5. Despre transferul Filadelfiei din SUA în Europa CentralăÎn singura carte profetică a Noului Testament, Apocalipsa capitolul 3:7-13, Epistola către Filadelfia este adresată Îngerului bisericii din Filadelfia. „Însă cuvântul „biserica“ nu-l putem lua în sensul bisericesc şi local. Prin aceasta înţelegem doar învăţătura spirituală a celei de-a şasea culturi ariene, cultura filadelfică-slavă.“ (Alma Excelsior). Cuvântul filadelfic înseamnă dragoste frăţească a tuturor copiilor lui Dumnezeu, de care aparţin democraţii şi nedemocraţii, deci oamenii spirituali şi materialiştii. Cuvântul slav reprezintă pe fiecare om, de orice naţiune, care devine purtătorul Cuvântului lui Dumnezeu şi adeptul învăţăturii filadelfice, pe care a pregătit-o pentru aceasta a şasea cultură Alma Excelsior (1887-1956) născută la Brno, în Republica Cehă. Este o învăţătură nebisericească şi nereligioasă. Această diferenţă o pricepe cititorul din definiţia religiei celei mai consacrate din lume, Alma Excelsior: „Religia este un rod potrivit al cunoaşterii spirituale, obţinute prin devotament. Devotamentul este intrarea directă în lumea spirituală.“ Din această definiţie este evidentă prioritatea înţelepciunii izvorâte din cer, de regulă, faţă de înţelepciunea profeţilor şi fondatorilor religiilor lumii, care au adaptat înţelepciunea în aşa fel încât să fie pe înţelesul oamenilor de rând. Adâncimea şi amploarea cunoaşterii spirituale a Almei Excelsior sunt excepţionale, iar această cunoaştere poate să fie răspândită doar într-o amploare limitată. Deoarece este o învăţătură idealistă şi pe deplin democratică, materialiştii o refuză, deşi tocmai necunoaşterea şi nerespectarea Legii naturale morale este cauza principală a tuturor fenomenelor de criză a oamenilor şi a organizaţiilor acestora. Cultura filadelfică urmăreşte educaţia doar pe baza celei mai noi cunoaşteri spirituale a Almei Excelsior. Filadelfia, oraşul dragostei frăţeşti din America de Est a fost înfiinţat în anul 1682 de quakeri (patru quakeri), care au părăsit Anglia pentru a putea profesa credinţa lor fără a fi persecutaţi şi pentru a aplica principiul că credinţa care nu se manifestă prin fapte corespunzătoare, nu este suficientă. Oraşul Filadelfia a ajuns mai târziu capitala Celor Treisprezece Colonii britanice în Pennsylvania. În anul 1947 quakerii britanici şi americani au obţinut Premiul Nobel pentru pace. Quakerii sunt convinşi că în om există o „sămânţă a lui Dumnezeu“, care este sursa de „lumină interioară“, iar cu această lumină trebuie să facem contact fără intermediul preoţilor. Pentru ei a fost şi este hotărâtoare propria experienţă cu Divinitatea în sine. În prezent au aproximativ 5 milioane de membrii. La data de 4.7.1776 quakerii au publicat în Filadelfia o Declaraţie de Independenţă comună, în care poporul din toate cele treisprezece colonii americane a aderat din nou la idealul drepturilor umane naturale, şi prin care a explicat motivul independenţei de Regatul Unit al Marii Britanii şi dreptul de autonomie şi dezvoltare liberă. Sub presiunea delegaţiilor din sud a fost exclusă din propunerea iniţială clauza de interzicere a sclaviei. Din textul Declaraţiei menţionăm acest exemplu: „Noi considerăm aceste adevăruri evidente: că toți oamenii sunt egali; că ei sunt înzestrați de Creator cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viața, Libertatea și căutarea Fericirii; că, pentru a asigura aceste drepturi, Guverne sunt instituite printre oameni, izvorând puterile lor doar din consimțământul celor guvernați, Că atunci când orice Formă de Guvernare devine distructivă acestor