80. Výběr z knihy SLOVNÍK MYŠLENEK


Tuto knihu v roce 2003 vydalo Nakladatelství Olomouc, adresa Olomouc, Lazecká 70a www. naklol.net a její vydání sestavili a umožnili editorka Hana Ševčíková s kolektivem. Slovník myšlenek má 591 stran a je uspořádán abecedně dle autorů. Slovník je určen všem příznivcům citátů, aforismů, sentencí a dalších zajímavých textů.
Výběr z asi 10 000 záznamů provedl vedoucí SPMZ (občanské Sdružení přátel morálního Zákona), a to dle sedmi demokratických principů, popsaných pod číslem 24. a 65. těchto webových stránek. Jsou to tyto principy: 1. NNI (Nejvyšší a nejmocnější Inteligence), 2. Morální (přírodní) Zákon; 3. Reinkarnace; 4. Láska; tj. neosobní život; 5. Výživa fyzického těla; 6. Klid a žádná pomsta; 7. Výchova.
Číslo za každým citátem uvádí stránku ve Slovníku myšlenek na níž se citát nachází.


1. NNI
1. Každý člověk musí věřit v Něco, co je nad ním. Nebo nemusí, ale asi by měl, protože mu to ulehčí hledání životní rovnováhy. 197
HRUŠÍNSKÝ Rudolf (1920-1994) ČR - herec, režisér

2. Žebřík poznání je jako žebřík Jákobův. Končí u nohou Božích. 118
EINSTEIN Albert (1879-1955) Německo, USA -fyzik

3. Bůh nepřestává existovat ani když v něho lidé přestávají věřit. 164
GREEN Graham (1904-1991) Anglie - spisovatel

4. Smutek není léčen žalostí, ale pokorou a dobrotivostí a sjednocením své vůle s vůlí boží. 493
TOVAČOVSKÝ z CIMBURKA Ctibor (1437-1494) Čechy, Morava - šlechtic, právník, politik

5. V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě. Nahé, prosté, třeba i smrtelné. Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemocí, ani života a smrti. 18
ANDRIČ Ivo (1892-1975) Bosna - spisovatel, diplomat

6. Pravda je pro silné, lež pro slabochy. 220
JANÍK Zdeněk (1923) ČR - básník, novinář, překladatel

7. Cesta k pravdě je každodenní cesta k dokonalosti. 11
AJTMATOV Čingíz (1928) Kirgizie - prozaik

8. Láska je přátelství s Bohem 491
TOMÁŠ AKVINSKÝ /Tommaso d Aquino/ (1225-1274) Itálie - filozof, teolog

9. Láska z nadšení není pravou láskou, tou je láska z poznání. 12
ALDA Jan vl. jm. Alexandr Hořejší (1901-1970) ČR - básník, překladatel)

10. Kdyby na světě vládla láska, byly by všechny zákony postradatelné. 21
ARISTOTELÉS ze Stageiry (384-322 př. n. l. Řecko - filozof

11. Kdykoli se střetnete protivníkem, přemůžete ho láskou. 148
GÁNDHÍ Mohandás Karamčand zvaný Mahátma -Veleduch (1869-1948) Indie - politik, státník

12. Život je jen tam, kde je láska. Život bez lásky je smrt. 148
GÁNDHÍ Mohandás Karamčand zvaný Mahátma -Veleduch (1869-1948) Indie - politik, státník

13. Hledej pravdy - slyš pravdu, uč se pravdě - miluj pravdu, prav pravdu drž se pravdy, braň pravdy až do smrti. 215
JAN HUS (1371 -1415) Čechy - teolog, kazatel, náboženský reformátor


2. Morální (přírodní) Zákon
14. Osud není náhoda ani nehoda, ale výsledek nevypočitatelných souvislostí. 311
MACIUCHOVÁ Hana (1945) ČR - herečka

15. Jak se mohlo něco stát jinak, než se stalo? Stalo se, to znamená, že se stát muselo. Muselo to tak být. Tak a ne jinak. A nemůžeme se přesvědčit, že se to mohlo stát jinak. Kdyby se jedna věc mohla stát dvakrát: jednou tak a podruhé onak, ale všechno na světě se děje jen jednou. A na tom stojí celý svět, na tom, že není možné ničemu zabránit. 465
STRYJKOWSKI Julian (1905-1996) Polsko - prozaik,esejista, překladatel

