8. Výpisky o umění


1. Není-li krásné umění proniknuto mravními idejemi společnými všemu lidstvu, které jediné spojují lidi, pak slouží takové umění pouze kratochvíli. (Immanuel Kant)

2. Umělec je buď veleknězem, nebo více méně obratným komediantem. (Josef Mazzini, 1885-1872, spoluzakladatel sjednocené Itálie.)

3. Umění jen tehdy zaujímá náležité místo, je-li jeho úkolem mravní zdokonalování a pomáhá lidem hledat pravdu. (John Ruskin, 1819-1900, anglický historik.)

4. Umění je předsíní duchovní vědy a branou k duchovnímu poznání. (Alma Excelsior, 1887-1956, spolu s TGM, zakladatelka filadelfické, tj. slovanské kultury.)

5. Umělecká tvorba je mysteriózním projevem božských sil v člověku. (Alma Excelsior)

6. Umění je darem Božím, tryská-li ze vznešené a čisté duše, zanícené pro Pravdu, Dobro a Krásu. Leč každé umění nevyvěrá z tohoto základu. Mnohé je poskvrněno slavomamem a touhou po penězích. Je-li takové, nemůže člověka povznášet, ale ubíjí ho. (Alma Excelsior)

7. Duchovno může působit na člověka nejen z duchovna samého, nýbrž i prostřednictví umění smyslového světa pozemského. Smyslem umění je právě duchovní oplodnění člověka prostřednictvím Krásy, člověkem přijaté. (Alma Excelsior)

8. Umění dnešní se však často obírá astrálními náměty nestvůrnosti a astrální obludnosti měsíční sféry. Přenáší člověka nikoliv k ideálnímu zobrazení devachanského dobra a krásna, ale k nestvůrnému zobrazení ošklivosti, nestvůrnosti a k praobrazům negativních sil abnormálního světa astrálního, vedoucího k degeneraci. Ať hledá sebe více formu nevídanosti a novosti, přece zůstává v nejnižších silách tvůrčí astrality animální, která je již jen odpadkem sil nejvyšších úrovní tvořivých proudů budhických. (Alma Excelsior)

9. Produchovnělé umění je plodem éterického života nesmrtelných sil éterického těla umělce. Proto takové umění působí rozechvívajícím způsobem na životní síly lidské a může inspirovat k dobru, k mravnosti a budit smysl pro krásu a ideál. Jsou zde upevněny síly, které budují, které vyvolávají blaho a radost, čímž rozvíjejí lidské nitro. (Alma Excelsior)

10. Opravdové umění vždy slouží zlidštění a prohloubení podstaty člověka. (Český spisovatel Josef Hora, 1891 - 1945)

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!