3. Laista ja sen sisällöstäTällä Lailla tarkoitamme luonnollista moraalista Lakia, alempana vain lyhyesti Lakia. Ihmisen suhde Lakiin vaikuttaa ratkaisevasti jokaisen yksilön olemassaoloon, terveyteen ja kohtaloon, joten Lain normien (normi = se, miten asian täytyy olla) tuntemattomuudella ja laiminlyönnillä voi olla äärettömän laajat vaikutukset, joista kyseinen henkilö ei toistaiseksi tiedä mitään. Tässä esitetty Lain lyhyt hahmotelma voi toimia impulssina lukijan päätökselle tutustua Lakiin järjestelmällisesti sekä teoriassa että käytännössä ja kehittyä siten henkiseksi ihmiseksi ja demokraatiksi. „Vaikka olemuksellamme elämmekin taivaan näköpiirissä, olemme silti hengeltämme suljettuja oman luonteemme ja tapojemme luolaan, joka hallitsee meitä lukemattomalla määrällä virheitä ja arvottomia mielipiteitä.“ (Francis Bacon, 1561-1626, englantilainen filosofi) „Se, joka ei tunne kristinuskon sisältöä, jää kulttuurissamme muukalaiseksi.“ (Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937)
Lain määritelmän muotoili englantilainen oikeusteoreetikko J. Austin seuraavasti: „Laki on sääntö, jonka on asettanut intellektuaalisen olennon toiminnalle toinen intellektuaalinen olento, jolla on valta hallita ensimmäistä.“ Tämä määritelmä koskee sekä ihmisten muodostaman yhteiskunnan oikeutta, että luonnollista moraalista Lakia.
Nürnbergin oikeudenkäynnissä Ranskan edustajana toiminut Champetier de Ribes vetosi tuomioistuimeen syytettyinä olleita natsijohtajia koskien näin: „Sillä, että muistutatte maailmalle siitä, että hallitusten mielivallan yläpuolella on moraalinen Laki, joka velvoittaa sekä julkisesti vaikuttavia henkilöitä, että yksityisiä ihmisiä, sekä kansoja, että yksilöitä, ja että tämän Lain rikkominen on rikos, tukee tuomitseva lausuntonne voimakkaasti yleismaailmallisen rauhan rakentamisen suurta työtä.“ Tällaisena yleismaailmallisen rauhan rakentamisena voimme nähdä Filadelfian veljesrakkauden kulttuurin, joka mahdollistaa pitkäaikaisen demokratian luomisen ja joka kunnioittaa ihmisten muodostaman yhteiskunnan prioriteetteja ja päämääriä, jotka henkiset Vanhempamme, Isä avaruus ja Äiti luonto ovat sille asettaneet. Tämän uuden kulttuurin alkua edustavat Tomáš G. Masaryk ja Alma Excelsior, oikealta nimeltään Marie Kubištová (1887-1956), joka syntyi Brnossa ja eli Boskovicessa. Henkisellä panoksellaan kuudennen Filadelfian veljesrakkauden kulttuurin hyväksi hän ansaitsi paikkansa Jeesuksen rinnalla.
Lainatkaamme Nürnbergin oikeudenkäynnissä syytettynä olleen H. Schachtin sanoja: „Uskon horjumattomasti siihen, että maailma toipuu ei vallankäytön avulla, vaan ainoastaan hengen ja moraalin voimalla.“
Syytetty Hans Frank sanoi: „Hylkäsimme Jumalan, ja siksi meidän täytyi kaatua.“
Tšekkoslovakian edustaja Nürnbergin oikeudenkäynnissä kirjoitti kirjassaan Nürnbergin oikeudenkäynti (Orbis, Praha 1946): „Natsit muuttivat valtion suureksi keskitysleiriksi. He tekivät valtiosta gangsterijärjestön. Valtio, jonka tehtävänä on rakentaa ja taata kansalaisten turvallisuus, suoritti natsien johdolla rikoksia ja suojeli rikollisia, eikä heidän uhrejaan. Nürnbergin tuomioistuimen mukaan ei voi olla oikeutta ilman moraalia. Oikeus, joka irtoaa tuosta lähteestään, kuivuu, kuolee tai muuttuu vastakohdakseen. Nürnbergin oikeudenkäynti esitti maailmalle, että vapauden tukahduttaminen, demokratian tuhoaminen, ihmisten ja Jumalan asettamien lakien maahan tallaaminen, ihmisten vainoaminen rodun, uskonnon tai poliittisen vakaumuksen perusteella, että se kaikki kohdistuu inhimillisen sivilisaation perusteita vastaan.“
Koska Lain sisältämät normit eivät vanhene, voidaan Lain sisällön lyhyttä hahmotelmaa varten käyttää myös Lakia koskevia vanhoja lähteitä.      
 

