3. Despre Legea şi conceptul eiPrin Legea se înţelege o Lege naturală a moralităţii, în continuare numai Legea. Raportul unui om faţă de Legea decide asupra existenţei, sănătăţii şi destinului fiecărui om astfel, încât necunoaşterea şi nerespectarea normelor Legii (normă = ceea ce trebuie să fie) poate avea pentru acest om consecinţe imprevizibile, despre care deocamdată el nu ştie nimic. Scurta prezentare a Legii menţionate poate deveni un impuls pentru cititorul pentru a decide să  cunoască Legea în mod sistematic, atât ca aspect teoretic, cât şi ca o aplicaţie a ei în practică, devenind astfel un om spiritual, un democrat. „Cu toate că fiinţele noastre trăiesc în apropierea cerurilor, spiritul nostru rămâne închis în peşterea naturii şi a obiceiurilor noastre proprii, care ne aduc o cantitate imensă de greşeli şi păreri fără valoare.“ (Francis. Bacon, 1561-1626, filosof englez). „Cine nu ar cunoaşte conceptul creştinismului, ar fi un străin în spaţiul nostru cultural.“ (Tomas Garrigue Masaryk 1850-1937)
Definiţia legii a formulat-o teoreticianul englez al dreptului J. Austin în felul următor: „Legea este o regulă pe care a stabilit-o pentru acţionarea unei fiinţe inteligente o altă fiinţă inteligentă care este mai presus de prima.“ Această definitie este valabilă atât pentru dreptul uman cât şi pentru Legea naturală a moralităţii.
Champetier de Ribes, reprezentantul francez la Tribunalul de la Nürnberg în timpul Procesului principalilor criminali de război, a apelat la Tribunal spunând: „Prin faptul că veţi aminti solemn întregii lumi că mai presus de samavolnicia guvernelor există Legea moralităţii care obligă atât persoanele publice, cât şi cele private, atât naţiunile cât şi persoanele, şi că încălcarea acestei Legi este o crimă, atunci declaraţia dvs. de condamnare va contribui într-un mod însemnat la măreţa operă de pacificare universală.“ Prin această pacificare universală putem înţelege cultura Filadelfia de iubire frăţească care, pentru o perioadă mai lungă, va permite existenţa democraţiei care respectă priorităţile şi ţelurile imperiului uman, stabilite de Părinţii Spirituali, de Tatăl Universului şi Mama Naturii. Începutul acestei noi culturi îl reprezintă Tomas G. Masaryk şi Alma Excelsior, cu numele civil Marie Kubištová (1887-1956), care s-a născut la Brno şi a trăit la Boskovice. Contribuţia ei spirituală la cea de-a şasea cultură Filadelfia de iubire frăţească a alăturat-o lui Isus.
Din declaraţia inculpatului H. Schacht pronunţată în faţa Tribunalului de la Nürnberg cităm: „Sunt neclintit privind credinţa că lumea îşi va reveni nu prin puterea forţei, ci numai prin putera spiritului şi a moralităţii.
Inculpatul Hans Frank a afirmat: „Am renunţat la Dumnezeu şi de aceea a trebuit să pierdem.“
Reprezentantul Cehoslovaciei la Tribunalul de la Nürnberg, în cartea sa „Tribunalul de la Nürnberg“, a scris (Orbis, Praga 1946): „Naziştii au transformat statul într-o tabără de concentrare. Din Stat au creat un organism de gangsteri. Statul al cărui sarcina este să asigure şi să apere securitatea cetăţeanului, sub conducerea naziştilor a organizat crima, apărându-i pe criminali în locul victimelor acestora. Tribunalul de la Nürnberg a afirmat că nu există dreptul fără moralitate. Dreptul care se desprinde de la această sursă a lui, începe să se usuce sau se transforme în opusul dreptului. Tribunalul de la Nürnberg a dat lumii învăţătura, şi anume că asuprirea libertăţii omului, distrugerea democraţiei, încălcarea tuturor legilor umane şi dumnezeeşti, persecutarea oamenilor din motivele de rasă, religie sau convingere politică, că toate acestea sunt orientate împotriva fundamentelor civilizaţiei umane.“
Deoarece normele Legii nu sunt supuse trecerii timpului, poate fi folosit conceptul succint al Legii, precum şi al informaţiei antice privind Legea.

China
Când guvernează un înţelept, se întăreşte coloana vertebrală a oamenilor. Unde nu se respectă Legea, acolo va domni întunericul. Nu fă altora, ceea ce nu-ţi place. Nu există o crimă mai mare decât dezlănţuirea patimilor. Este întocmai obligaţia funcţionarului de a nu respecta ordinul care-i cere să facă un rău.

