10. ETYKA BIBLII


Etyka jest nauką o moralności ludzi. Moralność jest najważniejszą częścią każdego światopoglądu. Za bezwartościową i niebezpieczną moralność należy uważać każdą moralność, której źródłem oraz podstawą nie jest niezmienne moralne prawo natury, dalej Prawo, ale sami ludzie. Moralność decyduje o jakości światopoglądu człowieka, najróżniejszych organizacji ludzi, organizacji dobroczynnych i przestępczych, kościelnych i państwowych. Zdrowa moralność nie zna zasady mówiącej, że cel uświęca środki. Światopogląd ateistyczny i materialistyczny głosiły na przykład, że moralne jest wszystko to, co wspiera socjalizm, tzn. jego siłę. Ta amoralna zasada kościoła została wykorzystana w walkach krzyżackich przeciwko albigensom (1209-1229). Również w odniesieniu do wojen husyckich obowiązuje to, iż nawet dobra nie należy osiągać poprzez wykorzystanie amoralnych środków. Słuszne było dążenie M. Gorbaczowa, który zrozumiał niosącą zgubę władzę bez prawdziwej moralności władców i podwładnych. Błędny jest pogląd wierzących terrorystów, że dzięki samobójstwu oraz morderstwom niewinnych ludzi służą Bogu i swej religii a w zamian pójdą do nieba. Przykłady te wskazują, jak ważna jest jasna definicja moralności, która została zaraz po listopadzie w roku 1989 zmącona poglądami rozpowszechnianymi w prasie, iż na przykład komputery, samochody, elektrownie mogą moralnie się przeżyć. Przeżyć mogą się jedynie technicznie, nie zaś moralnie. Niniejszy fałszywy pogląd wspiera hipotezę, że możliwym i właściwym jest poprawianie, zmienianie i ulepszanie także moralnych norm Prawa. Ludzka potęga może prawa natury, w tym Prawo, wykorzystywać i nadużywać do swych celów, jednakże przekraczanie norm Prawa przez kogokolwiek i kiedykolwiek jest amoralne i zawsze wspiera upadek zdrowia moralnego jednostek i całych społeczeństw. Upadek zdrowia moralnego przeradza się także w niemoc ciała fizycznego.

Aby niezmienne Prawo nie było dla ludzi jedynie powodem do żartów, Prawodawca wyposażył to Prawo w doskonałą karę, prawo odpłaty, tj. sprawiedliwości, za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie norm Prawa. Kara ta nie jest z zasady natychmiastowa, ale podlega przesunięciu w czasie aż do którejś z przyszłych reinkarnacji człowieka. Bez tegoż przesunięcia w czasie by nie istniała ludzka wolność wyboru między światłem Prawa a ciemnością amoralności. Bez odłożenia odpłaty za złamanie lub dotrzymywanie Prawa nie istniałaby sprawiedliwość Prawodawcy, ale jedynie przypadek, ewentualnie samowola mocniejszego. W uznaniu tej fantastycznej wychowawczej sprawiedliwości przez ludzi miał swój udział bizantyjski cesarz Justynian, który w roku 553 wykluczył z nauki chrześcijan reinkarnację. Istnienie reinkarnacji potwierdza w swym dziele literackim najlepsza ogólnoświatowa znawczyni Prawa Alma Excelsior, która żyła w Boskovicích na Morawach i zmarła w roku 1956. Jej dzieło jest darem dla rodzącej się Kultury Filadelfijskiej, w której Republika Czeska oraz UE odgrywają główną rolę w ramach oczyszczenia ideałów demokracji.


Moralność zakłada znajomość norm Prawa, samokontrolę, samodyscyplinę, opanowanie, samokształcenie i pokorę w stosunku do Prawa i jego Prawodawcy. Przeciwieństwem przekroczenia Prawa, tj. grzechu, jest cnota moralna. Odkrycia naukowe coraz silniej dowodzą, że wspaniała inteligencja wcielona w krainę minerałów, roślin, zwierząt i ludzi nie mogła powstać z chaosu atomów i molekuł, sama z siebie, bez autora tej fantastycznej inteligencji. Istnienie NNI (Najpotężniejszej i Najwyższej Inteligencji) nie można wykluczyć z etyki i moralności.


Pierwotnym celem tej zwięzłej broszury jest poglądowe przeciwdziałanie przed zdrożnym rozwojem ludzi i demokracji, tj. przed nieuniknionymi skutkami amoralności, którym nie może przeszkodzić ludzka ani nieziemska moc ciemności, tj. przeszkoda światła w nas i wokół nas. Bliższe informacje można uzyskać na stronie www.cz-eu.eu František Venzara, szef SPMZ


Cały tekst broszury ETYKA BIBLII można znaleźć w języku angielskim i rosyjskim na www.cz-eu.eu

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!