4. WSTĘP do broszury ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI(ISBN 978-80-86519-15-9)
Światło często wyobraża życie, mądrość, miłość, dobro, demokrację i raj na ziemi. Ciemność na odwrót reprezentuje śmierć, niewiedzę, niezdrowy egoizm, zło, totalitaryzm i piekło na ziemi. Główna różnica między światłem i ciemnością polega na tym, że istnienie światła umożliwia promieniowanie elektromagnetyczne, ale istnienie ciemności umożliwia nieobecność lub niedostatek światła. Ciemność nie ma jednak własnego promieniowania elektromagnetycznego, ciemność jest nicością bez treści.

Co powoduje brak światła w ludziach, zwłaszcza w ich podświadomości? Powodują go przeszkody światła, które tworzą siły anormalnych istot duchowych. Anormalnymi istoty te stały się dlatego, że na danym etapie czasowym nie napełniły się światłem potrzebnym do przejścia do następnego ich etapu czasowego. Po prostu nie zdały do następnej klasy. Ale pozwolono im, w ustalonych granicach, aby negatywnie wpływały na istoty ludzkie, które na Ziemi właśnie przeżywają swoje życie. Od człowieka, jego przeszłości i należytego wychowania zależy, czy stanie się uczniem światła, czy ofiarą ciemności. Mówiąc terminologią bajkową, od człowieka i jego wolności zależy, czy sprzeda swoją duszę diabłu za tymczasowe korzyści i sam stanie się w przyszłości anormalną istotą. Aby to się nie stało, człowiek potrzebuje znać wzorową ideologię demokracji. Tę zawiera również niniejsza broszura.

Tak zwana patowa sytuacja po wyborach do Sejmu w 2006 roku przyniosła jednak rówież pewną korzyść. Przyczyniła się bowiem do zrozumienia przez obywateli, że podstawą i priorytetem demokracji nie jest walka partii politycznych o władzę, ale światło, które w życiu ludzi na planecie Ziemi reprezentuje naturalne prawo moralne (dalej tylko PRAWO). Wierność demokracji dlatego stoi wyżej, niż wierność partyjna. Wszystko, co jest sprzeczne z normami światła PRAWA, jest ciemnością, niemoralnością, którą ludzie mają w sobie odkryć i pokonać wstępując na drogę światła, tj. PRAWA. Źródłem cвiemności jest też naruszenie obiektywnie obowiązującej hierarchii wartości. Kto we własnym interesie lub interesie grupy podporządkuje (1) wartość najwyższą (ideologię demokracji) wartości niższej, staje się źródłem ciemności dla siebie i innych. Biologiczna zdolność do wytwarzania ideologii warunkuje powstanie (2) ludzkiej wolności - władzy. Ludzka władza umożliwia tworzenie ludzkiego (3) porządku prawnego. Porządek prawny ma regulować i ukierunkowywać (4) ludzkie postępowanie, zwłaszcza w zakresie finansów i ekonomiki. Priorytetem globalnej ekonomiki nie jest jednak demokratyczna ideologia, ale zysk, któremu są często podporządkowane również wymienione wartości (1), (2) i (3). Dążenie każdej władzy, która stara się zastąpić przez przyrodę dany priorytet światła demokracji swoim odmiennym priorytetem, jest polityką antydemokratyczną, polityką ciemności.

Prawidłowy rozwój światła wskazuje rozwój od królestwa minerałów do królestwa roślin, następnie do królestwa zwierząt, ludzi i królestwa ducha. Nieprawidłowy jest zatem rozwój, który preferuje wartości materialne przed wartościami duchowymi. Życie ludzi na planecie Ziemi można porównać z życiem w podziemiach wieżowca o wielu nadziemnych piętrach. Tylko nadziemne piętra są dla nas niewidoczne, ponieważ tworzą tzw. sfery, wymiary, elemy, w których żyją istoty duchowe. Cała budowla ma jednak jednakową substancję, którą jest energia i jej różne stany skupienia, które dla ludzi na dzisiejszym poziomie rozwoju do światła są niedostępne. Istnienie tych nadziemnych pięter potwierdzają najnowsze odkrycia astronomii, według których podziemna część wieżowca (astronomiczny kosmos) stanowi zaledwie 4 procenty wagi całego wieżowca. Materiał poszczególnych nadziemnych pięter nosi nazwę tzw. materii astralnej i eterycznej najróżniejszej jakości i stanowi 96 procent masy całego kosmosu. To, że człowiek czegoś nie zna lub nie rozumie, nie jest dowodem, że to nie istnieje. Nie jest to dawno, kiedy ludzie nic nie wiedzieli o istnieniu wirusów i elementarnych cząsteczek mikroświata. Dziś jest to oczywistością. Nadzieja przeszkód światła, że nadal będą czynić ze światła kopciuszka podporządkowanego ciemności, jest nadzieją, która nie ma szans na sukces.
JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Republika Czeska 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!