi iz te pogubne nevednosti. (Kleanthés) Vsak človek ima takšno ceno, kakršno ceno ima to, za kar si prizadeva. (Eden najboljših rimskih cesarjev Markus Aurelius Antonius, 161–180, stoični filozof)


Koran
Bodite pomočniki Božji! Nebes in zemlje in vsega, kar je med njimi, nismo ustvarili za zabavo; Bodi potrpežljiv s tem, kar te doleti, ker to sodi k bistvu stvari! Kdor zlo dela, sam proti sebi tako dela. Reci: „Ne zahtevam od vas nobene nagrade, le ljubezen do bližnjih!“ Bog je prepovedal oderuštvo.


Biblija
Ne pridružiš se večini, če dela zlo. Ne boš dajal nikomur prednosti, ne sprejmeš podkupnine. Pozorno pazi, da se ne boš obračal k podlosti in je ne boš dovolil raje kot trpljenja. Odstopi od zla, delaj dobro. Zlagana usta ubijajo dušo. Ne bodi dvojen! Ne prepuščajte se dejanju zla! Zamenjajte nepravilna mnenja za pravilna. Imej delež na delu za resnico! Vsak naj ima v mislih tisto, kar služi drugemu, ne le njemu. Govoriti prostaške, neumne in dvopomenske govorice se ne spodobi. Ne vodite lenobnega življenja! Zakonca naj sta si zvesta! Morate se ponovno roditi! (Jezus) In to je ljubezen: živeti po Božjih zapovedih. Pustiti se voditi sebičnosti pomeni smrt. Bistvo ljubezni je usluga drugim. Ne ubijaj! Kdor raziskuje Zakon, bo z njim prepojen. Pogumno stojite ob Zakonu!
Povzetek Zakona vsebuje Deset zapovedi (2. Mojzesova 20:1–17 in 5. Mojzesova 5:1–21) in odgovor Jezusa na vprašanje farizejev, katera zapoved je v Zakonu največja: „Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.“
(Matevž 22:37-39) Študiju Zakona lahko služijo poleg Biblije (www.biblenet.cz) tudi spletne strani SPMZ (Državljansko združenje prijateljev moralnega Zakona) www.cz-eu.eu.

           

 (Štěpánov pri Olomucu 16. 12. 2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!