18. Czyj chleb jesz, tego piosenkę śpiewaj!


Przysłowie to wyraża doświadczenie życiowe mówiące, że człowiek, który jest uzależniony od swojego przełożonego, jest zmuszony śpiewać jego piosenkę, tzn. zachowywać się według jego wymagań. Przykładem mogą być dzieci w rodzinie lub pracownicy w pracy. W średniowieczu chłopi pańszczyźniani byli w dużo gorszej sytuacji. Niewolnicy w czasach starożytnych nie byli nawet uważani za ludzi, ale za rzeczy, z którymi właściciel mógł robić co chciał. Przełożonym wszystkich ludzi jest dziś władza państwowa. Ale nawet ona nigdy nie była i nie będzie tym pierwotnym i najwyższym dawcą chleba, którym jest tylko Przyroda, która zaprogramowała powstanie ziarna i człowieka i stworzyła dla ich rozwoju potrzebne warunki zewnętrzne, które zapewnia Słońce i planeta Ziemia. Do tych warunków należy też pieśń Przyrody, którą jest naturalne społeczne Prawo-porządek moralny (dalej tylko Prawo), którego człowiek musi przestrzegać, w ramach darowanej mu przez Przyrodę wolności wyboru. Jednak jest tak, że co kto zasieje, to też zbierze.
Różne losy i warunki życiowe pojedynczych ludzi, rodzin, narodów i ras są ewidentne, ale bez znajomości ich pierwotnych przyczyn (nieśpiewanie pieśni Prawa) te różnice nie wystarczą dla stwierdzenia, że nie istnieje sprawiedlłiwy porządek w rozwoju ludzkiej rzeszy. Niewiedza człowieka nie może być dowodem na to, że coś jest lub nie jest. Negacja istnienia sprawiedliwego porządku otwiera w ludzkiej myśli drzwi dla przestępczości, niemoralności i totalitaryzmu. Dopiero kiedy człowiek dojrzeje do uznania Prawa i z własnej woli zacznie dostosowywać do niego swoje myślenie, postrzeganie, cele, słowa i czyny, na przekór przeszkodom wewnętrznym i zewnętrznym, dopiero wtedy zaczyna wytwarzać w swojej myśli granicę, która dzieli ludzi na demokratów i niedemokratów. Taka sama granica-ściana umysłowa oddziela też światopogląd demokratyczny od pozostałych niedemokratycznych. Dobrze, bezpiecznie, bez biedy i zadłużenia żyje się tylko tam, gdzie śpiewa się pieśń Przyrody, nie egoizmu osobistego lub grupowego.

Štěpánov koło Ołomuńca dnia 1.6.2003, SPMZ, František Venzara

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!