121. Ukázky z knihy Vladimíra Syrovátky Život je, když…


Tuto knihu sentencí a aforismů vydal autor v r. 2010 v produkci nakladatelství Dokořán s.r.o. Holečkova 9, Praha 5; E-mail: dokořán@dokoran.cz.

1. Abychom šli dál, musíme se zakořenit, ne vykořenit.
2. Úklidem kolem sebe uklízíme i v sobě a vylepšováním sebe vylepšujeme svět.
3. Síla člověka spočívá v pevnosti postojů a ochotě žít pro druhé.
4. Jen mír v lidech je zárukou míru mezi lidmi.
5. Černé díry ve vesmíru nejsou tak nebezpečné jako černé díry v lidech.
6. Bojovník za vlast je puberťák; dospělý bojuje za celý svět.
7. Na nemocné planetě nemůžeme mít zdravý život.
8. Každý živočich, který zničil své životní prostředí, zahynul; jak dlouho ještě bude své prostředí ničit člověk?
9. Chytrý dělá to, co se vyplatí, moudrý, co je správné.
10. Konáním dobra se Bohu přiblížíme víc než modlitbou.
11. Umění, které jen šokuje a nemá ukotvení v etice, není umění, ale exhibicionismus.
12. Komunismus je příkladem toho, jak se špatné časem samo zhroutí.
13. Kdo má rozmazané hranice mezi dobrem a zlem, stává se byznysmenem, zprostředkovatelem nebo rovnou zlodějem.
14. Peníze jsou jako prostředek dobré, jako cíl špatné.
15. Každý člověk, který si vylepšuje život na úkor někoho jiného, je zloděj.
16. Konzumní způsob života je běh, při kterém duši necháváme za sebou.
17. Největším problémem dnešního světa je obezita na jedné straně a umírání hladem na druhé.
18. Kupovat to, co nepotřebujeme, je drahé, i kdyby to bylo laciné.
19. Předvepřovému období říkáme kanibalismus.
20. Ví, že jednou umře, ale neví, co má do té doby dělat. (SPMZ – Venzara, 14. 11. 2012)


Dodatková sentence SPMZ:

Šest největších nepřátel zdravého vývoje lidí dle SPMZ:

1. Materialistický světový názor
2. Amoralita všeho druhu  (tj. porušování norem MZ (přírodního morálního Zákona)
3. Egoismus, který překáží neosobnímu životu pro jiné
4. Drogy všeho druhu
5. Sexualita bez duchovní lásky a sexualita pro peníze
6. Pojídání masa





(14. 11. 2012 – Venzara Fr.)




<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!