16. Základní podmínkou dobrého života v obci je vláda zákonů, nikoli lidí. 21
ARISTOTELÉS ze Stageiry (384-322 př. n. l. Řecko - filozof

17. Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životodárnou mízou jeho bytí. 148
GÁNDHÍ Mohandás Karamčand zvaný Mahátma -Veleduch (1869-1948) Indie - politik, státník

18. Kdo páše bezpráví, stojí na exkrementu a neví o tom. 23
ARTMANN Hans Carl (1921) Rakousko - spisovatel

19. Násilí neexistuje samo o sobě a není schopno existovat samo o sobě: tvoří přece nerozlučný svazek se lží. Mezi násilím a lží existuje přímo atavistický vztah: násilí se dá kamuflovat jedině prostřednictvím lži a lež se zase nemůže o nic opřít, pouze o násilí. A proto každý, kdo si zvolí násilí jako svou metodu, musí zcela zákonitě přijmout lež jako svůj přirozený princip. 457
SOLŽENICYN Alexander Isajevič (1918) Rusko, USA - spisovatel

20. „Nezabiješ!“ Nevztahuje se jen k zabití člověka, ale k zabití všeho živého. 490
TOLSTOJ Lev Nikolajevič, hrabě (1828-1910) Rusko - spisovatel, filozof

21. Nerozumní nabývají rozumu neštěstím. 100
DÉMOKRITOS z Abdér (460-360 př. n. l.) Řecko - filozof

22 Dějiny lidstva se stále více stávají něčím mezi výchovou a katastrofou. 523
WELLS Herbert George (1866-1946) Anglie - spisovatel, novinář, esejista, popularizátor vědy

23. Demokracie, to je záležitost výchovy. 318
MASARYK Jan (1886-1948) ČR - politik

24. Demokracie pravá spočívá na mravnosti. 319
MASARYK Tomáš Garrigue (1850 - 1937) ČR - státník prezident

25. Demokracie znamená diskusi. 319 (Naše poznámka: Podstatu demokracie tvoří ovšem přírodní morální Zákon.)
MASARYK Tomáš Garrigue (1850 - 1937) ČR - státník prezident

26. I když přijmeme základní zásadu skutečné demokracie, že pitomec má stejnou cenu jako nadaný člověk, je třeba zajít o krok dále a připustit, že dva pitomci jsou lepší než jeden nadaný člověk. 469 (Naše poznámka: viz pořadové číslo citátu 16.)
SZILARD Leo (1898 - 1964) Maďarsko, USA -fyzik, spisovatel

27. Čestná smrt je lepší než nečestný život. 11
ACHMATOVA Anna Andrejevna vl. jm. A. A. Točenka (1889-1966 Rusko - básnířka, překladatelka

28. Základním zákonem všech národů je svoboda; ona jest jediným zákonem, proti kterému se nedá nic předepsat, poněvadž je to zákon přírody. 515
VOLTAIRE vl. jm. Francois Marie Aroet (1694-1778) Francie - filozof, encyklopedista

29. Svobodná vůle není zvůle. 221
JANÍK Zdeněk (1923) ČR - básník, novinář, překladatel

30. Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. 319
MASARYK Tomáš Garrigue (1850 - 1937) ČR - státník prezident

31. V nejzkaženějším státě je nejvíc zákonů. 479
TACITUS Publius Cornelius (55-117) Řím - historik, řečník

32. Říšemi budoucnosti jsou říše ducha. 209
CHURCHILL Winston, sir (1874-1965) Anglie - politik, státník

27. Velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha… 530
WERICH Jan (1905-1980) ČR - herec, dramatik, spisovatel

28. Špatný stát naschvál učitelům a profesorům dává malé platy, aby schopnější lidé raději k jiným, vděčnějším zaměstnáním se obraceli, a aby tak nemohla se příliš vzmáhati v národu osvěta, která je úhlavní prostředek proti vládní libovůli. 174
HAVLÍČEK BOROVSKÝ Karel (1821-1856) Čechy, spisovatel, politik

29. Největším kapitálem národa jsou jeho mravní kvality. 91
ČERNYŠEVSKIJ Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) Rusko - filozof, literární kritik

30. Čím více zákonů, tím více je zlodějů. 284
LAO C´ (570-490 př. n. l.) Čína - filozof

