1. Lain rikkominen – pääasiallinen syy kaikkiin ihmiskunnan kehityksessä tapahtuneisiin kriiseihinElämme parhaillaan jo toista maailmanlaajuista talouskriisiä. Dr. Alexis Carrel kuvasi vuoden 1929 lopussa USA:ssa alkaneen ensimmäisen kriisin kuusi pääsyytä näin: 1. Ihminen taistelee oman olemassaolon edestä enemmän mielensä kuin ruumiinsa avulla. Moraalitaju on älyä paljon tärkeämpi. Mikäli tämä jostain kansasta häviää, kohta koko sen rakenne alkaa murtua. 2. Sosiaalinen ympäristö ei tue ihmispsyyken kehitystä, juuri päinvastoin, se jarruttaa sen kehitystä kaikin voimin. 3. On mielenkiintoista, että mielisairauksia sinänsä on enemmän kuin kaikkia muita sairauksia yhdessä. 4. Moraalisen, esteettisen ja uskonnollisen tuntemuksen oppiminen osoittautuu yhtä tarpeelliseksi kuin matematiikka, fysiikka ja kemia. 5. Talousmiehet tulevat tiedostamaan, että taloudellisen ja rahallisen kriisin syyt voivat myöskin olla moraaliset ja hengelliset. 6. Ihmispersoonallisuuden täydellinen ja täysi kehitys on sivistyksen lopullinen päämäärä. On tullut aika ruveta työskentelemään uudistuksemme kimpussa.

            Sen, että tämä kuvaus ensimmäisen maailmanlaajuisen talouskriisin syistä on oikea, vahvisti toinenkin maailmanlaajuinen, eli globaali talouskriisi, jota tällä hetkellä elämme. Myös tämä kriisi sai alkunsa valtioiden väärästä hallitsemisesta, pidemmän ajan tapahtuvasta luonnollisen moraalilain (jäljempänä vain Lain) normien rikkomisesta. Nürnbergin oikeudenkäynneissä, joissa tuomittiin natsi-Saksan johtajistoa toisen maailmansodan jälkeen, Ranskan edustaja Champetier de Ribes sanoi Lain olemassaolosta: „Ihmisten sekä hallitusten mielivallan yllä on moraalilaki, joka velvoittaa sekä julkisuuden henkilöt, että yksityishenkilöt, sekä kansat, että yksilöt. Rikkoa tätä lakea on rikosta.“  Myös Raamatusta voi lukea tämän Lain olemassaolosta: „Synti on lain rikkomista.“ (1. Johanneksen kirje 3:4) Kansojen opettaja J. A. Komenský (1592–1670) kirjoitti: „Kristus on todella tie, totuus ja elämä. Ja siksi jokainen, joka on Kristuksesta syrjässä, on tien, totuuden ja elämän syrjässä, se tarkoittaa, että hän poikkeaa tieltä, harhailee ja kuolee.“ „Koska me olemme kosmisen järjestyksen (Lain) alaisia, meidän tulee tuntea tämän järjestyksen.“ (Alma Excelsior, 1887–1956) „Kuinka palaamme taas vakaumukseen, että moraali järjestys on maailman ylin herra?“ (Tšekkiläinen filosofi Emanuel Rádl, 1873–1942) „Yhteiskunta ilman jaloja ihmisiä mätänee, yhteiskunta, jossa jaloja ihmisiä on paljon, rehottaa, kehittää hyvin ja kukoistaa. Siksi kansan kasvattajien tärkein työ on opettaa nuoria kansalaisia olemaan jaloja.“ (Tšekkiläinen kirjailija Josef Holeček, 1853–1929)