scopuri, este dreptul poporului de a o modifica sau elimina, și să instituie nouă Guvernare, stabilindu-i fundația pe astfel de principii și organizandu-i puterile în asemenea formă, încât să le pară lor cel mai probabil să producă Siguranță și Fericire. ... Dacă însă seria lungă de fărădelegi şi asupriri ce urmăreşte continuu acelaşi scop arată intenţia de subjugare a poporului într-un despotism total, poporul are dreptul, ba chiar obligaţia să elimine un asemenea guvern şi să asigure siguranţei viitorului noi priveghetori. Aşa a fost privaţiunea răbdătoare a acestor colonii: aşa este şi necesitatea în ziua de azi, care îi obligă să schimbe fostul sistem de guvernare.“
            La data de 23.10.1918, reprezentanţii Uniunii Democratice a Europei Centrale, în frunte cu preşedintele acestei Uniuni Tomas Garrigue Masaryk (în continuare doar TGM), au semnat în Filadelfia, în aceeaşi Sală a Independenţei, programele fiecărei naţiuni ai Uniunii, iar pe urmă, în curte, TGM a citit declaraţia lor comună, la care conform modelului istoric a răsunat de asemenea Clopotul Independenţei. Această declaraţie este considerată ca începutul, naşterea celei de-a şasea culturi filadelfice.               
La data de  20.11.1918 a plecat TGM acasă din portul newyorkez cu vaporul „Carmania“, deja ca şi preşedinte ales. Numele vaporului aduce aminte de karma, adică soarta, ceea ce sugerează faptul că rolul lui TGM în America nu a fost întâmplător. TGM a adus astfel din SUA în anul 95 o cultură filadelfică prezisă în fosta Cehoslovacie. Nici naşterea Almei Excelsior în Brno şi contribuţia ei spiritual-democratică pentru cea de-a şasea cultură filadelfică începătoare nu a fost întâmplătoare.
            Din opiniile morale ale lui TGM: „Este greşită părerea că cel care are religie, are deja şi moralitate. Fiecare persoană trebuie să se opună celeia care periclitează nu numai viaţa fizică dar şi cea spirituală a oamenilor. Fraternitatea universală, deviza revoluţiei franceze a susţinut-o deja Platon, elevul lui Socrate (470-399). Democraţia nu este doar un sistem politic dar de asemenea şi mai presus de toate este un sistem moral. Moralitatea trebuie să fie obiectivul fiecărui individ şi a fiecărei naţiuni. Violenţa dă naştere doar violenţei. Fără o remediere adevărată a gândirii şi a moralităţii putem îndepărta prin revoluţie diavolul, însă înscăunăm pe Belzebut în locul lui. Nu cred că reforma necesară se poate efectua doar din punct de vedere economic. Totodată trebuie efectuată şi reforma morală şi de opinie. Sunt un adversar ferm al opiniei materialiste privind lumea. Fără o recunoaştere generală a bazelor morale ale statului şi a politicii nu se poate administra nici un stat. Cine nu ar cunoaşte creștinătatea, ar fi de fapt străin pe terenul nostru cultural.“

           

Informaţiile Almei Excelsior nu sunt în contradicţie cu partea morală a învăţăturii creştine şi-i pot ajuta pe cetăţenii să cunoască şi să recunoască faptul că sensul principal al vieţii umane este spiritualizarea omului, altfel spus cultivarea psihicului uman, care sprijină dezvoltarea sănătăţii morale a oamenilor şi a sănătăţii lor fizice şi de asemenea sprijină democraţia sănătoasă, fără manifestări de criză a oamenilor şi a statelor, crize pe care oamenii şi statele însuşi le-au cauzat prin necunoaşterea şi nerespectarea Legii morale naturale.

           

 

Mulţumim pentru sprijinul financiar în contul nostru
IBAN: CZ81  0300 0000 0002 5734 6517
Denumirea contului: SP MZ

 

 (František Venzara, şef SPMZ,  21 februarie 2013)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!