31. Největší ztrátou je přijít o vlastní svědomí. 220
JANÍK Zdeněk (1923) ČR - básník, novinář, překladatel

32. Nehřeší se jen skutky. Hřeší se i netečností… 394
PUJMANOVÁ Marie (1893-1958) ČR - spisovatelka, literární kritička


3. Reinkarnace
33. Není dobře používat prostředků proti rození dětí. Jednak proto, že to lidi zbavuje nutnosti práce a starostí o děti, které jsou vlastně vykoupením smyslné lásky a jednak proto, že je to cosi velmi blízkého činu nejodpornějšímu lidskému svědomí - vraždě. 490
TOLSTOJ Lev Nikolajevič, hrabě (1828-1910) Rusko - spisovatel, filozof

34. Pokud zlo proniká pomalu, téměř neviditelně a má možnost se zakořenit, usídlí se v nás a zakotví na dlouho. Je to stálý boj dobra se zlem, který trvá generace, staletí a tisíciletí. 468 (Naše poznámka: synonymem zla je tma, která je jen nedostatkem světla. Proto je třeba přemáhat na cestě Zákona tmu-zlo v nás i kolem nás.)
SVOBODA Josef (1929) ČR, Kanada - biolog, vědec, spisovatel

35. Věčná spása je důležitější než dočasná úleva v utrpení, a v tom je ta historická a nadpřirozená moudrost. 468
SVOBODA Josef (1929) ČR, Kanada - biolog, vědec, spisovatel


4. Láska
36. Nejvyšší ctností je láska k bližnímu. 110
DUTOURD Jean (1920) Francie- spisovatel

37. Vášně zevšední a pominou, láska však přetrvá věky. 107
DOSTOJEVSKIJ Fjodor Michajlovič (1821-1881) Rusko - spisovatel

38. Velká láska není jen okouzlení citů. Naopak. Je to především rozumové odhodlání dát přednost pravdě jediného proti celému světu. (13 - 5)
ALEXIS Nikolas Ronald (1938-1986) USA - novinář

39. Láska z nadšení není tou pravou láskou, tou je láska z poznání. 12
ALDA Jan vl. jm. Alexandr Hořejší (1901-1970) ČR - básník, překladatel)

40. Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu, sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. 267
KOMENSKÝ Jan Ámos (1592-1670) Čechy - humanista, pedagog

41. Požehnán buď život, v němž člověk nežije pro sebe, ale žije a slouží bližnímu. 309
LUTHER Martin (1483-1546) Německo - básník, překladatel

42. Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. 234
KANT Immanuel (1724-1804) Německo - filozof

43. Kdykoli se střetnete s protivníkem, přemůžete ho láskou. 148
GÁNDHÍ Mohandás Karamčand zvaný Mahátma -Veleduch (1869-1948) Indie - politik, státník

44. Mým pevným přesvědčením je, že zemi podpírá láska. Život je jen tam, kde je láska. Život bez lásky je smrt. 148
GÁNDHÍ Mohandás Karamčand zvaný Mahátma -Veleduch (1869-1948) Indie - politik, státník

45. Milovat znamená udělat šťastným toho, koho milujeme, ne sebe. 108
DUMAS ALEXANDRE st. (1802-1870) vl. jm. Davy de la Paileterie (1802-1870) Francie - spisovatel, dramatik

46. Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 117
EINSTEIN Albert (1879-1955) Německo, USA -fyzik

47. Abychom mohli druhého milovat, musíme vyjít ze sebe - k bližnímu. Prolomit krunýř sobectví, který vězní člověka v něm samém. 184
HLOUCH Josef (1902-1972) ČR- biskup, spisovatel

48. Nikoliv tomu odpouštíme, koho milujeme, ale toho milujeme, komu odpouštíme. 14
AMARU (6. st.) Indie- básník

49. Milovat znamená neustále bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe. 18
ANOUILH Jean (1910-1987) Francie - dramatik

50. Láska, to je nadání pro pokoru a odpuštění. 22
ARNDT Ernest Moritz (1769-1860) Německo - spisovatel

51. To nejlepší, co může člověk sám pro sebe udělat, je pomáhat ostatním - já vím, že to zní divně… Ale zkuste si to. 283
LAKVA vl. jm. Lukáš Adamec (1973) ČR - pedagog, publicista

52. Zamilovat se vlastně znamená přerodit se do jiného světa. 147
GALCZYŇSKI Konstanty Ildefons (1905-1953) Polsko - básník, satirik

54. Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. 61
BURNS Robert (17591796 Skotsko - básník