Kiina
Viisaan hallitessa ihmisten selkäranka vahvistuu. Missä ei noudateta Lakia, siellä hallitsee pimeys. Älä tee muille sitä, mitä et toivo tehtävän itsellesi. Ei ole suurempaa rikosta kuin kiihkon valtaan joutuminen. Virkamiehen velvollisuutena on kieltäytyä pahuuteen johtavista käskyistä.

Intia
Ellei ihminen yritä jokaisen tilaisuuden yhteydessä elää toisia varten ja auttaa heitä, ei hän todella elä oikeaa elämää. Paras päämäärä on Lain opettaminen. Lain tunteminen on paras kaikista lahjoista. Lain noudattaminen on suurin kaikista iloista.

Egypti
Rakasta totuutta ja oikeudenmukaisuutta. Älä ole puolueellinen. Opiskele jatkuvasti. Tee työtä, ansaitse leipäsi kunniallisesti. Älä puhu turhuuksia. Älä viettele syntiin. Älä juo itseäsi juovuksiin! Taistele valhetta vastaan! Älä vaivaa mieltäsi sillä, mitä ei voi korjata. Älä tavoittele rikkautta. Älä varasta. Älä sorra heikkoja. Älä anna väärää todistusta. Opeta ihmisiä. Rakasta lähimmäisiäsi. Käy kamppailua sitä vastaan, joka käyttää valheita.

Antiikki
Laki hallitsee kaikkea. (Hippokrates) Älä maksa vääryyttä takaisin vääryydellä, äläkä tee kenellekään pahaa, vaikka itse olisit kokenut muiden taholta mitä tahansa. Lainsäätäjä ei saa sallia kasvatuksen merkityksen vähenemistä, vaan hänen täytyy huolehtia siitä hyvin. (Platon) Pidä huolta siitä, etteivät pahantekijät saa etusijaa kunnon ihmisiin verrattuna. (Isokrates) Emme voi olla onnellisia, ellemme ole järkeviä, kunniallisia (so. moraalisia) ja oikeudenmukaisia. (Epikuros) Sielu palaa takaisin maahan, yhtyy uudestaan ruumiiseen eikä lopeta tätä toistuvaa yhtymistä uusina syntymisinä tämän maailman kipuihin ja kohtaloihin. (Plutarchos) Voi niitä onnettomia! Hyvää he kyllä haluavat jatkuvasti itselleen, Jumalan maailmalle antaman Lain suhteen he kuitenkin ovat sokeita ja kuuroja; mutta jos he noudattaisivat sitä, eläisivät he onnellisina. Kaikkivaltias Zeus, vapauta ihmiset tästä tuhoisasta tietämättömyydestä. (Kleanthes) Jokaisen ihmisen arvo vastaa hänen tavoittelemansa asian arvoa. (Yksi Rooman parhaista keisareista Marcus Aurelius Antoninus, 161-180, stoalainen filosofi) 

Koraani
Olkaa Jumalan apulaisia! Emme luoneet taivasta ja maata ja kaikkea sitä, mitä on niiden välillä, huvin vuoksi; Ole kärsivällinen koettelemustesi suhteen, sillä ne kuuluvat siihen, mikä on olennaista! Kuka tekee pahaa, se tekee niin itselleen. Sano: „En vaadi teiltä muuta palkkiota kuin lähimmäisenrakkautta!“ Jumala on kieltänyt koronkiskonnan.

Raamattu
Älä eksy joukon mukana tekemään pahaa. Älä ole puolueellinen, äläkä ota lahjusta. Varo, älä taivu vääryyden tielle, vaikka se ehkä houkuttaakin enemmän kuin kärsimys. Karta pahaa ja tee hyvää. Valheellinen suu murhaa sielun. Älä ole tekopyhä! Älä liity pahantekijöihin! Vaihda väärät mielipiteet oikeisiin. Osallistu totuuden hyväksi tehtävään työhön! Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Älä vietä joutilasta elämää! Älkää häpäiskö aviovuodettanne! Teidän on synnyttävä uudesti! (Jeesus) Ja rakkautta on se, että elämme Jumalan käskyjen mukaan. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman. Rakkauden perusta on muiden palveleminen. Älä tapa! Kuka tutkii Lakia, saa siitä tukea. Tukeutukaa rohkeasti Lakiin!    

Lain lyhyeen sisältöön kuuluvat Kymmenen käskyä (2. Mooseksen kirja 20:1-17 ja 5. Mooseksen kirja 5:1-21) ja Jeesuksen vastaus fariseuksille, mikä Lain käsky on kaikkein tärkein: „Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.“ (Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:37-39) Lain tutkimiseen on mahdollista käyttää Raamatun (www.biblenet.cz) lisäksi myös SPMZ (Moraalisen Lain ystävien kansalaisyhdistys) web-sivuja www.cz-eu.eu (Štěpánov u Olomouce 16.12.2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!