97. Záměr SPMZ na zřízení nového NERVu, tj. Národní eticko-morální rady vlády


Jen ekonomická opatření naši špatnou ekonomiku, ani špatnou úroveň morálního a následně i fyzického zdraví nemohou odstranit, poněvadž příčina je v lidech, zatížených materialistickým světovým názorem a z něj odvozeným životním stylem. Proto je žádoucí dobrovolná změna světového názoru (co je vesmír a jaký smysl má lidský život) materialistického za světový názor idealistický, který bude respektovat přírodní morální Zákon, jemuž podléhá každý příčetný nositel lidské moci. A kde je Zákon, tam je i zákonodárce. (Viz č. 94 cesty Zákona: Alma Excelsior o materialismu.)

1. Státní dluh Česka stoupl na 1,4 biliónu korun
Státní dluh tvoří dluhy centrální vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. V r. 1993 činil dluh 158,8 mld. Kč, v r. 2003 493,2 mld. Kč, v r. 2009 1178,2 mld. Kč a v 1. čtvrtletí r. 2011 1404,0 mld. Kč. (Právo, 11. 4. 2011)

2. Jen na úrocích budeme brzy platit sto miliard
Jen letos (v r. 2009) Česko na úrocích zaplatí padesát miliard korun. V dalších letech pak bude přibývat minimálně deset miliard každý rok. V roce 2012 tak budeme platit jen na úrocích 90 miliard korun ročně, tedy 8 % předpokládaných výdajů rozpočtu. „A v roce 2015 budeme platit 120 miliard“ prognózuje analytik Atlantik FT Petr Sklenář. (LN, 31. 8. 2009)

3. Státní dluh nikdy nesplatíme
Dluh České republiky je v době, kdy píšu tyto řádky, 1 355 724 950 723 korun a každou sekundou se zvyšuje o dalších 3 203 korun. Každý rozumně hospodařící jedinec musí nad tím jen kroutit hlavou. … obstavení majetku jedince nijak neovlivní celou společnost, ale neschopnost státu splácet své závazky dopadne tvrdě na každého z nás bez výjimky. (Takový je názor čtenáře Petra Štoly v Týdeníku Rozhlas č. 46/2010.)

4. NERV zabrnkal na nervy
Národní ekonomická rada vlády (NERV) přestala troškařit … a chce zbavit politiky pravomoci sestavovat schodkové státní rozpočty. Aspoň to tvrdí ekonom Tomáš Sedláček, ale má pravdu, když upozorňuje, že návrh NERVu na odstavení politiků je dávno realizován v praxi. Vždyť nezávislé centrální banky jsou nevolené instituce, které monetárními nástroji nastavují míru inflace, zaměstnanosti i růstu, a tím i státních příjmů a výdajů - a tím i velikost deficitů. (Martin Hekrdla v Právu z 30. 6. 2011)

5. Korupce ročně obere státní kasu o 40 až 100 miliard
Podle Ondráčky (ředitele Transparency International ČR) je třeba depolitizovat ty orgány, které plní kontrolní úlohu na všech stupních státní správy. (Právo, 23. 6. 2011)

6. Monte Carlo
Vláda schválila penzijní reformy. Je mi líto, ale vylučovací metodou vychází, že jediný, komu tento způsob penzijní reformy přinese prospěch, jsou ti, kdo se budou točit kolem soukromých penzijních fondů. Pokud poslanci tuto podivnou reformu odsouhlasí, je jasné, kdo v ruletě s naším stářím zazáří jako šťastný výherce. (Jan Keller ve sloupku Práva z 30. 7. 2011.)

7. Nemocných s cukrovkou dramaticky přibývá
V Česku se za třicet let zvýšil počet cukrovkářů dvaapůlkrát. ((Právo, 28. 6.2011) Naše poznámka: Tato nemoc úzce souvisí s egoistickým zneužíváním lidské sexuality. S živočišnou, tj. luciferskou sexualitou souvisí i náhlé záplavy.)

8. Žen za mřížemi prudce přibývá.
Ve věznicích je nyní téměř 1300 odsouzených žen. Je to dvaaapůlkrát více než v roce 2002. Máme obrovský nárůst počtu prvotrestaných žen, říká Daniel Volák, náměstek ministra spravedlnosti.

9. Průzkum: Češi stále více tloustnou
S nadváhou se potýká 34 procent a s obezitou 21 procent populace. Poměr lidí s obezitou je u obou pohlaví srovnatelný. Obezita začíná už v rodině. V ČR je již více lidí s nadváhou a obezitou než s ideální váhou. Poměr je 55:45 procentům. (10. 7. 2011)

10. Mejdan právě začíná, říká Jaroslav Zavadil (Z rozhovoru předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů s redaktorem Práva Markem Přibylem v Právu z 9. 7. 2011.)
Přece když někdo ukradne v marketu já nevím co, tak je za to hned postižen. A jestliže se tady stát připraví třeba o tři sta miliard, tak se nic neděje? To přece není normální!
Víte, jestliže návrhy jsou rozumné, tak bych považoval za moudrou tu vládu, která by k nim přihlédla. Když tomu tak není, pak ta vláda moudrá není. Anebo ji řídí někdo jiný. A tato otázka se nabízí. Tedy ta, jestli vůbec vláda řídí tuto zemi, anebo jestli vládu řídí někdo jiný.<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!