117. Výpisky z tisku


1. Václav Bělohradský z pozice filozofa a sociologa upozorňuje, že korupce je jev, který nelze oddělit od systému v němž žijeme. (Lukáš Jelínek v Právu z 16. 1. 2012 v článku Náš život s korupcí)

2. Šok: Už předškoláci kouří a jsou agresivní.
Podle mluvčího České školní inspekce Libora Vacka inspektoři zjistili v loňském roce 515 případů negativního  chování dětí ve 421 sledovaných školkách.  „V šesti Procentech, tedy v pětadvaceti mateřských školách, musely učitelky řešit kouření dětí. A to přímo v průběhu výuky,“ řekl Právu Vacek s tím, že situaci pokládá za naprosto burcující. (Právo z 18. 1. 2012)      

3. Bída českého euroskepticismu
Po více než dvou desetiletích budování české demokracie jsme svědky stále rychlejšího rozpadu politického života. Jedním z jeho projevů je i  současný euroskepticismus ve vší jeho intelektuální, politické i kulturní bídě. Český euroskepticismus není politika, ale antipolitika – nebezpečné popření politiky spočívající v pokusu proměnit demokratický lid na národní dav. (Jiří Přibáň v Právu z 12. 4. 2012)  

4. Z názorů tureckého spisovatele Gündüze Vassafa
Dotaz redaktora Štěpána Kučery: Kritizujete praktiky turecké i britské demokracie. Existuje někde demokracie, která podle vás naopak funguje? Ne, nikde žádnou nevidím. Lidé jsou znechucení politikou i takzvanou demokracií, a hlavně mladí lidé odmítají účast v tomto systému. Nechtějí ho měnit, protože to by znamenalo hrát tu starou hru: jednou za čas jít k volbám nebo se stát členy politických stran. (…) Mladí lidé, kteří nechtějí bojovat, to je největší pozitivní změna, jaká se v historii lidstva odehrála. (Právo-Salon z 31. 5. 2012)    

5. Stát je tu pro lidi a ne lidi pro stát. (Albert Einstein)

6. Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují. (Karel Havlíček Borovský)

7. Politika bez etiky je šarlatánství. (P. Kolář, PRÁVO z 28. 11. 1997)

8. Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí. (Albert Einstein)                

9. Není hledání společného     duchovního a mravního minima cestou k zastavení onoho slepého samopohybu  vlekoucího nás do pekel? (Václav Havel, Mosty 16. 9. 1997)

10. Rok 1989 se zdál být šťastným zakončením velkého příběhu o intelektuálech angažujících se v boji za spravedlnost a demokracii. Byla to iluze. Devadesátá léta se prudce rozběhla novým směrem, kterému říkáme  globalizace. Komunismus a globalizace jsou jen dvě různé verze a dvě různá stadia toho samého  fundamentalistického náboženství – růstu Růstu. (Václav Bělohradský)

11. Ani diplomacie, ani tajné služby, ani policie nestojí nad morálkou. Účinná politika zájmů bez étosu tíhne ke zločinům. Tak jako musí globálně platit rámcové pořádky pro finanční trhy, tak musí globálně platit také základní etický konsensus. (Německý teolog Hans Küng)        

12. Ekonomie nesmí dominovat všemu. Co s globalizací, jestliže není ničím víc než prostředkem pro cyniky, kteří se chtějí vymanit normám zákona a morálky. (Hans Küng)          

13. Choroby myšlení jsou zhoubnější a častěji se vyskytují než choroby těla. (Řecký filozof Epikúros,  341-270 př. Kristem)

14. Otrok svých vášní je nejnižší ze všech otroků. (Talmud)     

15. Arthur Miller (1915-2005) – jeden z nejuznávanějších spisovatelů 20. století byl známý svým přesvědčením, že pravda a morálka jsou nejvyšší lidské hodnoty.

