3. O reinkarnacjiSen to brat śmierci. To powiedzenie wyraża identyczną istotę snu i śmierci w postaci oddzielenia ducha człowieka od fizycznego ciała. Krótkie oddzielenie nazywamy snem, o wiele dłuższe oddzielenie nazywamy śmiercią. W trakcie tak zwanej śmierci duch człowieka wraca z powrotem do rzeszy ducha. Po różnie długim okresie czasu duch człowieka zostaje ponownie połączony z nowym fizycznym ciałem, tj. z embrium w macicy wybranej dla niego matki. Ten powrót (w Biblii nazywany odwrót) dziś nosi nazwę reinkarnacja, czyli znów w materii, tj. w fizycznym ciele. Wyłączenie reinkarnacji z Biblii, a tym samym z nauki Jezusa, można przypisać nowobizantyjskiemu cesarzowi Justynianowi (483-565), który w roku 553 na swoich biskupach wymusił eksomunikację ważnego nauczyciela Kościoła Origena (185-254) a tym samym również jego naukę o reinkarnacji. Kolejnym wielkim sukcesem ciemności w wojnie ze światłem została w roku 870 likwidacja ducha, którą kościół uzasadnił przy pomocy argumentu, że starczy jedna dusza. Gdy jednak Jezus konał na krzyżu, nie oddał na ręce swojego Ojca duszę, lecz swojego ducha.

Stworzenie świata w trakcie siedmiu dni nie oznacza siedem naszych dni tygodnia, lecz siedem dni kosmicznych. W chwili obecnej przeżywamy czwarty kosmiczny dzień a rzesza człowieka jest obecnie w szóstej 1/7 tego kosmicznego dnia. Tę siódmą nazywa ///Objawienie filadelfijską kulturą. „Łańcuch reinkarnacji jest drabiną ewolucji rozwoju ludzkości. Jako człowiek utraciłby sens życia, gdyby wieczorem zasnął i rano się obudził zapomniawszy o tym, czym był wczoraj, co robił, tak samo utraciła by reinkarnacja swój sens, gdyby człowiek nie miał w sobie ułożonych sił z poprzednich wcieleń, do których nawiązuje i planowo dalej je rozwija pod wpływem karmy którą kieruje Opatrzność. Dlatego rodzi się pod dobrymi bądź złymi wpływami gwiazd. Od człowieka zależy, co w reinkarnacji uczyni, czy złe wpływy przezwycięży i dobre pomnoży. Horoskop człowiekowi określa to, co przynosi ze sobą ze swej przeszłości. Przez wpływy gwiazd nie rozumie się grawitacji planet, lecz wpływy duchowe. Służyć drugim i wspomagać ich ewolucję - to jedyny sens prawdziwego duchowego życia człowieka i wieczny cel jego przeznaczenia.“ (Alma Excelsior, 1887-1956, znawczyni naturalnego Zakonu moralnego, który jest ideowym fundamentem demokracji, swobody i mocy w rzeszy człowieka.)


Cytaty o reinkarnacji

1. Z żywota matki wyszedłem nagi, nagi tam znowu wrócę. (Hiob 1, 21)

2. Jezus powiedział: „A jeśli to chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść, to on (Jan Chrzciciel). Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha! (Mateusz 11, 14.15) (Uwaga: Prorok Elijasz żył za króla Achaba, 875-853 p. Chrystusem.)

3. Niepobożni się obrócą do piekła. (PSALM 9, 18) (Uwaga: Jeżeli ktoś dokądś wróci, oznacza to, że raz tam już był?)

4. Bóg zapewne może człowieka do życia przywrócić. (Koran, sura 86, 8) Czyżby nie było w mocy jego, martwych do życia znów przywrócić? (Sura 75, 40)

5. Bóg jednak przed narodzeniem mnie wybrał i z łaski swej powołał. (do Galatów 1, 15)

6. Po przerwaniu srebrnego powrotu (tj. eterycznej taśmy, która łączy ducha człowieka z fizycznym ciałem, o której się mówi, że bywa przecięta kosą Anioła śmierci) proch (fizyczne ciało) znów wróci do ziemi, gdzie były i duch znów wróci do Boga, który go nadał. (Kaznodzieja 12, 6.7)

7. Amen, mówię wam, jeżeli nie nawrócicie się (tj. nie wejdziecie na drogę światła Zakonu) i nie ostaniecie(znów) dziećmi, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (Jezus w Mateusz 18, 3)
JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Republika Czeska 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!