5. Výživa fyzického těla
55. Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů. 337
MORGENSTERN Christian (1871-1914) Německo- básník, překladatel

56. Ze všech tvorů jen člověk pije, aniž je žízniv, jí, ačkoliv není hladový a mluví, ač nemá co říci. 462
STEINBECK John (1902-1968) USA - spisovatel


6. Klid a žádná pomsta
57. Největším ziskem ze spravedlnosti je klid. 122
EPIKÚROS ze Samu (341-270 př. n. l.) Řecko - filozof

58. Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou. 60
BUDDHA Siddhárta Gantamach (563-483 př. n. l.) Indie - zakladatel buddhismu

59. Jen jistota činí život klidným. 543
ZOLA Emil (1840-1902) Francie - spisovatel

60 Hněv je krátké šílenství. 191
HORATIUS Quintus Flaccus (65-8 př. n. l.) Řím - básník


7. Výchova
61. Kořenem všeho zla (tmy) je nedostatek poznání. 60
BUDDHA Siddhárta Gantamach (563-483 př. n. l.) Indie - zakladatel buddhismu

62. Neznalost je sama o sobě zlem, protože je temnotou. Znalost, i zla, je dobrá, protože je světlem. 267
KOMENDA Stanislav (1936) ČR- vědec, spisovatel, aforista

63. Komenského mravoučné desatero:
I. Nevypravuj všeho, co víš;
nevěř všemu, čeho se doslýcháš;
nežádej všeho, co vidíš;
nečiň všeho co můžeš, než toliko,
co jsi povinen: a budeš opatrný.

II. Buď skromný, ne nestydatý,
Mlčenlivý, nikoli mluvný!
Když kdo mluví, mlč; když tobě
co praví, poslouchej; když tobě
co poroučí, buď mu po vůli!

III. Ke všem buď vlídný, k nikomu
úlisný, vystříhej se pochlebovati!

IV. Buď dále nadto spravedliv!
Nežádej ničeho cizího,
nic sobě neosobuj!

V. Máš býti také udatný,
ku prácem čilý,
zanechej prázdně lenochům!

VI. Štěstěna bývá nestálá, přináší
rozdílné případy, často smutné.
A ty snáší trpělivý člověk,
choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.

VII. Buď dobrotivý a milosrdný!
Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li;
Bídnému pomáhej, můžeš-li!

VIII. Urazil-li tě kdo, promiň mu vinu!
Ublížil-lis ty komu,
ukoj a ukroť jej!
Krásno jest tlumiti zlost,
odpouštěti vinníku
a promíjeti odpouštějícímu.

IX. Nezáviděj nikomu, přej všem,
vděk se čiň, komukoli můžeš,
a zalíbíš se všem dobrým lidem.

X. Mluv vždy pravdu,
nechtěj lháti! 267

KOMENSKÝ Jan Ámos (1592-1670) Čechy - humanista, pedagog

64. Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu, sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. 267
KOMENSKÝ Jan Ámos (1592-1670) Čechy - humanista, pedagog

65. Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? 485
THÁKUR Rabíndranáth (1861-1941) Indie - filozof, básník

66. Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi i pravda. 484
THÁKUR Rabíndranáth (1861-1941) Indie - filozof, básník

67. Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. 362
OVERLAND Arnulf (1889-1968) Norsko - básník, prozaik

68. Pouze hlupáci a mrtvoly nemění svůj názor. 306
LOWELL James Russell (1819-1891) USA - diplomat, básník

69. Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. 234
KANT Immanuel (1724-1804) Německo - filozof

70. Dříve než se může změnit svět, musí se změnit člověk. 55
BRECHT Bertolt vl. jm. Eugen Berthold Friedrich B. (1898-1956) Německo - básník, dramatik

71. Pořádek je základem výchovy. 231
JOUBERT Joseph (1754-1824) Francie - spisovatel, moralista

72. Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. 147
GALÉNOS z Pergamu (130-199) Řecko - lékař, učenec

73. Co všechno musíš naučit své dítě: měnit drobné, vyrábět sodovku v sifonové láhvi, splachovat na záchodě, šněrovat botky, číst, psát, čistit zuby, přecházet ulici, neříkat, co si myslí, takže na CHARAKTER už nezbude čas. 541
ZÁBRANA Jan (1931-1984) ČR - spisovatel, překladatel