India
Dacă omul, în orice împrejurări, nu se străduieşte să trăiască pentru celălalt şi să-l ajute, atunci sigur nu trăieşte o viaţă corectă. Cea mai importanta obligaţia Cel mai bun ţel este predarea Legii. Darul de a cunoaşte Legea, este cel mai bun dar. Bucuria care izvoreşte din respectarea Legii, este cea mai frumoasă bucurie.

Egipt
Iubeşte adevărul şi echitatea. Să nu fi părtinitor. Învaţă tot timpul. Munceşte şi câştigă-ţi pâinea cinistit. Să nu vorbeşti degeaba. Nu îndemna la crime. Să nu te îmbeţi! Luptă împotriva minciunii! Nu te necăji de cele care nu pot fi îndreptate. Nu alergă după bogăţie. Să nu furi. Să nu-i asupreşti pe cei slabi. Să nu mărturiseşti strâmb. Învaţă neamul. Iubeşte-i pe apropiaţii tăi. Lupte te cu cel care păcătuieşte spunând minciuni.

Antichitate
Totul este stăpânit de lege. (Hippocrate) Fărădelegea nu trebuie răsplătită cu fărădelege nici atunci când ai fi prigonit de oameni. Legiuitorul nu trebuie să admită ca educaţia să rămână în urmă ci trebuie să-i poartă grija. (Platon) Să ai grijă ca nemernicii să nu aibă prioritate faţă de oamenii cumsecade. (Isocrate) Nu putem trăi fericiţi dacă nu suntem înţelepţi, cinstiţi (resp. virtuoşi) şi echitabili. (Epicur) Sufletul se înapoiază pe pământ, se încarnează şi, născându-se din nou, nu încetează, să fie legat de durerile şi de destinele lumii acesteia. (Plutarh) Ah, cei nefericiţi! Îşi doresc bunăstarea, însă faţă de Legea pe care a dat-o acestei lumi Dumnezeu, sunt orbi şi surzi; dacă o ar asculta, ar trăi fericit. Zeule atotputernic, eliberează-i pe oameni din necunoaşterea distrugătoare. (Kleanthes) Fiecare om are aceeaşi valoare pe care o are ceea ce doreşte să obţină. (Unul dintre cei mai buni impăraţi romani Marcus Aurelius Antonius, 161-180, filosof stoic)

Coranul
Să fiţi servitorii Domnului Dumnezeului! Noi nu-am creat numai pentru distracţie cerurile, pământul şi tot ce se află între acestea; Să ai răbdare cu cele care năvălesc asupra ta, fiindcă aceasta face parte din chintesenţa lumii! Cine face un rău, împotriva sa îl face. Spune: „Nu vă cer nici o răsplată ci iubirea omului faţă de om!“ Domnul Dumnezeu a înterzis cămătăria.

Biblia
Să nu te alături de majoritatea care săvârşeşte un rău. Dacă nu vei fi parte cu nimeni, nu ţi se va oferi mita. Să ai o grijă mare ca să nu inclini spre nemernicie şi să n-o alegi în loc de chin. Fereşte-te de rău şi bine. Gura mincinoasă aduce sufletului moarte. Nu fi ambiguu! Nu te lăsa să te biruiascărăul! Schimbaţi părerile greşite cu cele corecte. Contribuiţi la lucrul depus pentru adevărul! Fiecare să se gândească la ceea ce-l aduce binele celuilalt nu numai lui însuşi. Nu se cuvine sp spui lucruri vulgare, proaste sau ambigue. Să nu fiţi leneşi în viaţă! Soţii să fie fideli! Trebuie să vă naşteţi din nou! (Isus) Aceasta este iubire: de a trăi după Cele zece porunci. A se lăsa condus de egoism, înseamnă moarte. Chintesenţa iubirii este serviciul acordat altora. Să nu ucizi! Cine studiază Legea, va fi pătruns de ea. Apăraţi Legea cu vitejie!

Conceptul succint al Legii cuprinde Cele zece porunci (Exodul 20:1-17 şi Deuteronomul 5:1-21), precum şi  răspunsul lui Isus la întrebarea lansată de farizei, care dintre poruncile din Legea este cea mai mare şi cea dintâi: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul şi din toate puterile. Aceasta este prima şi cea mai importantă poruncă. A doua este asemenea acesteia:Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
(Matei 22:37-39) Pentru studiul Legii, în afara Bibliei, puteţi accesa (www.biblenet.cz) şi site-ul SPMZ (Občanské sdružení přátel morálního Zákona - Asociaţia Civică a Prietenilor Legii Moralităţii) www.cz-eu.eu

 

 (Štěpánov u Olomouce 16.12.2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!