2. ESIMERKKEJÄ J. A. COMENIUKSEN (1592-1670), KANSAKUNTIEN OPETTAJAN, MIELIPITEISTÄKaikesta tarpeellisesta on tarpeellisin Jumala.
Etsi mieluummin Jumalaa kuin rikkautta.
Se, joka rakentaa perustuksensa Jumalan kunnioitukselle, seisoo lujalla kalliolla turvassa vihollisilta.
Cicero sanoi: Sitä, joka kieltää jumalan, voidaan tuskin sanoa henkisesti terveeksi.
Kristus ei vaatinut Jumalan nimissä ihmisiltä seremonioita, vaan sisäistä uudistumista, ja kuten hän sanoi, uudelleensyntymistä uuteen, pyhään ja täysin hengelliseen elämään.
Jumalaa ja uskonnon sisältöä koskevia näkemyksiä hallitsee loppumaton kaaos, vertailemmepa sitten keskenään kaikkia maailmasta löytämiämme uskontoja tai arvioidessamme jokaista niistä erikseen. Monet päätyvät siihen, ettei kannata välittää monista riitaisista kirkoista, vaan on parempi keskittyä henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa.
Kaikkialle levitettäväksi tarkoitetun yleisen uskonnon tulee olla universaalimpi kuin kaikki tähänastiset ja myös yksinkertaisempi ja siten helpompi ymmärtää. Yleisen uskonnon tarkoituksena on yhdistää ihminen Jumalaan ja Jumala ihmiseen, … jotta Jumalaa voitaisiin kunnioittaa hengessä ja totuudessa myös ilman ulkoisia seremonioita. Se ei vaadi mitään muuta kuin jatkuvaa vaellusta Jumalan kanssa, keskustelua Jumalan kanssa ja kaiken työn suorittamista Jumalan kanssa. Tärkeintä on hengellisen maailman toteuttaminen. Hävitköön siksi Kainin uskonto, joka … perustaa lahkoja, vainoaa muita uskoon perustuvien erimielisyyksien vuoksi, vuodattaa verta ja etsii paikkaansa maan päältä sen sijaan, että etsisi sitä taivaasta.
Perustukoon viisautemme Jumalan tuntemiseen ja Jumalan lakiin.
Se, joka haluaa parhaalla tavalla palvella Jumalaa ja ihmisiä (ja niin täytyy haluta jokaisen, joka siihen kykenee), tuokoon mahdollisimman monta ihmistä Jumalan luo. Se on enemmän kuin rikkauden antaminen köyhille, näkökyvyn antaminen sokeille tai elämän antaminen kuolleille.
Onneton on se, joka työssään ei toimi yhteistyössä Jumalan kanssa, sillä tällainen työ ei perustu siihen, missä ainoana on pysyvyys ja kaiken olennaisen ydin, ja siksi tällaisen työn tulos ei lopulta kestä. Mutta Jumala ei tee yhteistyötä kenenkään kanssa, paitsi niiden kanssa, jotka tekevät hänen työtään.
Jumala on järjestyksen Jumala.
Ei ole muuta voimaa kuin se, joka tulee Jumalalta.
Maailman järjestys on todisteena Jumalan olemassaolosta, sillä järjestys ei voi olla sattuman seurausta. Ajattele: Jos sinulla olisi valmiina aihiot tätä kirjaa varten ja jos sekoittaisit ne ja heittäisit ne yhteen kasaan, tuhat kertaa ja tuhat kertaa ja taas tuhat kertaa ja lukemattomia kertoja, niin ei niistä silti koskaan synny sellaista kirjaa, jonka taide on saanut aikaan. Miten siis olisi maailma, niin täydellinen järjestelmä, voinut syntyä sattumalta?
Missä on järjestys, siellä on myös jokin, joka sitä ohjaa.
Lait ovat aina korkeammassa asemassa olevan säätämiä ja alemmassa asemassa olevaa velvoittavia.
On selvää, että kuolema tarkoittaa siirtymistä muualle.
Samoin kuin ruumis oli ennen vaatteita ja voi olla olemassa ilman niitä, oli myös sielu ennen ruumista ja voi olla olemassa ilman sitä, sillä ruumis ei ole muuta kuin sielun vaatteet.
Sielu on se, mikä tekee meistä Jumalan kuvan, so. minkä kautta olemme pieniä jumalolentoja, nimittäin ihmisiä.
Se, joka etsii ulkokuorta, seremonioita, loistoa, rikkautta, virkoja, valtaa ja herruutta, on Antikristus, eikä Kristuksen palvelija.
Saatana tahtoo juuri sitä, että käskyjen rikkominen tapahtuisi vähitellen niin, etteivät ihmiset huomaa joutuvansa turmioon, ennen kuin he ovat täysin sen vallassa.
Paholainen koettaa estää ihmisiä huomaamasta hyvän ja pahan eroa ja että he jopa pitäisivät hyvää pahana ja pahaa hyvänä ja antaisivat auliisti sitoa itsensä näillä tietämättömyyden kahleilla.
Minne mikään valo ei yllä, siellä hallitsee pimeys kuin syvissä maanalaisissa luolissa. Samoin ihmisen mielessä, jonne asioiden ymmärtäminen ei ole päässyt, hallitsee aina tietämättömyys.
Meidät kaikki on lähetetty samaan maailman kouluun ja tehtäväksi meille on annettu tulevaan elämään valmistautuminen.
Kasvatuksen laiminlyönti koituu ihmisten, perheiden, valtakuntien ja koko maailman turmioksi.
Elää tietämättä miksi tarkoittaa elämistä samalla tavalla kuin elää kärpänen tai nokkonen.
Kaksi-, kolme- ja vielä paremmin nelivuotiaille voidaan jo opettaa tietoja Jumalasta ja elämästä ja kuolemasta, jonka kautta maallinen elämä muuttuu toiseen muotoon, jotta he ymmärryskykynsä mukaan alkaisivat tiedostaa, miksi ovat täällä ja mitä heidän tulee tehdä.
Aktiivinen elämä on todellista elämää, toimettomuus on elävältä hautautumista.
Muodostakoot ajatukset, sanat ja teot todellisen harmonian. Meidän on oltava valmiita kohtaamaan mieluummin kuolema kuin maineen tahrautuminen ja kunnian menetys.
Hyvien kirjailijoiden hyödyllisistä kirjoista on hyvä tehdä valikoimia. Näistä ei pidä jättää pois mitään, mikä palvelee totuuden, viisauden, hurskauden ja järjestyksen asiaa.
Filosofia on liian monitahoista, joten on lähes parempi olla tietämättä siitä mitään kuin antaa erilaisten mielipiteiden hämärtää ajattelua loputtomiin tai tiedon valossa vaelluksen sijasta harhailla sekaisten ajatusten usvassa.
Tärkeämmät kirjat, joista odotamme saavamme viisautta, on hyvä lukea kaksi tai kolme kertaa peräkkäin. Ensimmäisellä lukukerralla merkitsemme kaikki olennaiset seikat alleviivauksella tai reunamerkinnöillä. Tee muistiinpanoja kaikesta mitä luet.

Kustantajia täytyy pyytää ja velvoittaa toimimaan niin, etteivät he vain monistaisi paperia, vaan levittäisivät viisautta ja ettei heidän päämääränään olisi rahapussiin tuleva voitto, vaan sielujen valo, jotta he olisivat todellisia valon palvelijoita, eivätkä Pluton (rikkauden jumalan) orjia, pimeyden ja sekasorron luojia.(13.11.202, SPMZ - Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!