74. Charakterní člověk je poctivý v každém slově a v každém skutku. 450
SMILES Samuel (1812-1904) Anglie - lékař, spisovatel

75. Než člověk někomu věnuje důvěru, má se podívat na jeho způsob života a na jeho charakter. 100
DÉMOSTHENÉS (384-322 př. n. l.) Řecko - politik, řečník

76. Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, dělat chyby, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter! 488
TOLSTOJ Lev Nikolajevič, hrabě (1828-1910) Rusko - spisovatel, filozof

77. Děti potřebují spíše vzory než kritiku. 231
JOUBERT Joseph (1754-1824) Francie - spisovatel, moralista

78. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. 269
KONFUCIUS (522-479 př. n. l.) Čína - filozof

79 Slova bez činů jsou jako smetí. 450
SLOWACKI Julius (1809-1849) Polsko- spisovatel

80. Boty dostanu u Bati. Ale charakter si nemohu jít koupit do krámu. 477
ŠVEHLA Antonín (1873-1933) ČR - politik

81. Zbabělost je když víme, co máme činit, ale neděláme to. 269
KONFUCIUS (522-479 př. n. l.) Čína - filozof

82. Nemáš-.li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je nezacloňuj. 490
TOLSTOJ Lev Nikolajevič, hrabě (1828-1910) Rusko - spisovatel, filozof

83. Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá. 489
TOLSTOJ Lev Nikolajevič, hrabě (1828-1910) Rusko - spisovatel, filozof

84. „Kdo nepracuje, ať nejí,“ řekl ekonom. A hladový lid odpověděl: „Kdo nejí, nemůže pracovat“. 340
MULTATULI Harry vl. jm. Eduard Douwes Dekker (1820-1887) Nizozemsko - prozaik

85. Práce od nás oddaluje tři velké nepřátele: nudu, neřest a nouzi. 515
VOLTAIRE vl. jm. Francois Marie Aroet (1694-1778) Francie - filozof, encyklopedista

86. Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. 9
ADDISON Joseph (1672-1719) Anglie - spisovatel

87. Život činný je opravdový život. 268
KOMENSKÝ Jan Ámos (1592-1670) Čechy - humanista, pedagog

88. Spořivost je cestou k samostatnosti. 36
BAŤA Tomáš (1876-1932) ČR - průmyslník, podnikatel

89. Střádalové jsou základem nezávislosti státu. Každý stát v cizině zadlužený jest závislý. 36
BAŤA Tomáš (1876-1932) ČR - průmyslník, podnikatel

90. Kultura a umění už samou svou podstatou odmítají nepřátelství a války a jejich posláním je sloužit míru a pokroku, sbližování národů na základě vzájemné úcty a dobré vůle. 161
GORBAČOV Michail Sergejevič (1931) Rusko - státník, politik

91. Umělec je buď veleknězem, nebo více méně obratným komediantem. 326
MAZZINI Giuseppe (1805-1872) Itálie - politik

92. Umění musí být víc než fotografický aparát, duši vyjádřit musí. 13
ALEŠ Mikoláš (1852-1913) Čechy- malíř, kreslíř, ilustrátor

93. Když se v nějaké zemi viklá náboženství, jistě se tam toho viklá víc. 441
SCHILLER Friedrich von (1759-1805) Německo - dramatik

94. Každý, kdo poctivě odevzdává dobrou práci, přispívá k životu všech. 117
EINSTEIN Albert (1879-1955) Německo, USA -fyzik

95. Celý svět je naší společnou vlastí. 123
ERASMUS ROTTERDAMSKÝ Desiderius vl. jm. Gerhard Gerhards

96. Musíš se mnoho naučit, abys poznal, jak málo víš. 334
MONTAIGNE Michel de (1533-1592) Francie - filozof, spisovatel

97. Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru 450
SMILES Samuel (1812-1904) Anglie - lékař, spisovatel

98. Člověk nemůže žít bez důvěry. 495
TRIOLET Elsa, roz. Elsa Jurjevna Brika (1896-1970) Rusko, Francie - spisovatelka

99. Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb. 104
DIOGENÉS ze Sinópy (404-323 př. n. l.) Řecko - filozof

100. Myšlení, stejně jako hra na housle nebo piáno, vyžaduje denní cvičení. 204
CHAPLIN Charles vl. jm. Charles Spencer Chaplin (1889-1977) Anglie - filmový herec

