2. VÁLOGATÁS J. A. KOMENSKÝNAK (1592-1670), A NEMZET TANÍTÓJÁNAK GONDOLATAIBÓLAz összes szükséges dolog közül a legszükségesebb Isten.
Inkább Istent keresd, mint a gazdagságot.
Aki alapjait Istenre építi, szilárd sziklán áll és bevehetetlen.
Cicero azt mondja: Arról, aki tagadja Istent, nehezen állíthatjuk, hogy lelkileg egészséges.
Az, amit Krisztus az emberektől Isten nevében követel, nem valami rítus, hanem az emberek belső megújulása, és, ahogy mondja, egy új, szent és tökéletesen szellemi életre való újraszületése.
Az Istenről és a vallásról alkotott vélemények között végtelen káosz uralkodik, akár a világon létező összes vallást hasonlítjuk össze egymással, vagy egyenként vizsgáljuk azokat. Néhány lélek arra a következtetésre jut, hogy jobb nem törődni a számtalan egymással civakodó egyházzal és inkább titokban átengedni magunkat az Istennel való csendes egyesülésnek.
Az általános vallás, mely az egész világon való elterjesztésre teremtetett, univerzálisabb lesz mint minden eddigi, egyszerűbb és ezért könnyebb. Az általános vallás célja az ember Istennel és Isten emberrel való összekötése….. hogy külső rítusok nélkül is olvashassuk Istent a lélekben és az igazságban. Nem szükséges más, csak hogy Istennel járjunk, Istennel beszéljünk és Istennel cselekedjünk. A legfőbb dolog a szellemi élet megvalósítása. Töröljük hát el Káin vallását, mely .szektákat alkot, a vallással nem egyetértők üldözését szítja s vért ont, és helyünket a menny helyett végre a földön keressük.
A bölcsességnek Isten és Isten törvényének megismerését kell jelentenie.
Bárki szeretné is elnyerni Isten és az emberek érdemét (és ezt kellene akarnia mindenkinek, aki csak teheti), úgy cselekedje, hogy minél több embert sikerüljön Istenhez vezetnie. Ez többet jelent, mintha szegényeknek gazdagságot, vakoknak látást és halottaknak életet adna.
Szerencsétlen, aki valamin dolgozik, de Isten segítsége nélkül, mert az ily mű nem attól származik, akiben az egyedüli állandóság és minden lényegek lényege lakozik, s ezért végül tönkremegy. Ám Isten csakis azoknak segít, akik az ő művén dolgoznak.
Isten a rend istene.
Nincs hatalom az Istenén kívül.  
A világ rendje arra tanít, hogy Isten létezik, mert a rend nem származhat véletlenségből. Hiszen képzeld csak el: Ha kezedben lennének eme könyv előkészített iratai és ha ezeket szétsepernéd és újra összedobálnád egy kupacba, ezerszer és ezerszer és még ezerszer a végtelenségig, sosem jönne létre oly könyv, melyet valaha készített a művészet. Hogyan is keletkezhetett tehát a világ, ily rendezett egészében, valamiféle véletlenségből?
Bárhol uralkodjon is rend, ott van valami más is, ami irányítja.
A törvényeket mindíg egy magasabban álló személy alkotja és az alacsonyabban állókra nézve kötelezőek.
Nyilvánvaló, hogy a halál átmenet valahová máshová.  
Miképp a test előbb létezett mint a ruházat és létezhet ruházat nélkül, úgy a lélek is előbb létezett mint a test és létezhet nélküle, mert a test nem más, mint a lélek ruházata.
A lélek bennünk az, ami Isten képévé tesz minket, tehát aminek köszönhetően kis istenek, vagyis emberek vagyunk.  
Ha bármily külsőséget, rítust, tökélyt, gazdagságot, hivatalt, hatalmat és uradalmat keresel, Antikrisztus vagy, nem pedig Krisztus szolgája.  
A Sátán arra törekszik, hogy a vétkezés fokozatosan úgy történjen, hogy az ember mindaddig ne vegye észre miként zuhan a romlásba, míg a romlás szakadékjának szélén nem áll.
Az ördög arra törekszik, hogy az emberek ne tudják, mi a jó és mi a rossz, mi több hogy a jót rossznak s a rosszat jónak higgyék és kézségesen hagyják magukat megkötni a tudatlanság eme láncaival.  
Ahová nem ér el fény, ott a sötétség szilárd helyet foglal el, mint földalatti, mély barlangokban. Ugyanígy az elmében, ahová nem ért el semmilyen felismerés, elkerülhetetlenül a tudástalanság uralkodik.
Mindannyiunkat ugyanabba az iskolába küldték és feladatunk, hogy felkészüljünk egy más életre.
A nevelés elhanyagolása az emberek, családok, a birodalom és az egész világ romlását jelenti.
Élni anélkül hogy tudnád miért élsz, azt jelenti, hogy úgy élsz mint egy légy vagy egy csalán.  
Kétéveseknek, hároméveseknek és négyéveseknek méginkább lehet már tanítani gondolatokat Istenről, életről és halálról, melyen keresztül a mostani életünk egy másikba megy át, hogy így értelmi szintjüktől függően kezdjék felismerni, miért vannak itt és mit kell tenniük.
A tevékeny élet valódi élet, a semmittevés eleven halál.
Alkossanak a gondolatok, a szavak és a tettek egy egységes harmóniát. Legyünk készek inkább meghalni, minthogy bepiszkoljuk magunkat és elveszítsük a tisztességünket. 
Ami a jó és hasznos írók könyveit illeti, vagy választékot kell belőlük felhalmoznunk. Ne feledkezzünk meg semmiről, ami egy igazabb bölcsességet, istenséget és rendet szolgálhat.   
A filozófia túlságosan kusza, tehát szinte jobb nem tudni semmit, mint hagyni magunkat a végtelenségig összezavarni különféle nézetekkel és a világosság helyét csupán tapogatózva keresni különböző vélemények ködében.
A komolyabb könyveket, amelyektől bölcsességünk gazdagítását reméljük, egészében, kétszer vagy többször kell olvasni. Az első olvasáskor jelöljük meg az összes figyelemre méltó dolgot aláhúzással vagy csillaggal a lap oldalán. Mindenről, amit olvasol, készíts jegyzetet.

A kiadókat könyörögve kell kérnünk és köteleznünk, hogy ne papírt, hanem bölcsességet osszanak, és hogy ne a havi nyereség, hanem a lélek megvilágosodása legyen a céljuk, hogy valóban a világ szolgái legyenek, ne pedig Plutosz (gazdagság istene) rabjai, a sötétség és zűrzavart szítói.(13.11.202, SPMZ - Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!