5. MĄDROŚĆ PRAWA MORALNEGOJEST PODSTAWĄ UNIWERSALNEGO ŚWIATOPOGLĄDU CZYSTEJ DEMOKRACJI PODTYTUŁ:
POMOD DO WYCHOWANIA I PRACY NAD SOBĄ NOWYCH PRAWDZIWYCH DEMOKRATÓW
839 cytatów wybrał i uporządkował František Venzara (F. V.)

WYJĄTKI
z powyższej książki (ISBN 80-865-19-02-3) wybrał F. V. źródło tych 69 cytatów jest podane w powyższej książce.


1. Podstawą rozwoju człowieka nie jest gromadzenie wartości zewnętrznych, ale rozwój wartości wewnętrznych. (E. Oesch) (Nasza uwaga: Również milionerzy popełniają samobójstwa.) Cytat nr 1

2. Co osobnik, państwo, naród odejmie w prawie, prawdzie, sprawiedliwości, tolerancji, to dodaje w nieszczęściu, które koniecznie przynosi autoregulacja prawa równowagi moralnej. Co odejmiesz na zdrowiu, dodasz w chorobie. Na tym polega to prawo. Ile odbierzesz dobra, tyle dodasz zła, które Cię spotka. (Nasza uwaga: Wcześniej czy później.) 2

3. Każdy musi w swoim życiu zdecydować, komu będzie służyć – tym silnym, czy też bezsilnym, kłamstwu, czy prawdzie, przemocy, czy miłości, złu, czy dobru. 3

4. Społeczeństwo bez charakteru gnije, społeczeństwo bogate w charaktery prosperuje, pomyślnie rozwija się i kwitnie. Dlatego najważniejszą pracą wychowawców narodu jest, aby uczyli młodych obywateli być ludźmi z charakterem. (4)

5. Wszystkie dzieci powinny słyszeć jakąś naukę o uczciwości i moralności. 6

6. Nie można powiedzieć, że demokracja u nas (w CZ-RCz) nie rozwija się. Ona rozwija się, ale w odwrotnym kierunku. 16

7. Tylko w jeden sposób można zwyciężyć nad ogólnym złem w życiu: Moralnie udoskonalając własne życie. 18

8. Ponieważ podlegamy kosmicznemu porządkowi, musimy ten porządek znać. 20

9. Postęp nie oznacza tego, że jest więcej maszyn, ale że ludzie są lepsi moralnie. 36

10. Trzeba modernizować myślenie a nie broń. 56

11. Bóg jest światłem a ciemności w nim nie ma wcale. 80

12. Nie myl się, z Bogiem nie ma żartów! Co kto zasiał, to zbierze. 87

13. Oto ci, którzy oddalili się od Ciebie, zginą. 90

14. Ja (Jezus) jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem światłem świata. Kto idzie mymi śladami, nie będzie chodzić w ciemnościach, ale będzie miał światło życia. 109

15. Połączenie z Bogiem daje człowiekowi niezwykłą moc zwyciężania nad złem. 123

16. Duch nigdy nie narodził się i nigdy nie umiera. Ponieważ nie narodził się, nie może umrzeć. Jest wieczny i nie umiera, kiedy umiera ciało. (Bhagavadgíta) 144

17. Przy słońcu i jego jasności, przy duszy i przy tym, kto dał jej równowagę i tchnął do niej grzeszność o bogobojność! Kto ją oczyści, ten iście zyska a kto zaniedba, iście traci. 158

18. Żyć bez wiary nie znaczy żyć, ale egzystować. 170

19. Dziś brak wiary jest wyrazem głębokiego zamętu i beznadziei. 171

20. Nigdy w modlitwie nie proś o nic tylko dla siebie. 185

21. Prawda żyje z Boga a Bóg w niej. 194

22. Duch ma mieć pierwszeństwo przed ciałem. 208

23. Nawet, kiedy nad Twoją głową wisi miecz, usta niechaj mówią prawdę. 214

24. Przemieniaj się odnową swojego myślenia. 226 (Porównaj swoją ideologię z ideologią wzorowej demokracji.)

25. Prawa demokracji opierają się o moralność. 263

26. Mądry mąż nie jest fanatykiem partii. 265

27. Miłość należy do najważniejszych (duchowych, tj. niematerialnych) energii kosmosu. 71a

28. Miłość jest życiem dla innych, nie dla siebie. Swojemu otoczeniu i społeczeństwu ludzkiemu posłużymy najlepiej, kiedy jesteśmy sami czymś całym i porządnym. (Odwrotnością miłości jest egoizm.) 277

29. Prawda o domach publicznych i gwałtach nas przekona, że połączenie ciał nie przyniesie miłości. 354

30. Nierozumni zdobywają rozum poprzez nieszczęście. 361

31. Jeżeli nie ma drewna, ogień zgaśnie. 390 (Jeżeli nie ma niewiedzy, niemądrości, niechęci i niesprawiedlłiwości, zgaśnie zło.)