101. Nemoudrý otročí svému tělu a cizí hlavě. 449
SKÝPALA Augustin (1920) ČR - básník

102. Moudrost je složena z času, hledání, vědění, starostí, zoufalství, proher i víry. 348
NEPIL František (1929--1995) ČR - spisovatel

103. Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlašuje, že není. 366
PAPPINI Giovani (1881-1956) Itálie - spisovatel

104. Vědění se nikdy nemá pokořit před mocí. 448
SINUHET (2000-1970 př. n. l.) Egypt - královský úředník, spisovatel

105. Velikost člověka posuzujeme podle ctnosti, nikoliv podle majetku. 348
NEPOS Cornelius (100-27 př. n. l.) Řím - spisovatel

106. Žádné přátelství nemůže existovat bez vzájemné úcty. 314
MAKARENKO Anton Semjonovič (1888-1839) Rusko - pedagog, spisovatel

108. Člověk si nemůže dovolit býti jiným před obědem a jiným po obědě. Nesmí připustit, aby čas nebo jeho útroby a účet v bance určovaly jeho životní filozofii. Musí si vytvořit svůj mravní rámec, který zajistí stálost jeho osobnosti. 201
HUXLEY Aldous (1894-1963) Anglie - spisovatel

109. Nikdo zlý není šťasten. 213
IUVENALIS Decimus Iunius (67-127) Řím - satirik

110. Ten, komu světí účel prostředky, je schopen znesvětit všemi prostředky každý účel. 221
JANÍK Zdeněk (1923) ČR - básník, novinář, překladatel

111. Loupežník naší doby nemívá paklíč, zato mívá hedvábnou kravatu. 258
KOMENDA Stanislav (1936) ČR - vědec, spisovatel, aforista

112. Souhlas zlých lidí v konání zla není přátelství, neboť přátelství je čisté samo v sobě a proto nelze ho použít k zlému. 21
ARISTOTELÉS ze Stageiry (384-322 př. n. l.) Řecko - filozof

113. Kazíme si mysl, rozum a svědomí zrovna tak, jako si kazíme žaludek. 203
CHAMFORT vl. jm. Nicolas Sébastien Roch (1741-1794) Francie - prozaik, dramatik

114. Tři nejlepší lékaři na světě: dr. Střídmý, dr. Klidný a dr. Veselý. 468
SWIFT Jonathan (1667-1745) Anglie - spisovatel

115. Být někdy nemocen je zdravé. 486
THOREAU Henry David (1817-1862) USA - básník, spisovatel

116. Úkolem toho, kdo chce zlepšit člověka, není kázat morálku, ale změnit nitro člověka tím, že přetvoří vnější podmínky, pro morální zdraví lidstva. 454
SÖDERGRAN Edith (1892-1923 Finsko, Švédsko - básnířka

117. Literatura ovlivňuje lidi tím způsobem, že mění jejich vědomí. Změníme-li jejich vědomí, změníme je samotné. 155
GINSBERG Allen (1926-1997) USA - básník

118. Člověk je takový, jaké jsou jeho myšlenky. 492
TOMÁŠ Eduard (1908-2002) ČR - filozof

119. Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života. 319
MASARYK Tomáš Garrigue (1850 - 1937) ČR - státník prezident

120. Otrok svých vášní je nejnižší ze všech otroků. 481
TALMUD sbírka židovských náboženských a etických příkazů, sentencí, moudrostí a průpovídek (asi 6.-7. st. n. l.)

122. Zahálka je hrobem člověka zaživa. 268
KOMENSKÝ Jan Ámos (1592-1670) Čechy - humanista, pedagog

123. Volný čas je nejdůležitější částí našeho života. 103
DIDEROT Denis (1713-1784) Francie - filozof

124. Nuda, omrzelost, povrchnost - to je smrt mládí. (372 - 92)
PEŠEK Ladislav vl. jm. L. Pech (1906-1986) ČR - herec

125. Nuda přišla na svět s leností, má veliký podíl na tom, že lidé tak vyhledávají radovánky, hry , společnost. Ten, kdo miluje práci, stačí si sám. 281
LA BRUYÉRE Jean de (1645-1696) Francie - prozaik

126. Člověk bez duchovního rozměru je opuštěný. 376
PILKA Jiří (1930) ČR - muzikant, skladatel

127. Všeho zkuste, což dobrého jest, toho se držte. 369
PAULUS (sv. Pavel) vl. jm. Saul (Šavel) (zemřel asi 67 n. l.) Řím - apoštol křesťanství

