35. Svoboda projevu v článku 17 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. a v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. § 231Článek 17
1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
3 Cenzura je nepřípustná.
4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

§ 231
1. Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.

Článek 4
Ústavy ČR č. 1/1993 Sb. Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.


Ve Štěpánově u Olomouce de 6. října 2008.
František Venzara


 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!