4. Filadelfian siirtymisestä Yhdysvalloista Keski-EurooppaanUuden testamentin ainoassa profeetallisessa kirjassa, Johanneksen ilmestyskirjan luvussa 3:7–13, on lähetyskirje Filadelfian kirkkokunnan enkelille. ”Vaikkakaan emme voi käyttää sanaa 'kirkko' kirkollisessa tai paikallisessa merkityksessä. Ymmärrämme sillä vain kuudennen arjalaisen kulttuurin hengellistä oppia, filadelfialais-slaavilaista kulttuuria” (Alma Excelsior). Sana ”filadelfialainen” tarkoittaa Jumalan lasten kaikkinaista veljeyttä; heihin kuuluu demokraatteja ja ei-demokraatteja eli hengellisiä ja materialistisia ihmisiä. Sana ”slaavilainen” tarkoittaa ketä tahansa – mitä tahansa kansallisuutta edustavaa – ihmistä, joka on Jumalan sanan julistaja ja filadelfialaisen opin kannattaja – opin, jonka tätä kuudetta kulttuuria varten laati Brnossa, Tšekin tasavallassa, syntynyt Anna Excelsior (1887–1956). Oppi on ei-kirkollinen ja ei-uskonnollinen. Lukija ymmärtää eron ylimmän tuntijan, Anna Excelsiorin, uskonnon määritelmästä: ”Uskonto on pyhittäytymisellä saavutettu henkisen tuntemuksen muokkaama hedelmä. Pyhittäytyminen on pääsy hengelliseen maailmaan.” Tästä määritelmästä käy selvästi ilmi taivaasta alkunsa saava viisaus ennen sitä viisautta, jonka profeetat ja maailman uskontojen perustajat ovat muokanneet myös tavallisten ihmisten ymmärrettäväksi. Alma Excelsiorin henkisen tuntemuksen syvyys ja laajuus ovat vertaansa vailla, ja tätä tuntemusta on mahdollista tehdä vain rajoitetusti  tunnetuksi. Koska tämä oppi on idealistista ja täysin demokraattista, materialistit torjuvat sen, vaikka juuri tietämättömyys ja luonnon moraalisesta laista poikkeaminen on ensisijainen syy ihmisten ja heidän järjestöjensä kaikkiin kriisi-ilmiöihin. Filadelfialainen kulttuuri tekee kasvatustyötä vain Alma Excelsiorin uusimman henkisen tuntemuksen pohjalta. Filadelfian eli veljesrakkauden kaupungin perustivat Itä-Amerikkaan v. 1682 kveekarit, jotka lähtivät Englannista, jotta voisivat vapaasti harjoittaa omaa uskoaan ja periaatetta, että usko ilman tekoja ei riitä. Philadelphian kaupungista tuli myöhemmin kaikkien yhteensä kolmentoista englantilaisen siirtokunnan pääkaupunki Pennsylvaniassa. Vuonna 1947 brittiläiset ja amerikkalaiset kveekarit saivat Nobelin rauhanpalkinnon. Kveekarit ovat vakuuttuneita siitä, että ihmisessä on jonkinlainen ”Jumalan siemen”, joka on ”sisäisen valon” lähde, ja tämän valon kautta on mahdollista saada yhteys ilman papin välitystä. Heille oli ja on ratkaisevaa heidän omat kokemuksensa jumaluudesta heissä itsessään. Nykyisin heillä on noin 5 miljoonaa jäsentä. 4.7.1776 kveekarit julkaisivat Philadelphiassa yhteisen itsenäisyydenjulistuksen, jossa kaikkien kolmentoista amerikkalaisen siirtokunnan asukkaat julistautuivat uudelleen luonnonmukaisten ihmisoikeusihanteiden kannattajiksi, ja perustelivat niin eronsa kuninkaallisesta Englannista ja oikeutensa itsenäiseen ja vapaaseen kehitykseen. Eteläisten valtuuskuntien painostuksesta jätettiin alkuperäisestä ehdotuksesta pois orjuuden torjuva kohta. Julistustekstistä esitämme seuraavan näytteen: ”Seuraavia totuuksia pidämme itsestään selvinä: kaikki ihmiset on luotu samanarvoisiksi; Luoja on antanut heille joitakin erottamattomia oikeuksia, joihin lukeutuvat elämä, vapaus ja hyvinvoinnin rakentaminen; näiden oikeuksien varmistamiseksi ihmiset luovat hallituksia, joilla on oikeudenmukainen valta niiden yli, jotka ovat heidät hyväksyneet; jos jokin hallituksen elin kuitenkin toimii näitä oikeuksia vastaan, kansalla on oikeus vaihtaa hallitusta tai kumota se ja valita uusi hallitus, jonka säädökset ja toimivalta on muutettu niin, että ne parhaiten takaavat kansalle turvan ja hyvinvoinnin. [...] Jos kuitenkin pitkäaikainen epäoikeudenmukaisuus ja sorto jatkuvat päämääränään syöstä kansa täydelliseen despotismiin, kansalla on oikeus tai jopa velvollisuus suistaa tällainen hallitus vallasta ja löytää turvakseen uudet vartijat. Tällaisia olivat näiden siirtokuntien kärsivällisesti kestetyt koettelemukset, ja sellaiseksi on tulossa tämän päivän tarve, joka pakottaa muuttamaan entisen hallitusjärjestyksen.”
