Štěpánov u Olomouce, Březen 2008


31. Úryvky z projevů kandidátů před volbou na prezidenta České republiky v únoru 2008Václav Klaus

Česká republika potřebuje kontinuitu s rozumnými korekcemi.

Dnes jsem si jist ještě více než dříve, že hlavním úkolem prezidenta je obhajoba základních rozměrů a pravidel našeho politického a veřejného života. Jako prezident chci stát především tam, kde jde o svobodný a demokratický prostor pro politickou soutěž v rámci státu na straně jedné a o obhajobu zájmů, individuálních práv a svobod občanů na straně druhé.

Chci usilovat o maximum svobody a demokracie, … (8. 2. 2008)

Vážení volitelé, pokud toužíte po takovém zítřku, ve kterém je kontrolováno vaše svobodné hlasování a je zastrašován každý, kdo se opováží projevit svůj vlastní názor, pak jsem určitě mužem včerejška. Pokud se cítíte dobře v atmosféře nepřátelství, konfliktu, osočování a zesměšňování, nemohu být váš kandidát, protože jsem se v celé své politické kariéře snažil o férové politické soutěžení a hledání konsenzu a vždy jsem odmítal hrubosti a urážky.
Pokud nechcete dbát tisíciletých tradic naší civilizace, jejich křesťanských hodnot, důrazu na klasickou rodinu a úcty ke každému lidskému životu, nevolte mne, neboť já tyto hodnoty ctím. Chcete-li žít v budoucnosti stvořené z módních vln, kdy bude zakázáno kouřit, ale drogy budou tolerovány, kdy bude manželství institutem na vyhynutí a na radnice budou chodit jen páry k registraci, kdy staré a nemocné budeme milosrdně zbavovat života, kdy nám bude předepisováno, co máme jíst, pít a jak smíme mluvit, pak toto není můj program. Toto není má představa budoucnosti. (15. 2. 2008)Jan Švejnar

Česká republika si zvolila jako své téma v unii „Evropská unie bez bariér“. Já vám nabízím jako téma svého prezidentství „Česká republika bez bariér“. I my totiž máme své bariéry, které nám brání být ještě úspěšnější. Nejsou to ani zdi, ani elektrické ploty. Jsou to bariéry v našich myslích, bariéry v našich způsobech chování, bariéry, které rozdělují naši společnost. Na jejich odstranění budeme potřebovat trpělivost, představivost, odvahu a sebedůvěru.
Dokažme lidem, že politika je tu pro ně a že může měnit věci k lepšímu. (8. 2. 2008)

…bourat bariéry neznamená bourat veškeré meze. Naopak musíme stavět hráze populismu, vulgaritě, nečistým metodám. Jak jsem řekl, nabízím vám společný projekt: obnovit důvěru občanů v politiku. Politická kultura neprochází zázračně mimo prezidenta, on je jejím spolutvůrcem - a její stav vypovídá také o něm. Domnívám se totiž, že i atmosféra volebního boje je vizitkou kandidáta, který svůj úřad obhajuje. (15. 2. 2008)Jana Bobošíková

Kolik let ještě budeme potřebovat, abychom dokázali nalézt svornost v životě? A tím vůbec nemyslím onu falešnou jednotu názorů a postojů. Naopak - čím pestřejší tyto postoje jsou, tím vytvářejí lepší podmínky pro společnou sílu a prosperitu. Svorností rozumím schopnost domluvit se na tom základním, co činí společnost společností lidskou. To je svoboda a z ní plynoucí odpovědnost, tolerance a ochota vyslechnout jiný názor, úcta jednoho k druhému a ochrana slabých před případnou svévolí silných.

Dámy a pánové, obávám se, že jsme na hranici. Nikoliv krok, ale pouhý krůček stačí, a zřítíme se do propasti mafiánského režimu, kde nevládne skutečná demokratická volba, svoboda, tolerance ani úcta. Do režimu, kde není místo pro normálního slušného člověka. Do systému, který bude pod taktovkou zlovůle silných pošlapávat práva těch nejslabších. Vydali jsme se špatnou cestou. Stejně rychle, jako mizí myšlenky a demokratické politické soupeření, nastupuje korupce a hrubá síla. (15. 2. 2008)JUDr. František Venzara (tel. 585 386 025)
Nádražní 28
783 13 ŠTĚPÁNOV u Olomouce

 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!