2. EXEMPLE DIN OPINIILE LUI J. A. COMENIUS (1592-1670), PEDAGOG AL POPOARELOR1. Dintre toate necesităţile cel mai necesar este Dumnezeu.

2. Caută mai mult pe Dumnezeu decât bogăţia.

4. Cine şi-a pus temelia pe Dumnezeu, stă pe o stâncă solidă şi de necucerit.

5. Cicero spune: Cel care îl neagă pe Dumnezeu cu greu poate fi considerat că este sănătos sufleteşte.

10. Ceea ce a cerut Hristos de la oameni în numele lui Dumnezeu nu au fost anumite ceremonii ci o renaştere interioară a omului, şi precum spune el, o renaştere spre o viaţă nouă, sfântă şi total spirituală.

11. În opiniile legate de Dumnezeu şi cu privire la conţinutul religiei există un haos nemărginit, fie la compararea tuturor credinţelor din în lume, fie la evaluarea a fiecărei în parte. Multe suflete ajung la concluzia că este mai bine să nu ia în seamă religiile numeroase şi certăreţele ci să se dedice traiului în taină cu Dumnezeu.

12. Religia generală va fi mai universală decât toate de până acum, fiind destinată extinderii în toată lumea, fiind mai simplă şi prin aceasta mai uşoară. Scopul religiei generale este de a uni omul cu Dumnezeul şi Dumnezeul cu omul, ... pentru ca şi fără ceremonii exterioare Dumnezeul să fie citit în spirit şi adevăr. El nu doreşte nimic altceva decât o neîncetată legătură cu Dumnezeu, convorbire cu Dumnezeu şi activitate cu Dumnezeu. În principal depinde de realizarea lumii spirituale. Deci, să dispară religia lui Cain, care ... dă naştere sectelor, înalţă persecuţia pentru dezaprobarea în credinţă  şi varsă sânge şi în final caută loc pe pământ în loc de cel din cer.

14. Înţelepciunea noastră ar trebui să fie legată de Dumnezeu şi de legea lui Dumnezeu.

18. Oricine, care vrea să-l merite cât mai mult pe Dumnezeu şi pe oameni (aceasta însă trebuie să vrea, căci oricine poate), să facă acest lucru, să aducă cât mai mulţi oameni la Dumnezeu. Aceasta este mai mult decât dacă le-ar da săracilor bogăţia, nevăzătorilor vederea şi morţilor viaţa.

19. Sârman este acela care lucrează fără Dumnezeu, deoarece această lucrare nu iese din acela în care este stabilitatea şi esenţa esenţelor, şi de aceea în final se spulberă. Dar Dumnezeul nu colaborează cu oricine, ci doar cu acei care lucrează la lucrarea lui.

20. Dumnezeul este Dumnezeul rânduielii.

21. Nu este putere, decât de la Dumnezeu.

23. Rânduiala lumii ne învaţă că există Dumnezeu, deoarece rânduiala nu poate proveni dintr-o coincidenţă. Deoarece imaginează-ţi: Dacă ai avea pregătite tipurile acestei cărţi şi dacă le-ai împrăştia şi din nou le-ai aduna grămadă de o mie de ori şi de o mie de ori şi iarăşi de o mie de ori şi infinit de des, niciodată însă nu va lua naştere o carte asemenea celei create de artă. Cum a putut atunci lumea, un sistem atât de organizat, rezulta întâmplător?

24. Oriunde, unde domină rânduiala, există şi ceva care o dirijează.

28. Legile sunt stabilite întotdeauna de cineva situat mai sus şi sunt obligatorii pentru cei situaţi mai jos.

33. Este evident că moartea este o trecere altundeva.

34. Aşa, cum trupul este mai devreme decât îmbrăcămintea şi poate fi fără îmbrăcăminte, aşa şi sufletul este mai devreme decât trupul şi poate exista şi fără acesta, deoarece trupul nu este altceva decât îmbrăcămintea sufletului.

35. Sufletul în noi este ceea ce face din noi imaginea lui Dumnezeu, deci prin aceasta fiind zeii mici, deci oameni.

40. Oricine caută doar exteriorul, ceremonii, slavă, bogăţie, autorităţi, putere şi stăpânire, este Antihrist, nicidecum slujitorul a lui Hristos.

41. Satan vrea ca încălcările să progreseze lent, în aşa fel încât oamenii să nu observe cum se prăpădesc, până ce nu se trezesc în prăpastia prăpădului.

42. Diavolul se străduieşte mereu ca oamenii să nu ştie ce este binele şi ce este răul, ba chiar mai mult, să considere bunul ca fiind răul şi răul ca fiind bunul şi să fie acaparaţi benevol de aceste lanţuri de necunoştinţă.

43. Acolo unde lumina nu ajunge defel, acolo este stabil întunericul, la fel ca şi în peşterile subterane adânci. Asemenea, în mintea în care nu a pătruns nicio cunoaştere a lucrurilor, inevitabil domină necunoaşterea.

52. Toţi suntem trimişi în aceeaşi şcoală a lumii şi ni se cere să ne pregătim pentru o altă viaţă.

53. Neglijarea educării este pieirea oamenilor, familiei, imperiului şi a lumii întregi.

59. A trăi şi a nu şti pentru ce eşti în viaţă înseamnă a trăi la fel ca musca sau urzica.

61. La cei de doi ani, trei ani şi cu atât mai mult la cei de patru ani este posibilă întipărirea cunoştinţelor despre Dumnezeu şi despre viaţă şi moarte, prin care viaţa lumească trece în alta, pentru ca în limita puterii lor de înţelegere să înceapă a percepe de ce sunt aici şi ce trebuie să facă.

68. Viaţa activă este o viaţă adevărată, lenea este mormântul viu.

71. Fie ca gândirea, cuvintele şi faptele să creeze o armonie. Mai degrabă trebuie să fim pregătiţi să murim decât să pătăm şi să pierdem onestitatea noastră.

73. Cu privire la cărţile autorilor buni şi utili, va trebui să înfiinţăm din acestea comitete. Să nu se uite nimic din ceea ce ar servi înţelepciunii, evlaviei şi rânduielii mai adevărate.

74. Filozofia este prea stufoasă, deci aproape că este mai bine a nu şti nimic decât a se lăsa dezorientat la nesfârşit de opinii diferite şi în loc de lumina de cunoaştere doar bălăcirea prin ceaţa diferitelor păreri.

76. Cărţile mai serioase, de la care aşteptăm îmbelşugarea înţelepciunii, trebuie citite continuu, de două sau de trei ori. La prima lectură însemnăm toate lucrurile remarcabile prin subliniere sau prin steluţe pe margine. Fă-ţi notiţe din tot ce citeşti.

77. Pe editorii trebuie să-i rugăm şi să-i obligăm stăruitor să nu răspândească hârtia ci înţelepciunea şi să-şi pună ca scop nu umplerea pungilor ci umplerea sufletelor cu lumină, ca să fie într-adevăr slugile luminii şi nu robii lui Plutus (zeul bogăţiei), uneltitori de întuneric şi tulburare.

 (13.11.202, SPMZ - Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!