3. Om demokrati, totalitet og meningen med menneskelivet på JordenKun fem begreber er nødvendige for at forstå demokratiets (lysets) og totalitetens (mørkets) substans:
1. moral, 2. magt, 3. penge, 4. økonomi, 5. hierarki. Et godt kendskab til disse begreber, og specielt deres korrekte anvendelse, forudsætter ikke blot en skolegang, men også en livslang læring. Dette gælder først og fremmest for moralen, der bør udgøre en prioritet for de fleste mennesker, familier, stater, nationer, kirker samt for deres programmer og mål. Moralens udvikling er en uafbrudt og langvarig proces, der imidlertid også kan være negativ.
Moralens højeste placering i værdihierarkiet er og har været rodfæstet i en naturlov, der betegnes som visdommen og kærlighedens lov, herefter kaldet Loven. Det at overholde Lovens bud beskriver Det Gamle Testamente med følgende ord: gør, hvad der er godt i Herrens øjne. At bruge en menneskelig magt til fjerne moralen fra dens højeste plads fører til  totalitet, der er demokratiets modsætning. I den nære fortid fik vi demonstreret af Lenin, Stalin og Hitler, hvad der sker, hvis moralen erstattes med en menneskelig magt. Kun demokratiet kan imidlertid give mening til menneskets tilværelse på Jorden og dens udvikling. Tilværelsens mening i denne forstand er åndeliggørelse, dvs. kultivering af mennesket, dets tankegang (ånd) og følelser (sjæl). Naturlovens eksistens forudsætter nødvendigvis også eksistensen af en Lovgiver.

Følgende seks overtrædelser af Loven kan betragtes som de værste forbrydelser mod menneskeracens harmoniske udvikling og dens organisation i overensstemmelse med Loven:
-  et materialistisk verdensbillede;
- umoralsk opførsel, dvs. lovbrud i form af menneskelige handlinger;
-  egoisme, der forhindrer mennesket i at leve uselvisk for andre;
-  stoffer;
- seksuel lidenskab uden en åndelig kærlighed og sex for pengenes skyld;
-   uhæmmet kødspisning, der er i vejen for åndeliggørelsen og desuden er medskyldig i krigene mennesker imellem.   

Følgende vise råd og oplysninger skal bidrage til at genindsætte moralen i menneskets sind:

1. De kosmiske loves harmoni udtrykker en så høj intelligens, at al menneskelig tænkning og erkendelse er svindende lille i sammenligning med den. (Albert Einstein) 
2. Men søg først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift. (Matthæus 6:33) (De kristne betegner denne højeste intelligens i universet som Gud eller Herren. Muslimerne bruger navnet Allah. Det antyder indirekte, at hvis ikke man søger Hans åndelige verden og begynder med at dyrke det åndelige i forbindelse med det rene demokrati, risikerer man at miste både de materielle goder og helbredet, og sågar livet på Jorden som følge af en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe)
3. Du må leve for en Anden, dersom du vil leve for dig selv. (Seneca)
4. Et menneske, der søger at finde lykken i en ydre velstand, bygger sit hus på sand; den virkelige lykke udspringer nemlig kun af en samklang mellem det indre liv og Guds vilje. (Malory).            
5. Det, som et individ, en stat eller en nation fjerner fra retten, sandheden, retfærdigheden og tolerancen, er med til at øge den elendighed, der nødvendigvis følger med forsøget på selv at regulere den moralske balance. Det man tager fra helbredet, tilføres sygdommen. Der er en lovmæssighed deri. Det man tager fra godheden, tilføres ondskaben, som vil ramme én selv. Moralen er gældende til trods for, at nogle – individer som samfundsgrupper – teoretisk afviser dens eksistens. Det er naturligvis muligt at benægte den i noget tid, at forsøge at narre den og leve af moralerstatninger. Det er muligt at benægte den ansigt til ansigt med velbehaget og vellysten; man kan underkaste den profitten, magten eller løgnens love. Det betyder imidlertid ikke, at den er holdt op med at eksistere. (Prof. Arnost Bláha)
6. Hvordan vender vi tilbage til overbevisningen om, at den moralske orden er den suveræne hersker over denne verden? Alle mennesker er forpligtede til at kæmpe for retfærdigheden og sandheden; verden vil blive befriet i sandhedens, men ikke voldens, navn. (Prof. Emanuel Rádl)  
7. Egoisme, Kærlighedens modsætning, er en kraft, der adskiller mennesket fra den åndelige tilværelse. Meningen med menneskets liv er udvikling af kærligheden. Kærligheden står bag hele menneskehedens åndelige udvikling. En broderkærlighed mellem alle er vejen mod forening. (Alma Excelsior, ophavskvinden bag en åndelig videnskab til demokratiets kommende nye udviklingsfase, dvs. en filadelfisk almen kærlighed)
8. Tror I måske, at det glæder mig, når et ondt menneske bliver straffet med døden? spørger jeg, Herren. Nej, jeg vil meget hellere have, at de vender sig fra deres ondskab, så de kan leve. (Biblen)
9. Lovens bud skal du efterleve af kærlighed til Gud og ikke af frygt for ham. (Talmud)
10. Ondskaben fødes der, hvor kærligheden mangler. (Hermann Hesse)
11. Kun et liv, man lever for andre, er et værdigt liv. (A. Einstein)
12. Livet er tomt uden kærligheden. (Ernst M. Arnd)
13. At leve uden at kende meningen med livet kan kun føre til ét: at man konstant holder  kroppen i en bedøvet tilstand ved at indtage tobak, alkohol og morfin, eller at man bedøver sanserne med adspredelse, fornøjelse og udskejelser af al slags. (Vores bemærkning: dette omfatter også adrenalinoplevelser.)
14. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.  (1. Johannesbrev 4.16)
15. Kun mere åndelig kærlighed blandt mennesker kan ændre den nuværende samfundsorden.
(L. N. Tolstoj)        
16. Politiske partier, der ikke havde forstået deres opgaver og beføjelser som kontrolinstanser, tog – i stedet for at holde øje med styret og forvaltningen – selv magten og forvaltningen og regerede selv. Uden en moralsk genfødsel er der ingen udsigt til et bedre demokrati. (Edward Benes, Tjekkoslovakiets anden præsident)  (De politiske partier korrumperede  på den måde den korrekte opfattelse, at staten er der for borgerens skyld, og ikke borgerne for statens skyld)
17. Demokratiet er ikke blot en stats- og forvaltningsform, men også et livs- og verdenssyn. Demokratiet er en konstant bestræbelse for hele menneskehedens opdragelse. (T. G. Masaryk, herefter blot TGM)
18. Menneskehedens videre skæbne afhænger fuldstændigt af dens åndelige omvending og menneskets moralske tilstand. (Berdjajev) 
19. Jesus (lyset) ønsker, at magten er en tjeneste, hvorimod verden (dvs. mørket) ønsker, at magten styrer. (L. N. Tolstoj)
20. Gro åndeligt og hjælp de andre med at gro. Det er meningen med hele livet. (L. N. Tolstoj)

 

 ( Stepanov ved Olomouc 5.12.2012, SPMZ – Frantisek Venzara )<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!