81. Životopis Almy Excelsior (1887-1956)


Nové poznatky prohlubující křesťanský světový názor souvisí nedílně se jménem Alma Excelsior, což je duchovní jméno Marie Kubištové, která patří mezi nejvyšší zasvěcence. Narodila se 2. listopadu 1887 manželům Formánkovým žijícím v Brně. Tatínek Marie Formánkové byl ředitelem pošt v Brně. V Brně žila Marie Formánková do svých 18 let. Jasnovidná byla od svých 4 let. Studovala s vyznamenáním. Svůj duchovní vývoj popsala ve vícedílném životopise Cesta Ohně. Objektivní duchovní skutečnosti a poznatky které nabyla v duchovních světech, tvoří obsah jejího literárního a malířského odkazu pro šestou, tj. filadelfickou kulturu. (Plán vývoje říše lidské lze nalézt pod číslem 10 na těchto webových stránkách. Název filadelfické kultury je převzat ze Zjevení 3, 7-11) Předurčenou kolébkou této kultury se stalo koncem 1. světové války Československo. Nový přínos duchovního poznání vnáší jasno do některých sporných učení mezi světovými náboženstvími, ale nezakládá nové náboženství a stávající církve respektuje. Zduchovňování, tj. zesvětlování lidí, jinak řečeno kultivace lidské psychiky předpokládá pravidelné individuální studium duchovních pravd počínaje Biblí a promítaných do vlastní životní praxe. Hlubší poznání učení Almy Excelsior má ezoterickou povahu.
V 16 letech se Marie Formánková poprvé setkala se svým budoucím manželem, suplentem na 1. českém gymnáziu v Brně, Janem Kubištou, narozenému r. 1879. Ke sňatku došlo 16. 7. 1906 v Brně. Začínají nejtěžší léta jejího života, který sama nazývá mystickou smrtí. Narodily se jí postupně dvě dcery. Maruška zemřela ve 25 letech. Druhá dcera Anička se narodila v září 1908 a zemřela v roce 1969. Ve 21 letech prožila a překonala Marie Kubištová největší krizi svého života. V 1. světové válce zemřel v Itálii (v roce 1916) profesor Jan Kubišta po zranění dělostřeleckým granátem, který vletěl střílnou do dělostřeleckého bunkru. Po Brnu se staly domovem Marie Kubištové Boskovice na Moravě.
Koncem července a začátkem srpna 1922 prožila Marie Kubištová velké duchovní zasvěcení. Po tomto zasvěcení začala psát knihy Třetí cesty obsahující nauku filadelfické kultury a podepisované již jejím duchovním a literárním jménem Alma Excelsior. Od svých duchovních učitelů byla Alma Excelsior poučena, že cesta Lásky je i cestou proměňování bolesti v Lásku a zla v dobro. Čím výše se má člověk vyvinout, s tím temnějším zlem musí zápasit, neboť jen tak nabude síly k jeho přeměnění a přemožení. Jako Kristus přinesl sílu mužství, aby se stalo vykupitelem duší, tak ženský princip Almy Excelsior přináší sílu vykoupit fyzické tělo, aby se stalo chrámem těla Božího.
V červnu 1927 se Alma Excelsior setkala v Boskovicích se svým novým spolupracovníkem na duchovním díle, panem Janem Dlabalem.
Alma Excelsior zemřela dle úmrtního listu v nemocnici v Brně - Bohunicích dne 29. července 1956, v neděli ve 14 hodin, na hepatitis epidemica Cholamiae. Rozloučení s Almou Excelsior se konalo dne 3. srpna 1956. Téhož dne bylo fyzické tělo zpopelněno. Na úmrtním oznámení byla citována slova V. Martínka:

Jdu po stopách Tvých a marně trosky sbírám,
Jdu po stopách Tvých a oči rozevírám,
Co zbylo po Tobě … svit chvíle polední …

Po Almě Excelsior však zbylo mnohem víc než jen svit chvíle polední. Zbylo po ní jedinečné malířské a literární dílo pro všechny, kteří svým duchovním vývojem dozrají pro nastoupení Třetí cesty, cesty Zákona, která souvisí s duchovněmravním vývojem opravdové demokracie u nás v Česku i v EU.František Venzara
01/2011
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!