47. Z názorů v Týdeníku ROZHLAS č. 50/2009


Nechuť naší společnosti k politice a politikům dosahuje dnes míry srovnatelné s tou, která před dvaceti lety vyústila v „sametovou revoluci“ k našim politikům. (str. 3 B. Pražan)
Hra Václava Havla o intrikujících politicích usilujících o moc, Spiklenci, vznikla na samém počátku sedmdesátých let. Tato hra udivuje mnohými aktuálními odrazy přítomnosti a vyvolává naivní otázku, jak je možné, že autor již tenkrát věděl, co se bude dít v naší politice dnes, včetně názoru, že svržený diktátor Olah je „jediný člověk, který existuje, aby udělal pořádek.“ (str. 5 Ivan Němec)
Stabilizace marasmu. (Z dopisu RNDr. Jana Pavlíka, str. 4) Překvapilo mě, že režim se zhroutil tak brzo a že jsme se ho zbavili tak snadno. Po převratu jsem očekával, že demokratické mechanismy budou naši společnost postupně čistit od nepěkných jevů jakožto důsledků morálního úpadku a že se podaří vybudovat právní stát. V tom jsem se hluboce zmýlil. Ukázalo se, že demokratické mechanismy toho samy o sobě schopny nejsou, pokud chybí ve společnosti vůle k nápravě. Značná část společnosti místo toho, aby vyvinula tlak směřující k nápravě, se naopak sama přizpůsobila korupčnímu prostředí. Tak jsme se dostali do situace, kdy korupce metastazuje na všech úrovních a vytrácí se důvěra ve fungování demokratického státu. A tak tu byla vláda, která vznikla v důsledku politické korupce, na nejvyšších místech máme justiční mafii, což prakticky znamená demontáž demokracie. Situace se v tomto směru zhoršuje, což potvrzuje i špičkový investigativní novinář Josef Klíma, který současný stav trefně charakterizoval tak, že se naše společnost stabilizovala ve svém marasmu. Zpočátku mnoho lidí vyjadřovalo naději, že až vyroste nová generace, která nezažila minulý režim, tyto problémy postupně odezní. V tomto směru jsem byl skeptický, protože novou generaci významně ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá. Jsem přesvědčen, že v každé generaci jsou u nás kvalitní lidé, nejen profesně, ale i morálně, bohužel ale neudávají zásadní trend společnosti. V žádném případě to nesmíme vzdát, ale musíme vyvíjet aktivity v boji proti současnému marasmu.
Z dopisu Š. Kubína na str.4: Masaryk napsal: „Já vůbec jsem velký nepřítel revoluce se zbraní v ruce a držím hlavně na revoluci v hlavách a srdcích.“ Naděje na uskutečnění této vize zmařily generaci první republiky a jejím potomkům nacismus a bolševismus. Obě totalitní ideologie zruinovaly morálku, dnes jen obtížně obnovitelnou. Získali jsme svobodu nekrvavě, ale z Masarykova „Nebát se a nekrást“ jsme si osvojili jen polovinu - už se nebojíme. Říkáme a píšeme, co chceme, svobodně cestujeme a volíme, ale jen výjimečně nám vládnou osobnosti, které opravdu chceme.
Z dopisu Jiřího Peřiny na str. 4: Léčení neduhů, jimiž naše společnost trpí, vidím v povýšení morálních vlastností každého občana. Toho lze docílit výchovou ve školách, rodiči, ale i kulturou. Jde mi především o výchovu mladé generace.
Z fejetonu Petra Koudelky: Kudy kam. Str. 8. Globalizace je planetárním posvěcením života bez morálních pravidel, bez omezení a tabu.
Geny zla neexistují, napsal MUDr. František Koukolník, DrSc. Experimenty i zkušenost dokazují, že „homo economicus“ je stejný mýtus jako neviditelná ruka trhu. Kdo jen trochu sledoval vývoj současné finanční krize, ví, že nic neviditelného nepůsobilo. Neviditelný zřejmě byl americký finančník Bernard Madoff. Podařilo se mu primitivním způsobem, jemuž se u nás říká letadlo, zpronevěřit přibližně šedesát pět miliard dolarů, což jsou při dnešních cenách asi dva tisíce tun zlata. A jako u nás: „Peníze se ztratily. „ Ekvivalent dvou tisíc tun zlata ne a ne najít.

Štěpánov u Olomouce
SPMZ - 10. 12. 2009<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!