4. Despre democraţie, totalitate şi sensul vieţii oamenilor pe PământPentru cunoaşterea esenţei democraţiei (luminii) şi a totalităţii (întunericului) sunt suficiente doar cinci noţiuni:
1. moralitatea, 2. puterea umană, 3. banii, 4. economia, 5. ierarhia. Buna cunoaştere a acestor noţiuni şi utilizarea lor corectă presupune nu numai studiul în şcoli dar de asemenea o perfecţionare continuă. Aceasta este valabil îndeosebi pentru moral, care ar trebui să fie o prioritate pentru toţi oamenii, toate familiile, statele, naţiunile, religiile şi pentru programele şi scopurile acestora. Dezvoltarea moralului este un proces continuu şi pe termen lung, care poate fi însă şi negativ.
Locul întâi al moralului în ierarhia valorilor a fost şi este dat de legea naturii, care are denumirea legea înţelepciunii şi a iubirii, în continuare doar Lege. Respectarea normelor Legii este cunoscută în Testamentul Vechi prin cuvintele: a face ceea ce este corect în ochii Dumnezeului. Eliminarea moralului de pe locul 1 prin puterea umană este sursa principală a ulterioarei totalităţi, care este inversul democraţiei. În istoria recentă au demonstrat practic această substituire a moralului prin puterea umană proprie Lenin, Stalin şi Hitler. Doar democraţia poate însă să îndeplinească sensul şi dezvoltarea existenţei umane pe planeta Pământ. Acest sens prezintă spiritualizarea, adică cultivarea omului, a gândirii (spiritului) acestuia şi a simţului (sufletului). Existenţa tuturor legilor naturale presupune neapărat şi existenţa Legiuitorului.

Încălcarea cea mai gravă a dezvoltării oamenilor şi a organizaţiei acestora, în conformitate cu Legea pot fi considerate aceste şase încălcări ale Legii:
-  opinia materialistă a lumii;
-  imoralitatea, adică încălcarea normei sau a normelor Legii prin faptele umane;
-  egoismul, care-l împiedică pe om să ducă o viaţă nepersonală, pentru alţii;
-  drogurile;
-  pasiunea sexuală fără o dragoste spirituală şi sex pentru bani;
-  consumul de carne, care împiedică spiritualizarea oamenilor şi are legătură şi cu războaiele oamenilor.         

Întoarcerea moralului pe primul loc în minţile oamenilor poate fi ajutată îndeosebi de aceste sfaturi şi informaţii înţelepte:

1. Armonia legilor naturii indică o inteligenţă aflată la un nivel atât de ridicat, încât toată inteligenţa şi acţiunile oamenilor sunt insignifiante prin comparaţie cu aceasta. (Albert Einstein)
2. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu si dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6:33) (Acestei Inteligenţe Supreme a universului creştinii îi spun Dumnezeu, de asemenea Domn. Muslimii folosesc denumirea Allah. Aici se arată indirect că dacă nu vom căuta lumea spirituală a acestuia şi dacă nu începem să ne spiritualizăm în cadrul democraţiei curate, printr-o catastrofă naturală sau umană putem pierde nu numai bogăţia materială sau sănătatea dar chiar viaţa ca atare pe Pământ.)
3. Dacă vrei să trăieşti pentru tine, trăieşte pentru alţii. (Seneca)
4. Omul care caută fericirea în prosperitatea exterioară, construieşte casa sa pe nisip, fericirea adevărată poate fi dată doar de acordul vieţii interioare cu voinţa lui Dumnezeu. (Malory).        
5. Ceea ce individul, statul, poporul ia din dreptate, echitate, toleranţă, aceasta se adaugă la nefericire, ceea ce sigur aduce autoreglarea legii morale a echilibrului. Ceea ce ai luat din sănătate, adaugi la boală. În aceasta constă această lege. Ceea ce iei din bunătate, adaugi la răutatea care te va captura. Moralul este valabil chiar dacă apar negaţionişti teoretici, fie că aceştia sunt indivizi sau grupuri sociale întregi. Este însă posibil ca pe o perioadă moralul să fie negat, cu străduinţa înşelării acesteia, prin străduinţa de a trăi din înlocuitorii moralului. Poate fi negat în faţa plăcutului şi a satisfacţiilor, deasupra acestuia poate fi pusă legea prosperităţii, legea puterii sau a minciunii, dar acestea însă nu înseamnă că a încetat să existe. (Prof. Arnošt Bláha)
6. Cum să ne întoarcem înapoi la convingerea că Codul moral este maestrul suprem al lumii? Toţi oamenii sunt obligaţi să lupte pentru dreptate şi adevăr, lumea va fi eliberată în numele adevărului, nicidecum a violenţei. (Profesor Emanuel Rádl)   
7. Egoismul, contrariul Dragostei, este puterea care desparte pe omul de existenţa spirituală. Sensul vieţii umane este dezvoltarea dragostei. Dragostea este pârghia mobilă a întregii evoluţii spirituale a omenirii. Dragostea frăţească este drumul spre unificare. (Alma Excelsior, dătătoare de ştiinţă spirituală pentru etapa nouă a evoluţiei democraţiei, deci a culturii filadelfice, frăţeşti.)
8. Doresc oare moartea păcătosului? Este expresia Domnului Dumnezeu. Nu vreau oare să se întoarcă din drumul său şi să fie viu? (Biblie)
9. Îndeplineşte poruncile (Legile) din dragoste faţă de Dumnezeu şi nu din frică de el. (Talmud)
10. Răul ia naştere întotdeauna acolo, unde lipseşte dragostea. (Hermann Hesse)
11. Doar viaţa pe care o trăim pentru alţii are rost. (A. Einstein)
12. Fără dragoste, viaţa este goală. (Ernst M. Arnd)
13. Pentru a trăi fără a înţelege sensul vieţii, există doar o singură modalitate: omul să trăiască în permanenta mahmureală corporală determinată de tutun, alcool, morfină sau în mahmureală sufletească din distracţii, bucurii şi petreceri de toate tipurile. (Observaţia noastră: aici se încadrează şi oferta ocaziilor de adrenalină.)
14. Dumnezeu este dragoste si cel ce rămâne in dragoste, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el. (Scrisoarea întâi a lui Ioan 4.16)
15. Doar dezvoltarea iubirii spirituale între oameni poate schimba ordinea socială existentă.
(L. N. Tolstoi)
16. Partidele politice care nu au priceput sarcinile lor şi menirea lor de control, în loc de controlul guvernului au luat în mâinile lor guvernul şi administraţia statului şi conduc singure. Fără renaşterea morală a oamenilor, democraţia nu va fi mai bună. (Edward Beneš, al doilea preşedinte al Cehoslovaciei.) (Partidele politice au tulburat astfel opinia corectă, că statul este pentru cetăţeni şi nu cetăţenii pentru stat.)
17. Democraţia nu este doar o formă administrativă şi de stat ci opinia privind viaţa şi lumea. Democraţia este de fapt o străduinţă permanentă a educării cetăţenilor. (T. G. Masaryk, în continuare doar TGM)
18. Destinul următor al omenirii depinde în întregime de convertirea spirituală, de starea morală a omenirii. (Berďajev)
19. Isus (lumina) doreşte ca puterea să fie un serviciu, lumea (deci întunericul) doreşte să fie guvernul. (L. N. Tolstoi)

20. Creşteţi spiritual şi ajutaţi pe alţii să crească. Acesta este conţinutul (sensul) întregii vieţi. (L. N. Tolstoi)

 

 (Štěpánov de lângă Olomouc 5.12.2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!