4. Om Filadelfias flytning fra USA til CentraleuropaI en af profetbøgerne i Det Nye Testamente, i Åbenbaringen 3:7-13, henvender Brevet til Filadelfia sig til englen for menigheden i Filadelfia. „Men ordet „menighed“ skal ikke opfattes religiøst og geografisk. Det skal opfattes som en åndelig lære for den sjette ariske kultur, nemlig den filadelfisk-slaviske.” (Alma Excelsior) Ordet ”filadelfisk” er ensbetydende med broderskabet mellem alle Guds børn, hvad enten de er demokrater eller ikke-demokrater, dvs. både åndelige mennesker og materialister. Ordet ”slavisk” er ensbetydende med ethvert menneske fra et hvilket som helst folkefærd, der tager Guds ord til sig og tilslutter sig den filadelfiske lære, som Alma Excelsior (1887-1956), født i Brno i Tjekkiet, har udviklet for denne sjette kultur. Det er en ikke-kirkelig og ikke-religiøs lære. Forskellen mellem de to fremgår af en definition af religion, som den højeste indvier i verden Alma Excelsior har formuleret: „Religion er en modificeret frugt af åndelig erkendelse, der erhverves gennem indvielse. Indvielse giver direkte adgang til den åndelige verden.“ Denne definition gør det klart, at visdommen fra himlen kommer foran profeternes og religionsstifternes visdom. De har tilpasset visdommen for at gøre den forståelig selv for simple mennesker. Dybden og omfanget af Alma Excelsiors åndelige erkendelse er helt ekstraordinær, og denne erkendelse kan kun udbredes i mindre grad. Eftersom denne lære er idealistisk og fuldt ud demokratisk, afvises den af materialisterne, selv om netop manglende kendskab til og overholdelse af den naturlige morallov er den vigtigste årsag til kriser både hos mennesker og deres fællesskaber. Den filadelfiske kultur bestræber sig kun for at opdrage mennesker på baggrund af Alma Excelsiors nyeste åndelige erkendelse. Philadelphia, dvs. Broderkærlighedens by i Østamerika, blev grundlagt i 1682 af kvækere (Quakers), der forlod England for i fred at kunne dyrke sin tro og leve efter princippet, at en tro, der ikke kommer til udtryk gennem handlinger, ikke er tilstrækkelig. Byen Philadelphia blev senere hovedstaden for de tretten engelske kolonier i Pennsylvania. I 1947 modtog de britiske og de amerikanske kvækere Nobels Fredspris. Kvækere er overbevist om, at hvert enkelt menneske har Guds sædekorn i sig, der udstråler „indre lys“ og man skal komme i forbindelse med dette indre lys uden præsternes mellemkomst. Det afgørende for dem har været og er egen personlig oplevelse af guddommen i sig. I dag har menigheden ca. fem millioner medlemmer. Den 4. 7. 1776 udstedte kvækerne en fælles Uafhængighedserklæring, hvori de tretten amerikanske kolonier vendte tilbage til ideen om naturgivne menneskerettigheder. Med denne erklæring brød de endegyldigt op med det kongelige England og hævdede sin ret til selvstændighed og en fri udvikling. Efter pres fra de sydlige kolonier valgte man at udelade afsnittet med fordømmelse af slaveriet fra det oprindelige udkast. Vi har udvalgt følgende uddrag fra Erklæringen: „Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke; At for at sikre disse rettigheder er blandt mennesker oprettet regeringer, hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke, og når som helst nogen regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller ophæve den og at indsætte en ny regering, baseret på sådanne grundsætninger og med magtbeføjelser organiseret på den måde, som efter dets opfattelse mest sandsynligt vil bringe dem sikkerhed og lykke… Men når en lang række misbrug og overgreb, der alle sigter mod det samme mål, røber en plan om at bringe dem ind under et fuldstændig despotisk styre, er det deres ret og pligt at skaffe sig af med en sådan regering og sørge for nye vogtere af deres fremtidige sikkerhed. Disse koloniers tålmodige lidelser har været af denne karakter, og således er nu den nødvendighed, som tvinger dem til at ændre deres hidtidige styreformer.“
Den 23. 10. 1918 skrev repræsentanterne for Centraleuropas Demokratiske Union anført af unionens formand Tomas Garrigue Masaryk (fremover kun TGM) i selvsamme Uafhængighedens hal i Philadelphia, under på programerklæringer for Unionens enkelte nationer. TGM læste så en fælles erklæring op foran bygningen, hvorefter Uafhængighedsklokken kimede efter den historiske tradition. Denne erklæring anses som begyndelsen på og fødslen af den sjette filadelfiske kultur. Den 20. 11. 1918 sejlede TGM, på det tidspunkt allerede som demokratisk valgt præsident, med skibet Carmania hjem fra New York Havn. Skibets navn minder om karma - skæbnen, der lader ane, at TGM’s opgave i Amerika ikke var tilfældig. Det, hvad TGM bragte med fra USA til daværende Tjekkoslovakiet, var den i året 95 profeterede filadelfiske kultur. Ej heller Alma Excelsiors fødsel i Brno og hendes åndeligt demokratiske bidrag til den sjette begyndende filadelfiske kultur var tilfældigt.
Af TGM’s moralske tanker kan man nævne følgende: „Det er forkert at sige, at den som har en religion, også automatisk har moralen. Hvert menneske bør stå op imod enhver, der bringer menneskets fysiske og åndelige liv i fare. Allerede Sokrates’ elev Platon (470-399) var fortaler for alment broderskab, der også var mottoet for den franske revolution. Demokratiet er ikke blot et politisk system, men også frem for alt et moralsk system. Moralen skal være målet for ethvert individ og enhver nation. Vold kan altid kun afføde vold. Uden at reformere sin moral og tankegang fjerner man djævlen med en revolution, og indsætter Beelzebub i hans sted. Jeg tror ikke på, at en økonomisk reform er tilstrækkelig. Man skal samtidig reformere moralen og holdningerne. Jeg er en bestemt modstander af et materialistisk verdenssyn. Uden en generel anerkendelse af, at en stat og en politik skal hvile på et moralsk fundament, er det umuligt at styre en stat. Den som ikke er fortrolig med kristendommen, er egentlig fremmed inden for vores kultur.“            

Alma Excelsiors oplysninger er ikke i modsætning til kristendommens moralske aspekter, og de kan hjælpe mennesker med at erkende og anerkende, at meningen med livet består i at åndeliggøre mennesket, eller med andre ord at kultivere menneskets psyke. Det understøtter menneskets moralske og dermed også fysiske helbred og et sundt demokrati uden krisetegn hverken hos mennesker eller stater, krisetegn, som mennesker og stater selv er skyld i, fordi de har ignoreret og misligholdt den naturlige morallov.   

 

 

Tak for Deres finansielle bidrag til vores konto
IBAN: CZ81  0300 0000 0002 5734 6517

Kontonavn: SP MZ

 (František Venzara, leder af SPMZ- Forsamlingen af Morallovens Venner,
21. februar 2013)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!