2. NEKAJ MISLI J. A. KOMENSKEGA (1592-1670), UČITELJA NARODOV1. Od vsega, kar je potrebno, je najbolj potreben Bog.

2. Najprej išči Boga, šele nato bogastvo.

4. Tisti, ki je svoje temelje izgradil na Bogu, stoji na trdni skali in je nepremagljiv.

5. Cicero pravi: O tistem, ki zanika boga, ni skoraj možno soditi, da je duševno zdrav.

10. Tisto, kar je Kristus v Božjem imenu zahteval od ljudi, niso bili določeni obredi, ampak notranja prenova človeka, ki pomeni  -kot On pravi- ponovno rojstvo k novemu, svetemu in z Duhom povsem napolnjenemu življenju.

11. V mnenjih o Bogu in o veroučni vsebini obstaja neskončen kaos, bodisi ko medsebojno primerjamo vse veroizpovedi, ki jih lahko opazimo po svetu, bodisi da presojamo vsako posamezno. Mnoge duše prihajajo do spoznanja, da je bolje ne upoštevati številnih in kregajočih se cerkva, temveč se raje tajno prepustiti tihemu prijateljevanju z Bogom.

12. Splošna veroučna vsebina bo bolj univerzalna, kot so bile vse dosedanje, kajti namenjena je širjenju po vsej zemeljski obli, zato bo bolj enostavna in s tem tudi lažja. Cilj splošne veroučne vsebine je povezati človeka z Bogom ter Boga s človekom, … da bi bil Bog, čeprav brez zunanjih obredov, spoštovan v duhu in resnici. Ne zahteva ničesar drugega kot nenehno hojo z Bogom, razgovor z Bogom in tudi delovanje z Njim. Sloni  predvsem na uresničevanju  duhovnega sveta. Naj torej preneha Kainova vera, ki … ustanavlja sekte, zaradi verskega nestrinjanja stopnjuje pregon in prelivanje kri ter povrh vsega namesto nebeškega išče zemeljsko.

14. Naša modrost naj se tiče spoznanja Boga in Božjega zakona.

18. Kdorkoli si želi, da bo kar najbolje zaslužen za Boga in ljudi (to naj bi si sicer prizadeval vsak, ki to more) naj dela tako, da bi pripeljal čim več ljudi k Bogu. To je več, kot če bi dal revnim bogastvo, slepim vid in umrlim življenje.

19. Ubog tisti, ki na čem dela brez sodelovanja z Bogom, kajti takšno delo ne izhaja od Onega, v katerem se edino nahaja stalnost in bistvo bistev in zato se bo na koncu razpadlo. Saj Bog ne sodeluje z nobenim,  razen s tistimi, ki delajo na njegovem delu.

20. Bog je Bog reda.

21. Ni moči, razen od Boga.

23. Red sveta uči, da obstaja Bog, kajti red ne more nastati iz neznanega slučaja. Predstavljaj si namreč: Če bi imel pripravljeno več primerkov te knjige, je razmetal in zopet nametal nazaj na kup – tisočkrat, tisočkrat in še enkrat tisočkrat oziroma neskončno bolj pogosto, kljub temu ne bo nastala takšna knjiga, katero je enkrat oblikovala umetnost. Kako bi lahko torej svet, ki je tako zelo urejen sistem, nastal naključno ?

24. Kjerkoli vlada red, tam obstaja tudi nekaj, kar ga vodi.

28. Zakone je vedno določil nekdo, ki stoji višje, obvezni pa so za tistega, ki stoji nižje.

33. Razvidno je, da smrt pomeni prehod drugam.

34. Kot je bilo telo prej kot je bila obleka in lahko obstaja tudi brez obleke, tako je bil tudi duh prej kot telo in lahko obstaja tudi brez njega, kajti telo ni nič drugega kot obleka duha.

35. Duh v nas je tisto, kar smo Božja slika, tj. s čem smo drobni bogovi - namreč ljudje.

40. Kdorkoli iščeš samo zunanjost, obrede, odličnost, bogastvo, urade, moč in gospostvo, si Antikrist, in ne Kristusov služabnik.

41. Za satana je pomembno, da bi rušitev napredovala postopoma tako, da ljudje ne bi opazili, kako propadajo, dokler se ne bi znašli v breznu propada.

42. Hudič si neprenehoma prizadeva, da ljudje ne bi razlikovali kaj je dobro in kaj zlo, celo več: da bi dobro razumeli kot zlo in zlo kot dobro in se z veseljem pustili zvezati z verigami tega neznanja.

43. Kamor ne doseže nobena luč, tam kraljuje tema - kakor v globokih podzemnih brlogih. Podobno tudi v misli, v katero ni prodrlo nobeno spoznanje stvari, neizogibno vlada neznanje.

52. Vsi smo poslani v enako šolo sveta, nalaga pa se nam, da se pripravljamo za drugo življenje.

53. Zanemarjanje vzgoje uničuje ljudi, družine, države in ves svet.

59. Živeti, ne da bi vedel zakaj živiš, pomeni, da živiš enako kot živi muha ali kopriva.

61. Dveletnim, triletnim, toliko prej pa štiriletnim otrokom je možno že vcepiti znanje o Bogu in o življenju ter smrti, skozi katero tukajšnje življenje prehaja v drugo, da bi tako po meri svojih sposobnosti začenjali dojemati, zakaj so tukaj in kaj jim je delati.

68. Dejavno življenje je resnično življenje, lenoba je grob pri živem telesu.

71. Naj misli, besede in dejanja skupno ustvarjajo edino harmonijo. Prej moramo biti pripravljeni umreti, kot se onečediti in izgubiti svojo čast.

73. Ko gre za knjige dobrih in koristnih avtorjev, bo potrebno napraviti iz njih izvlečke. Ne sme se pozabiti ničesar, kar bi služilo bolj resnični modrosti, pobožnosti in redu.

74. Filozofija gre pretirano v širino, tako da je bolje nič vedeti kot pa se pustiti brez konca zavajati z nasprotnimi nazori ter namesto v luči vedenja tavati skozi meglo različnih mnenj.

76. Bolj resne knjige, od katerih si obetamo krepitev modrosti, je potrebno zbrano prebrati dvakrat ali trikrat. Med prvim branjem si označimo vse občudovanja vredne stavke, bodisi s podčrtanjem, bodisi z zvezdico ob robu. Od vsega, kar bereš, si piši beležke.

77. Založnike pa moramo zelo prositi in zavezovati, da ne bi razmnoževali papirja, temveč modrost; za cilj pa naj ne bi izbrali dobičkov v blagajnah, ampak luč za duše, da bi tako bili resnični služabniki luči in ne podložniki  Plutóna (boga bogastva), ustvarjalci teme in kaosa.

           

 (13.11.202, SPMZ - Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!