56. Z názorů bývalého komisaře EU Vladimíra Špidly v Právu z 15.2.2010Bez Unie by krize byla katastrofou, řekl končící eurokomisař Vladimír Špidla PRÁVU. (Právo z 15.2.2010) USA se na podzim 2008 pokusily radikálně stabilizovat bankovní systém. A víte dobře, že to dále pokračovalo sešupem. Až když asi o týden později EU reagovala koordinovaně a zvládla své banky, byl tu okamžik, který zastavil pád, jenž by podle mne jinak skončil rozpadem měnových systémů a ztrátou úspor. V dobách před Unií by to možné nebylo: nebyla by Evropská ústřední banka, která dokázala poskytnout likviditu v rozsahu vymykajícím se možnostem kteréhokoli národního státu. (…) To, že souběžně v obrovském rozsahu byly schopny reagovat jak USA, tak Evropa, nás vytáhlo z katastrofy. Vím o čem mluvím.
Ale evropský projekt, a to je principiální věc, to není ekonomická záležitost. Od prvého okamžiku to byl projekt, jehož cílem je zachovat stabilitu a mír. Cesta, kterou se šlo, byla jistě i ekonomická, ale je to politický projekt. My tam nejsme kvůli penězům. Jsme v Evropě hlavně proto, že se podílíme na určitém projektu, který má politický a civilizační význam. Evropa je mnohem víc než jen dotace. Je to přístup na vnitřní trh, který má hodnotu stovek miliard: 80 procent našeho vývozu - nebo ještě více - se realizuje na trhu EU.
Komisař nemůže a nesmí jít za vládou země, odkud pochází, a ptát se: Mám hlasovat tak, nebo onak? Navrhuje řešení, jež schvaluje Rada, tj. zástupci vlád a parlament, čili zástupci občanů. Nezáleží na tom, odkud komisař je. Záleží, co zformuluje a jak to umí obhájit. To rozhoduje. Komise má právo iniciativy, ale nerozhoduje. Komise nemůže nic vnutit. Co členské státy nechtějí, to prostě nepřijmou. Máme 21 procent světového obchodu. Víc než USA. A velkou část světových investic. To je enormní síla. Nespadla z nebe. Je ukázkou stability a efektivity evropského modelu. Nejkonkurenceschopnější jsou skandinávské země nebo Švýcarsko, tedy země s vysokými náklady na sociální ochranu. Budoucnost je budoucností lidského kapitálu. … nelze si představovat, že tvořivý člověk (naše poznámka: a poctivý a důvěryhodný) vzniká v otrockých podmínkách.
ČR má tendenci posilovat mezivládní prvky. To je z našeho hlediska nebezpečné - a v podstatě nešťastné. Jakmile jdete na princip čistě mezivládní, na konci se počítá síla. A my představujeme dvě procenta obyvatelstva a 1,5 procenta HDP Unie. Jakmile se to tedy začne počítat na sílu, ztrácíme význam. Tam, kde se věci spravují podle principu společenství, je naše váha stejná jako kohokoliv jiného: vliv získává ten, kdo má hlubší ideje, lepší argumenty. (…) Evropa je rovnováha mezi mezivládním principem a zásadou společenství. Ta rovnováha je dobrá. Z našeho hlediska je ale chybné snažit se posilovat mezivládní princip. Jestliže tak oslabíme princip společenství, máte na konci rovnováhu sil. Ta málokdy hraje v český prospěch. Otázka redaktora Práva Michala Macka: Podle prezidenta Klause, je naopak třeba mezivládní spolupráci posilovat, aby oslabil byrokratický Brusel. Já jsem zásadně proti. Považuji to pro Českou republiku za mimořádně nevýhodné.
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!