26. Gospodarka i jej cele są w związku z zdrowiem moralnym społeczeństwa1. Społeczeństwo pozbawione charakterów ludzkich gnije, społeczeństwo na charaktery bogate prosperuje, rozwija się i kwitnie. Z tego powodu jest najważniejszą pracą wychowawcy narodu, żeby młodych obywateli nauczyli być ludźmi z charakterem. (J. Holeček, 1853-1929)
2. Najlepiej udoskonalisz człowieczeństwo poprzez udoskonalenie sam siebie. (F. Vymazal)
3. Rozwój nie znaczy większa liczba urządzeń, ale to, iż ludzie są lepszymi ze zwględu moralnego. (Dominik Pecka)
4. Jeżeli nie nauczymy się ograniczać swoje potrzeby i wymagania ze względu energetycznego, podporządkowywać swoje interesy imperatywom moralnym, jako społeczeństwo ludzkie zginiemy. (Alexander Sołżenicyn) 
5. Nawet kiedy miecz wisi ci nad głową, usta twoje niech mówią prawdę. (Powiedzenie uzbeckie) 
6. Przemieniajcie się poprzez odnowienie swojej myśli. (List do Rzymian 12:2)
7. Porządnych celów nie można osiągnąć za pomocą śwodków nieporządnych. (Albert Camus)
8. Nigdy nie jest za późno żeby nastąpić drogę zmierzającą do dobrych obyczajów. (Seneka Młodszy) 
9. Najważniejsze sprawy są nieraz te, o których wiemy najmniej. (Emil Oesh) 
10. Pozbawcie się poprzedniego sposobu życia, starej ludzkości, które ginie poprzez fałszywe pasje, odnowcie się poprzez uczucia duchowe… (List do Efezjan 4:22-24)   
11. Jestem przekonany o tym, iż błędów nie można poprawić w krótkim czasie tylko za pośrednictwem Kościoła. Musimy opracować jakąś osnowę przeznaczoną dla szkół, jakiś zákon moralny, który podobny jest do nauczania Kościoła katolickiego, żeby ludzie nauczyli się nie kraść i resztę tego, co zawiera Dekalog. Wszystkie dzieci miałyby słyszeć jakąś naukę o porządności i moralności. O ile nie, to społeczeństwo ludzkie zupełnie się rozłoży. (ThDr. Anastás Opasek, arcybiskup brzewnowski, Český deník z dnia 23.12.1994)
12. Narody robią wielkimi przede wszystkim nie ich duże osobowości, a dojrzałość licznych ludzi przeciętnych. (Josef Jungmann)
13. Największym kapitalem narodu są jego jakości moralne. (N. G. Czernyszewski)
14. Kiedy państwo upada, liczba przestępstw wzrasta. (J.-J. Rousseau)
15. Najgorsze przypadki mylności i rozprzężenia naszej epoki pochodzą z zupełnego przerwania związku między moralnością i polityką. (Władimir Siergiejewicz Sołowjow, 1853-1900)
16. Demokracja to nieustanne dążenie do ogólnej oświaty obywateli. (Tomáš Garrigue Masaryk, nadal w skrócie tylko TGM, pierwszy prezydent czechosłowacki po pierwszej wojnie światowej)
17. Za pomocą jedynego tylko środka można przezwyciężyć ogólne zło w życiu: za pomocą udoskonalenia moralnego swojego własnego życia. (L. N. Tołstoj)
18. Dzięki wkładu wiedzy duchowej Almy Excelsior ma czeski naród szansę przyjść ponownie do siebie po okresie olśnienia materialistycznego i ateistycznego i w ten sposób uratował sam siebie jak i innych. (SPMZ 1995, s. 21)
19. Wieźcie iż Pan naszym Bogiem, on nas uczynił, a nie my sami siebie. (Psalm 100)
20. Bóg to światło, a ciemności w Nim w ogóle nie ma. (1 J 1:5)
21. Chrystus poprzez swoją ofiarę na Golgocie ponownie połączył niebo z Ziemią i umożliwił ponowne odnalezienie drogi do świata duchowego dla każdego, kto przyjmie jeho impuls. (Alma Excelsior)
22. Nigdy nie zostałem ateistą, bo nie było dnia w moim życiu, gdy nie myślał bym o Bogu. Jestem stanowczym nieprzyjacielem materialistycznego widzenia świata. Życie etyczne jest autentyczną adoracją Boga. Nie potrafię sobie wyobrazić naszego człowieka, który wyrastałby bez znajomości Jezusa i jego nauki. Jezus – nie Cezar – powtarzam, to sens naszej historii i demokracji. (TGM)
23. Religia to egzoterycna forma inicjacji, która jest dostosowana do wszystkich ludzi i odpowiada pewnej dojrzałości ewolucyjnej konkretnego okresu. Poza religią znajduje się tajemnicze źródło inicjacji duchowej, z którego religia powstała. (Alma Excelsior)
24. Dobrze żyje się tylko w takim społeczeństwie, gdzie moralność, prawda i sprawiedliwość są wartościami najważniejszymi. (Jan Patrius z Dortmundu)
25. Zamknąłem przed pomyłką drzwi mojej duszy. Prawda powiedziała: “Jak tylko teraz ja będę mogła wejść?” (Rabindranath Tagore)