23.10.1918 Philadelphiassa ja jopa samassa Itsenäisyyssalissa Keski-Euroopan demokraattisen unionin edustajat allekirjoittivat puheenjohtajansa Tomáš Garrigue Masarykin (jäljempänä vain TGM) johdolla unionin eri kansakuntien ohjelmat, minkä jälkeen TGM luki yhteisen julistuksen talon edustalla, ja sen aikana historiallisen kaavan mukaan soi Itsenäisyyden kello. Tätä julistusta pidetään kuudennen filadelfialaisen kulttuurin syntyhetkenä. 20.11.1918 TGM lähti jo valittuna presidenttinä New Yorkin satamasta Carmania-laivalla kohti kotimaataan. Laivan nimi muistuttaa karmaa eli kohtaloa, joka osoittaa, että TGM:n tehtävä Amerikassa ei ollut sattumaa. TGM toi Yhdysvalloista vuonna 95 ennustetun filadelfialaisen kulttuurin silloiseen Tšekkoslovakiaan. Sattumaa ei ollut myöskään Alma Excelsiorin syntymä Brnossa ja hänen hengellis-demokraattinen kirjoituksensa alkavalle kuudennelle filadelfialaiselle kulttuurille.
TGM:n moraalisista mielipiteistä: ”Erheellinen on mielipide, että se, joka on uskonnollinen, on myös moraalinen. Jokaisen ihmisen on noustava vastaan ketä tahansa, joka uhkaa ei vain ihmisten fyysistä, vaan myös hengellistä elämää. Yleistä veljeyttä, Ranskan vallankumouksen tunnuslausetta, kannatti jo Sokrateen oppilas Platon (470–399).  Demokratia ei ole vain poliittinen, vaan myös ja ennen kaikkea moraalinen järjestelmä. Moraalin on oltava jokaisen yksilön ja kansakunnan päämäärä. Väkivalta synnyttää vain väkivaltaa. Ilman todellista ajattelutavan ja tapojen parannusta voimme vallankumouksella poistaa vain paholaisen, mutta sen tilalle nostamme Beelzebubin. En usko, että ainoa välttämätön uudistus olisi vain taloudellinen. Samalla on tehtävä moraalin ja mielipiteiden muutos. Olen ehdottomasti materialistisen maailmankäsityksen vastustaja. Ilman valtion ja politiikan yleistä moraalista pohjaa ei ole mahdollista hallita yhtäkään valtiota. Se, joka ei tunne kristinopin sisältöä, on muukalainen kulttuuriympäristössämme.”
Alma Excelsiorin opetus ei ole ristiriidassa kristinopin moraalia koskevan osan kanssa ja voi auttaa ihmisiä tuntemaan ja hyväksymään, että ihmiselämän päätarkoitus on ihmisen henkistäminen, toisin sanoen ihmispsyyken kultivointi, joka tukee ihmisten moraalista kehitystä, fyysistä terveyttä ja samalla myös tervettä demokratiaa ilman ihmisten ja valtion kriisi-ilmiöitä, jotka ihmiset ja valtiot itse aiheuttavat tietämättömyydellään ja pitäytymällä noudattamasta luonnon moraalista lakia.
Kiitämme tuestanne tilille IBAN: CZ81 0300 0000 0002 5734 6517
Tilin nimi: SP MZ

SPMZ on lyhenne sanoista ”Sdružení přátel morálního zákona so” ja tarkoittaa moraalisen lain ystävien yhteisöä.(František Venzara, SPMZ:n johtaja, 21. helmikuuta 2013)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!