37. Tři výroky o svobodě a demokracii


1. My, kteří jsme si nedobrovolnou zkušeností převážné části svých životů ověřili, že svobodná výměna názorů a idejí jsou základní podmínkou zdravé demokracie, věříme, že tato podmínka bude ctěna a respektována i v budoucnu. (Prezident Václav Klaus ve svém projevu v EU. Právo, 20. 2. 2009)

2. Zřejmě poprvé ve své historii se staneme pevnou součástí solidárního opravdu demokratického evropského svazku, … Buď se budeme v dnešním globálně propojeném světě rovnoprávně podílet na společném pěstování duchovních i materiálních hodnot našeho kontinentu, anebo se uzavřeme do sebe a dáme přednost iluzi, že je lepší být - v zájmu údajných národních zájmů a blíže neurčené národní identity - jakýmsi do sebe zahleděným a lehce zahnívajícím skanzenem. (Václav Havel ve své novoročním projevu 1. 1. 2002.)

3. V podmínkách přestavby společnosti jsou a budou odpovědnost, mravnost a morální kvality lidí nejdůležitějším hybným faktorem a zárukou šťastného života vůbec. (Prof. MUDr. Jana Synková, Dr.Sc., ministryně školství a tělovýchovy ČSR. Rudé právo 28. 3. 1989.)
Ve Štěpánově u Olomouce 25. 6. 2009 Venzara

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!