26. Źródłem zła jest brak wiedzy. (Konfucius)
27. Od Jezusa uczymy się skupić się na miłość do bliźnich. Tylko miłość wszystkich dla wszystkich, przez granice wieku i państw połączy człowieczeństwo i przyniesie mu pokój. (TGM)
28. Egoizm to siła, która oddziela człowieka od egzystencji duchowej. (Alma Excelsior)
29. Jest wielu religii, ale tylko jedyna moralność. (J.Ruskin)
30. Jeżeli mamy jakiekolwiek zło zgładzić ze świata, musimy zlikwidować podstawy, z których ono rośnie albo które ułatwiają jego egzystencję. (Jaroslav Prokopec)
31. Ciemność siedzi na tronie w państwie, w którym bandyci znajdują się u szczytu sławy! (S. J. Lec)
32. Totalitarna natura reżimu polega na zniszczeniu indiwidualnej zdolności zachowań ludzkich i na metamorfozie ludzi w wspólników i współsprawców przestępstw dominacji totalitarnej. (M. Bednář)
33. Staraj się żyć tak, żebyś nie potrzebował przemocy. (Talmud)
34. Państwo służy swoim obywatelom, a nie obywatele swojemu państwu. (TGM)
35. Nie jest prawdą, iż o wszystkim decyduje gospodarka. Stanowczą jest moralność. (A. Sołżenicyn)
36. Utrzymuj zákon i zákon utrzyma także ciebie. (Św. Augustyn)
37. Historia człowieczeństwa staje się im dalej tym więcej czymś pomiędzy oświatą i katastrofą. (H. G. Wells)
38. Nic nie jest bardziej niebezpiecznie niż wpływ interesów prywatnych na sprawy publiczne. (Jean-Jacques Rousseau)
39. Nad samowolą ludzi i rządów stoi Zákon moralny, który obowiązuje dla ludzi publicznie aktywnych, jak i dla osób prywatnych, zarówno dla narodów jak i pojedyńczych osób. Jest przestępstwem łamać ten Zákon. (Francuski zastępca przy Trybunału w Norymberdze podczas procesu z nazistami.)
40. Jeżeli w państwie znajduje się liczba dostateczna ludzi cnotliwych i mądrych, jego władza będzie dobra. Czcić ludzi zdolnych i czcigodnych, to podstawa władzy. (Mo Di) 
41. Jeżeli państwo upoważni funkcjami ludzi mądrych i zdolnych, będzie prosperowało. Jeżeli ich odrzuci i nastąpi drogę tyranii, będzie upadało. (Wang Anshi)
42. Nuda jako choroba rozpowszechnia się w całym świecie. Nuda, to nieodłaczy bliźniak pustki duchowej. Ludzie znudzieni to ludzie próżni. Nuda to choroba, która zaatakuje każdego, komu brakuje celu życia – oprócz siebie samego. Pragnąc uciec z próżni, mnóstwo młodych ludzi poszukuje ożywienie w alkoholu, narkotykach i nie uznaje żadnych ograniczeń. Nawet dorośli często doświaczają tego samego niepokoju. Im więcej ludzie odwracają się od Boga, tym bardziej starają się wytworzyć sobie jakąś, nawet sztuczną, iluzję egzystencji mającej sens. Namiastki jakiegokolwiek rodzaju jednak nie potrafią zaspokoić ludzką duszę. (Centrum prasowe w Brnie, 1995)
43. Umieść kogoś od wiary jest gorsze niż zabić. (Koran, sura 2, 214/217)
44. Każdy jest magnesem tego, o czym myśli. (J. Solar)
45. Usiłowaniei jest niezbędnym warunkiem udoskonalania etycznego. (L. N. Tołstoj)
46. Jeżeli brakuje działań, wszystkie słowa okazują się bezużytecznymi i próżnymi. (Demostenes)
47. Jestem dobry dla dobrego, jestem dobry również dla niedobrego; w ten sposób forsuję dobre. (Laozi)
48. Nie będziecie jadli mięsa ani krwi. (1 M. 9:4)
49. Nasi ojcowie cielesni wychowywali nas według swojej rozwagi i tylko na krótki czas, lecz nasz Ojciec boski wychowuje nas dla wyższego celu, dla wzięcia udziału na swojej własnej świętości. (List do Hebrajczyków 12:10)
50. Zwierzęta to nasi młodsi bracia. (Alma Excelsior)
51. Biblia jest moim najcenniejszym skarbem, bez którego byłby ze mnie nędznik. (I. Kant)
52. Choć nie mamy do wyboru o ile chodzi o to, co nam się zdarzy, możemy sobie wybrać, w jaki sposób zareagujemy. (Epiktet)
53. Zmieńcie swoje opinie błędne za poprawne! (Biblia)
54. Praca duchowa dla bliźnich jest tą najlepszą modlitwą. (Alma Excelsior)
55. Mylność nie przestaje być mylnością, jeżeli większość w niego wierzy. (Seneca)
56. Mnóstwo mądrych jest zbawieniem świata. (Biblia)

57. Autentyczna demokracja polegy na moralności. (TGM)

 

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe na nasz rachunek
IBAN: CZ81 0300 0000 0002 5734 6517

Nazwa rachunku: SP MZ
 (SPMZ, Fr. Venzara, 7. 3. 2013)


 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!