16. Harmonie vesmírných zákonů zjevuje inteligenci tak vysoké úrovně, že všechno lidské myšlení a poznávání je svrchovaně mizivé. (Albert Einstein)

17. Možná i miliardové ztráty v ekonomice jsou zanedbatelné proti devastaci duší, kterou systematicky a celosvětově provádí nastolený egoistický životní styl, jehož fundamentem není bohužel demokracie, ale velmi konkrétní a hmatatelná práva majitelů klíčů od všeho, co má nějakou cenu, bez jakékoliv závazné mravní odpovědnosti. (Spisovatel Jan Trefulka)          

18. Ve věku 87 let zemřel v Praze dne 23. 10. 2000 významný literát Eduard Goldstücker. V lednu r. 2000 řekl PRÁVU: „Není žádný pokrok. Existuje snad jedině pokrok ve zdokonalování mechanismů, které slouží k  ovládání trhů a k ovládání světa. Za účelem – a především a hlavně zisku. Všechno ostatní, co se na zisk napojuje, je vedlejší a nedůležité. Prožíváme v bdělém stavu pochod ke katastrofě.“ (PRÁVO z 25. 10. 2000)                      

19. Ta zdevastovaná veřejná morálka způsobuje, myslím, karambol celé naší dnešní situace. S tou mravní výchovou by se ovšem nejspíš mělo začít už v mateřských školách. (Jiřina Jirásková v  TR z konce května 1999.)

20. Hrací automaty, které po roce 1990 zaplavily Českou republiku, představují obrovské nebezpečí pro vývoj mladé generace a podstatně zvyšují kriminalitu. (Slovo z 29. 11. 1996)                         

21. Spotřeba drog u mladých v Česku strmě stoupá. (PRÁVO z 22. 3. 2000)      

22. K televiznímu vysílání mám velké výhrady, Zejména Nova pracuje – snad úmyslně? – na demoralizaci národa. Jde hlavně o mládež, která má možnost vidět a snad i napodobovat pofiderní hrdiny, střílení, vraždy, nechutné scény všeho druhu. Kdo odpovídá za výběr programu? (TR č. 13/2001)        

23. Mluv pravdu, i když je proti tobě. (Arabské přísloví)     

24. Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina. (L. N. Tolstoj)

25. Z nevědomosti nevyplývá žádné právo něčemu věřit. (S. Freud)       

26. Eva Broklová: Demokracie je již od antických dob také názorem na život. (Salon v PRÁVU z 9. 3. 2000)   

27. Nejpozoruhodnější je na člověku jeho schopnost myšlení. (Aristoteles)

28. Největším kapitálem národa jsou jeho mravní kvality. (N. G. Černyševskij)

29. Bojí se někdo přeměny? (naše poznámka: lepších, tj. pravdivějších názorů) Což se něco může stát bez přeměny? Což je vesmírné přírodě něco milejší a přiměřenější? Můžeš se živit, aniž se přeměnily pokrmy? Může se bez přeměny uskutečnit cokoli prospěšného? Neuznáváš tedy, že právě tak i tvoje přeměna je cosi stejného a že ji příroda stejně potřebuje? (Marcus Aurelius))

30. Láska je nejuniverzálnější, nejobdivuhodnější a nejtajemnější kosmická energie. (P. Teilhard de Chardin)

31.Protipólem duchovní lásky není nenávist, ale přezrálý egoismus. (Alma Excelsior)                  
32. Člověk má právo milovat, nikoli si činit nárok na druhého. (G. Eliotová)

33. Velká láska je již téměř bezpohlavní. (Aristoteles)                              

34. Zlo nelze odstranit zlem. (Horatius)                                                                                                                                                                                                                
35. Zbraně nejsou nástroje pro ušlechtilého. (Lao-C´)                

36. Dobře vést mládež znamená vlastně vytvářet stát. (Jan Amos Komenský)   

37. Ten, kdo vychovává jiné k správě státu, je cennější než ten, kdo jej právě spravuje. (Sokrates)

38. Bohatství duše je cennější než bohatství peněz. (Arabské přísloví)             

39. Nejlepší způsob odplaty je neoplácet špatné špatným. (Marcus Aurelius)

40. K čemu dobré jsou zákony pouhé, chybí-li mravnost. (Horatius)             

41. Vzdělávat ducha je právě tak potřebné jako živit tělo. (M T. Cicero)  

42. Dobrý člověk dodržuje sliby. (Lao-C´)    

43. Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. (Bible)

44. Nekupuj to, co potřebuješ, ale jen to, co potřebuješ nutně. (M. P. Cato)

45. Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. (I. Kant)

46. Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. (O. S. Marden)

47. Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)  

48. Když umíráme, rodíme se do nového života. (František z Assisi)                  

49. Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. (M. T. Cicero)

50. Nyní počíná vnitřní přeměna materialismu a sobectví lidstva v duchovně cítící lidstvo schopné všebratrského života. (Alma Excelsior)(13. září 2012)
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!