1. Nerespectarea Legii – sursa principală a tuturor crizelor în evoluţia imperiului umanÎn prezent trăim deja a doua criză economică mondială.  Şase cauze principale ale primei crize care a început pe la sfârşitul anului 1929 în SUA le-a descris Dr. Alexis Carrel astfel: 1. Pentru existenţa sa omul luptă mult mai mult cu mintea sa decât cu corpul său. Sensul moral este mult mai important decât inteligenţa. În momentul în care acesta dispare la o naţiune, în curând începe să se dărâme toată structura acesteia. 2. mediul social nu se opune defel dezvoltării psihicului omenesc, dimpotrivă, frânează cu toată puterea această dezvoltare. 3. Este interesant de observat că bolile sufleteşti în parte sunt mai răspândite decât celelalte boli laolaltă. 4. Studiul sentimentelor morale, estetice şi religioase se prezintă la fel de necesar ca şi matematica, fizica, chimia. 5. Economiştii îşi dau seama că cauzele crizei economice şi financiare pot fi şi cele morale şi spirituale. 6. Evoluţia perfectă şi completă a personalităţii umane este scopul final al civilizaţiei. A venit timpul pentru a începe să lucrăm la renovarea noastră.

            Corectitudinea acestei descrieri succinte ale cauzelor primei crize economice mondiale a fost confirmată şi de cea a doua, adică criza economică globală cu care ne confruntăm în prezent. Şi această a doua criză a fost pregătită de o conducere neînţeleaptă a statelor pe o perioadă mai îndelungată, prin nerespectarea normelor legii morale naturale (mai departe Lege), despre a cărei existenţă reprezentantul Franţei Champetier de Ribes a spus în faţa tribunalului de la Nürnberg, care l-a judecat pe conducătorul Germaniei naziste după cel de-al doilea război mondial: „Deasupra bunului plac al oamenilor şi al guvernelor există o lege morală obligatorie atât pentru oamenii cu activitate publică cât şi pentru particulari, atât pentru popoare cât şi pentru indivizi. Este o fărădelege încălcarea acestei Legi.“ Despre existenţa acestei Legi putem afla şi în Biblie:„Păcatul este o încălcare a legii.“ (Scrisoarea întâi a lui Ioan 3:4) Învăţătorul popoarelor J.A. Comenius (1592-1670) a scris:„Hristos este într-adevăr calea, adevărul şi viaţa. Şi astfel, cine nu este în Hristos este în afara drumului, adevărului şi a vieţii, aceasta înseamnă că deviază din drum, rătăceşte şi moare.“
„Deoarece suntem supuşi Codului (Legii) cosmic, ar trebui să cunoaştem acest regulament.“ (Alma Excelsior (1887-1956) „Cum să ne întoarcem înapoi la convingerea că Codul moral este domnul suprem al lumii?“ (Filozof Ceh Emanuel Rádl, 1873-1942) „Societatea fără caracter putrezeşte, societatea bogată în caractere prosperă, se dezvoltă şi înfloreşte cu succes. De aceea cel mai important lucru al educatorilor naţiunii este să înveţe cetăţenii tineri să aibă caracter.“ (Scriitor ceh Josef Holeček, 1853-1929)

            Despre abuzul de cunoaştere a Legii în scopuri egoiste de putere al seducătorilor popoarelor pe calea fără de sânge ne informează scriitorul chinezesc Sun Tzu din secolul al V-lea înaintea lui Hristos: 1. Discreditează binele şi adevărul. 2. Compromite conducătorii adevăraţi.3. Subminează încrederea reciprocă între oameni. Ca fiecare să rămână singur. 4. Subminează guvernul actual: dezordinea dă naştere la indignare, de care te poţi folosi. 5. Foloseşte-te de diferiţi ticăloşi: nu au altă ieşire decât să-ţi slujească cu loaialitate. 6. Seamănă nelinişte peste tot unde este posibil. 7. Provoacă tinerii împotriva bătrânilor. 8. Bate-ţi joc de tradiţii deoarece acestea sunt cel mai mare duşman, nu permit să se uite rădăcinile. Împiedică aprovizionarea cu orez şi apă. 9. Răspândeşte muzica senzuală. 10. Răspândeşte imoralitatea. 11. Răsplăteşte linguşitorii tăi, ţi se va înapoia dublu. 12. Încearcă să afli totul ce se întâmplă în ţara pe care vrei să o răstorni. Ţara trebuie subjugată în aşa fel încât la nimeni să nu-i treacă prin gând că-şi pierde libertatea.

            Puterea de stat nu are gândire biologică proprie din care izvorăște puterea omenească şi nu are astfel nicio putere proprie, aceasta provine doar de la cetăţeni iar cetăţenii au obţinut-o prin intermediul darului gândirii şi a simţului de la Legiuitorul tuturor legilor naturale.De aceea este cu totul corectă părerea că statul este pentru oameni şi nu oamenii pentru stat şi pentru scopurile sale egoiste şi de putere, care ignoră existenţa Legii. Superioritatea moralităţii deasupra puterii şi a economiei (banilor) exprimă şi aceste opinii: „Dacă la putere este un înţelept, acesta întăreşte spinările oamenilor. Acolo unde Legea nu va fi respectată, acolo va domni întunericul. (Proverb chinezesc) Democraţia este de fapt o străduinţă permanentă a educării cetăţenilor. Nu cred că reforma necesară se poate efectua doar economic. Criza democraţiei este îndeosebi problema moralului. (T. G. Masaryk, 1850-1937) Fără renaşterea morală a oamenilor democraţia nu va fi mai bună. Problema democraţiei viitoare noi este de fapt simultan o problemă permanentă de educaţie a democraţiei, problemă de educaţie a conducătorilor şi a maselor. (Al doilea preşedinte al Cehoslovaciei, Eduard Beneš, 1884-1948) Nu este adevărat că despre totul decide economia. Hotărâtoare este moralul. (A. Solženicyn, 1918-2008) Cele mai grave erori ale epocii noastre izvorăsc din ruperea totală a moralului de la politică. (V. S. Solovjev, 1853-1900) În deplină tăcere şi cu discreţie au început să se descompună valorile noastre ideologice şi morale. Ţara noastră a ajuns în stare de dinaintea crizei.Sarcina cea mai importantă în prezent este înălţarea sufletească a omului şi consolidarea atitudinilor morale ale acestuia. (M. S. Gorbačov)  Cel mai mare capital al poporului sunt calităţile morale ale acestuia. (N. G. Černyševskij, 1828-1889) Bogăţia sufletului este mai preţioasă decât bogăţia banilor. (Proverb arab)  Bolile gândirii sunt mai virulente şi se ivesc mai des decât bolile corpului. (Filozof grec Epicur, 341-270 înaintea lui Hristos)  Spune adevărul, chiar dacă este împotriva ta. (Proverb arab) Iluzia nu încetează să fie iluzie, chiar dacă este împărtăşită de majoritate. (L. N. Tolstoj, 1828-1910) Din necunoştinţă nu reiese nici un drept de a crede în ceva. (S. Freud, 1856-1939) Acuma începe convertirea materialismului şi a egoismului uman într-o omenire cu simţământ spiritual, capabilă de o viaţă deplin frăţească. (Alma Excelsior, 1887-1956)

 (F. V. octombrie 2012)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!