            Lain hyväksikäytöstä kansojen viettelijöiden omia egoistisia valtaa seuraavia päämääriä varten verilöylyä käyttämättä antaa meille tiedon vanha kiinalainen kirjailija Sun Tsi viidenneltä vuosisadalta ennen Kristusta: 1. Häpäise hyvä ja totuus. 2. Kompromettoi todelliset johtajat. 3. Murtaa ihmisten keskinäistä luottamusta. Jokaisen jääköön yksin. 4. Murtaa nykyistä hallitusta: epäjärjestyksestä syntyy ärtymys, jota voit käyttää hyväksesi. 5. Käytä kaikenlaiset lurjukset: heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin palvella sinua uskollisesti. 6. Kylvä levottomuutta siellä, missä se on mahdollista. 7. Kiihota nuoria vanhoja vastaan. 8. Ilku perinteille, koska ne ovat suurin vihollisesi. Ne eivät anna unohtaa juuriaan. 9. Estä riisin ja veden toimitusta. 10. Leviä säädyttömyyttä. 11. Palkitse mielistelijöitäsi, saat sen kaksinkertaisesti takaisin. 12. Pyri tietämään kaiken siitä, mitä tapahtuu maassa, jota haluat horjuttaa. Maan on vallatta niin, ettei kukaan aavistakaan, että hän menettää vapautensa.

            Valtiovallalla ei ole omaa biologista ajattelua, josta ihmisen valta johtuu, eikä sillä siis ole mikään omaa valtaa. Se tulee vain kansalaisilta ja kansalaiset saivat sen kaikkien luonnollisten lakien Lainsäätäjältä ajattelun ja tunnon lahjana. Siksi on täysin oikea sellainen mielipide, että valtio on olemassa ihmisiä varten, eivätkä ihmiset valtiota ja sen valtaa seuraavia ja egoistisia päämääriä varten, jotka jättävät Lain olemassaolon huomiotta. Moraalin ylemmyyttä vallan ja talouden (rahojen) yllä ilmaisevat myös nämä mielipiteet: „Jos viisas on hallinnassa, hän vahvistaa ihmisten selkärangat. Missä Lakia ei noudateta, siellä tulee vallitsemaan pimeys. (vanha kiinalainen viisaus) Demokratia on pysyvä pyrkimys kasvattaa kansalaisia. En usko, että on mahdollista suorittaa tarvittavan reformin vain talouden osalta. Demokratian kriisi on varsinkin moraalikysymys. (T. G. Masaryk, 1850–1937) Ilman ihmisten moraalista uudestisyntymistä parempaa demokratiaa ei tule olemaan. Uuden tulevan demokratian ongelma on siis samaan aikaan pysyvä kasvatuksen ongelma, johtajien sekä massojen kasvatuksen demokratiaan. (Tšekkoslovakian toinen presidentti Eduard Beneš, 1884–1948) Ei ole totta, että talous päättää kaiken. Ratkaiseva on moraali. (A. Solženicyn, 1918–2008)  Aikamme pahimmat harhaluulot ja maanvaivat johtuvat moraalin totaalisesta irrotuksesta politiikasta. (V. S. Solovjev, 1853-1900) Aivan hiljaa, jotenkin huomaamattomasti meidän ideologiset ja moraaliset arvot alkoivat rikkoutua. Maamme joutui tilaan, joka edeltää kriisiä. Tämän päivän tärkein tehtävä on ylentää ihmisen hengellisesti ja vahvistaa hänen moraaliset asenteet. (M. S. Gorbačov)  Kansan suurin pääoma on sen moraaliset ominaisuudet (N. G. Černyševskij, 1828-1889)
           
            Sielun rikkaus on rahallisen rikkauden arvokkaampi. (Arabialainen sananlasku) Ajattelun taudit ovat tuhoisampia ja useammin esiintyviä kuin ruumiin taudit. (Kreikkalainen filosofi Epikúros, 341–270 ennen Kristusta) Puhu totta, vaikka se olisi itseäsi vastaan. (Arabialainen sananlasku) Harhaluulo pysyy harhaluulona, vaikka enemmistö siihen uskoisi. (L. N. Tolstoj, 1828–1910)  Epätietoisuudesta ei johdu mikään oikeus uskoa johonkin. (S. Freud, 1856–1939) Nyt alkaa materialismin ja ihmiskunnan itsekkyyden muutos hengellisesti tuntevaksi ihmiskunnaksi, joka pystyy elämään veljinä ja sisarina. (Alma Excelsior, 1887–1956)

 (F. V. lokakuu 2012)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!