32. Prawdziwa demokracja, oparta o miłość i szacunek do bliźniego i do wszystkich bliźnich, jest realizacją Porządku Boskiego na Ziemi. Demokracja jest nieustannym wysiłkiem wychowania społeczeństwa w ogóle. Jeżeli demokracja ma wady, musimy te wady przezwyciężać, ale nie przezwyciężać demokracji. 411

33. Rozwój gospodarczy, który niszczy człowieka, jest szaleństwem. 422

34. Demokracja ograniczona do wyborów lub większościowego głosowania jest demokracją tylko z nazwy. 446

35. Staraj się żyć tak, abyś nie potrzebował przemocy. 493

36. Chrześcijaństwo nie zawiodło, ale zawiedli chrześcijanie. 508

37. Rozumem, nie przemocą musimy prowadzić ludzi do prawdy. 516

38. Zachowuj ład a ład zachowa ciebie. 531

39. Rewolucji naukowo-technicznej musi towarzyszyć również rewolucja moralna. 541

40. Jeżeli jest naruszane prawo, kraj czeka rozkład. 548

41. Wszelkie zło w życiu pochodzi z pustki duchowej, nudy, lenistwa a wszystko to jest nieuniknione, kiedy człowiek przyzwyczai się żyć kosztem innych. 561

42. Czystych celów nie można osiągnąć nieczystymi środkami. 566

43. Najwyższym celem człowieka jest stać się współpracownikiem bożym. 569

44. Narkotyki – oto nieświadomy wyraz beznadziei młodych ludzi z pustki. 593

45. Biczem dzieci nie wychowasz. 601

46. Odciągać od wiary jest gorsze, niż zabijać. 647

47. Samobójstwo jest buntem przeciwko Woli Bożej. 650

48. Nie można żyć tylko z lodówek, polityki, kalkulowania i krzyżówek. 656

49. Wysiłek jest nieuniknionym warunkiem moralnego udoskonalania się. 670

50. Uważaj, aby w Tobie nie było ciemności zamiast światła. 673

51. Wszystkie słowa bez czynów są czcze i puste. 696

52. Zemsta jest nonsensem. 707

53. Żyć dla innych nie jest tylko prawem obowiązku, ale również prawem szczęścia. 709

54. Ludzie odżywiający się mięsem pomagają pośrednio w zabijaniu zwierząt w rzeźniach i ponoszą swoją część odpowiedzialności za zabijanie zwierząt. 745

55. Zwierzęta są naszymi młodszymi braćmi. Zwierzęta zyskują w kontakcie z ludźmi i rozwijają swoją indywidualność, czym przygotowują się do swojego przyszłego człowieczeństwa. Dopiero, kiedy ludzkość zrzeknie się spożywania mięsa, rozkwitnie moralność i postęp światowy w nieoczekiwanej mierze. Dopiero wtedy naprawdę znajdzie zastosowanie zasada Chrystusowej ogólnej miłości na Ziemi. Spożywanie mięsa przynosi karmę przelewania ludzkiej krwi i rozładowuje się poprzez wojnę. 750

56. Nikt nie jest prawdziwym sługą Bożym, kto dba nadmiernie o świecki przepych. 765

57. Dbaj o zdrowie, zanim zachorujesz! 779

58. Człowiek, który szuka szczęścia w zewnętrznym dobrobycie, buduje swój dom na piasku; prawdziwe szczęście może przynieść tylko zgodność życia wewnętrznego z Wolą Bożą. 784

59. Jeżeli nie umiesz opanować gniweu, opanuje on Ciebie. 799

60. Uśmiech nawiązuje kontakt między ludźmi. Uśmiechem burzy się stan nieprzyjaźni i buduje stan wzajemnego szacunku. Na tym fundamencie stoi nasza cywilizacja. 804

61. Człowiek nie ma większego nieprzyjaciela, niż siebie samego. 805

62. Prawdy można rozpowszechniać, ale nie można ich wmuszać. 809

63. Często najważniejsze są sprawy, o których wiemy najmniej. 815

64. Jeżeli zło ma triumfować, potrzebuje jedynego – aby przyzwoici ludzie nie robili nic. 825

65. Aczkolwiek nie możemy wybrać, co się nam stanie, możemy wybrać, jak na to zareagujemy. 831

66. Wymieńcie swoje błędne poglądy na prawdziwe! 834

67. Kto dotrzymuje Prawa, uzyska mądrość! 835

68. Praca duchowa dla bliźnich jest najlepszą modlitwą. 836

69. Wielu mądrych jest zbawieniem świata. 837
JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Republika Czeska 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!