14. Jaki cel mają przedstawione teksty?


Niniejsze teksty mają wspomóc prewencję podstawową (tj. dotyczącą poglądów) przeciwko nieprawidłowemu rozwojowi człowieka oraz demokracji. Nieprawidłowy rozwój zakłada istnienie drogi światła, która jest tożsama z ponadczasowym, ponadpartyjnym i ponadkościelnym światopoglądem. Jego istotę tworzy naturalne PRAWO moralne, wyznaczające granice podarowanej ludziom wolności – władzy. Ciągłość rozwojowa człowieka z jego wcześniejszymi i późniejszymi wcieleniami na Ziemi oraz ich stopniowe uduchawianie, tj. napełnianie się światłem poprzez przezwyciężanie ciemności w sobie i wokół siebie, zapewnia reinkarnacja. Nie jest więc prawdą, że istnienie człowieka kończy się na śmierci fizycznej i nie ponosi on już odpowiedzialności za to, jak na Ziemi gospodarował swoją wolnością - władzą. Jedynie droga światła umożliwi człowiekowi przejście do kolejnej fazy rozwojowej krainy ludzkości i nie dopuści by stał się on „odpadem“ rozwojowym.

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!