128. Láska je přátelství s Bohem. 491
TOMÁŠ AKVINSKÝ /Tommaso d Aquino/ (1225-1274) Itálie - filozof, teolog 491

129. Největší ztrátou je přijít o vlastní svědomí. 220
JANÍK Zdeněk (1923) ČR - básník, novinář, překladatel

130. Největší vítězství, kterého člověk dobyl na přírodě, je láska pro celý život. 34
BARTHÉLEMY Auguste Marseille (1796-1867) Francie - básník

131. Dříve než se může změnit svět, musí se změnit člověk. 55
BRECHT Bertolt vl. jm. Eugen Berthold Friedrich B. (1898-1956) Německo - básník, dramatik

132. Kdo neumí zkrotit svůj chtíč, patří mezi zvířata. 296
LEONARDO da VINCI (1452 -1519) Itálie - malíř, sochař, učenec

133. Nuda, omrzelost, povrchnost - to je smrt mládí.
PEŠEK Ladislav vl. jm. L. Pech (1906-1986) ČR - herec

134. Člověk má vidět v každé události svého života prostředek ke svému zušlechtění. 372
PESTALOZZI Johann Heinrich vl. jm. J. H. Pestalutz (1746-1827) Švýcarsko - pedagog, humanista

135 Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. 181
HESSE Hermann (1877-1962) Švýcarsko - spisovatel

136. Osobností je mi ten, kdo svým duchovním bohatstvím, svým dílem, svým vztahem ke světu znamená přínos v myšlenkovém vývoji lidstva. 186
HÖGER Karel (1909-1977) ČR - herec 12/2010
Listopád - ukázka z článku publicisty Vladimíra Karfíka v TR 50/2010

Když z novely zákona o ovzduší byla odstraněna pasáž bránící topení nekvalitním uhlím a odpady (do zamořeného Ostravska dokonce se prý vozí laciné uhelné kaly z blízkého Polska), a samospráva hrozí pak státu žalobou, neboť prašný a toxický vzduch hubí obyvatele, nestačím se divit. Zdůvodnění ministra životního prostředí zní jako extrémní hájení nezadatelných lidských práv: „Nesouhlasím s omezováním osobní svobody ani za cenu lepšího ovzduší.“ Minulý režim lidských práv nedbal a člověku nebral jenom jeho svobodu, ale devastoval sám prostor k životu, i s tím žluklým vzduchem, dnes pak nastoupila progresivnější ideologie lidských práv: sousedovo topení mě může léta dusit, je to věc jeho osobní svobody, ideologicky řečeno lidské právo, a nikdo je nesmí narušit. Ledaže bych si, zaštítěn nezadatelností tentokrát své osobní svobody, počínal stejně. Svobodně bychom se mohli udusit - ideologie zůstane čistá, řekl bych vzdušná. Vždyť je to jenom opar, muška jenom zlatá, nic neznamená.
Jenomže: nejsem dnešní, leccos pamatuju, a o zaklínání ideologiemi vím své. Tentokrát cítím za mantrou osobní svobody pláštík, možná spíše houni, která má zakrýt špinavý kšeft. Deklarací lidských práv se nám dostalo svobody slova, ale moc těch svobodných slov v této věci se nedočítám. Zaručená starost občanské společnosti o věci, jež se týkají jejího denního života, se redukuje na právo jednou za čtyři roky vhodit lístek do urny. Teď mne napadá, jak mnohdy výstižné to je označení: názor skončí v urně.
Za idejemi zase kšeft: když v komunálních volbách občané velké obce u Prahy využijí možnosti odsunout starostu, který ztratil jejich důvěru, z čela kandidátky na poslední místo, a po volbách zjistí, že to bylo zbytečné, neboť šíbr se nějakým způsobem ocitl zase na svém starém místě, co to znamená? Svobodnou volbu? Co platí hlas? Jenom názor, přání, a ten určitě váží méně než kšeft a zájmy.


Svoboda národa je neoddělitelně spojena se vzdělaností lidí. Svoboda pro nevzdělané vede k tyranii. (…) (Ondřej Hausenblas, zabývající se problematikou školství, ve svém dopisu na internetu ze dne 11. 9. 2009)


Vánoce jako impuls do nitra lidí k pravdě, lásce a spravedlnosti přeje všem SPMZ.

Štěpánov u Olomouce
SPMZ - 18. 12. 2010<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!