25. PUBLIKACE VYDANÉ SPMZ(Poznámka: Soupis na www.sweb..cz/spmz/ nahrazujeme tímto soupisem.)


Alma Excelsior:

1. O světovém názoru budoucnosti pro šestou, filadelfickou kulturu
(Přerov 1990, brož. 32 stran A 5, cena 30, Kč )

2. Vývoj sedmi principů člověka z hlediska 6. kultury árijské, filadelfické
(Přerov 1992, brož. 82 stran A 4, cena 160,- Kč)

3. O reinkarnaci, karmě a o posmrtném životě člověka v kámaloce
(Štěpánov u Olomouce 1996, váz. 148 stran A 4, cena 200,- Kč)

3a. O reinkarnaci, karmě a o posmrtném životě člověka v kámaloce
(Štěpánov u Olomouce 1996, brož. 148 stran A 5, cena 120,- Kč)


František Venzara:

4. Nově o vývoji Země a člověka v Bibli
(Přerov 1990, brož. 8 stran A 5, cena 20,- Kč)

5. Minianthologie z Bhagavadgíty, buddhismu, Bible a Koránu
(Přerov, 1990, brož. 16 stran A 5, cena 20,- Kč)

6. Kdy bude, dle bible, konec světa? Nově o vývoji Země a člověka
(Přerov 1991, brož. 16 stran A 5, cena 20,- Kč)

7. Z moudrosti staré Číny, Indie, Egypta, Koránu a Bible
(Přerov 1991, brož. 32 stran A 5, cena 30,- Kč.)

8. O životodárném poselství Bible pro ateisty i věřící
(Přerov 1991, brož. 100 stran A 5, cena 50,- Kč)

9. O mravní výchově
(Přerov 1992, brož. 8 stran A 5, cena 15,-.Kč)

10. Občanská výchova k čestnosti, tj. moudrosti dle přírodního mravního zákona
(Štěpánov u Olomouce 1995, brož. 48 stran A 5, cena 80,-Kč)

11. O reinkarnaci v Bibli
(Štěpánov u Olomouce 1996, brož. 20 stran A 6, cena 10,- Kč)

12. O dvou cestách vývoje lidské moci a jak vypadá světový názor čisté demokracie
(Štěpánov u Olomouce 1997, váz. 58 stran A 4, cena 100,- Kč)

13. Impuls J. A. Komenského k vývoji nových demokratů
(Štěpánov u Olomouce 1998, brož. 40 stran A 5, cena 40,- Kč)

13a Impuls J. A. Komenského k vývoji nových demokratů
(Štěpánov u Olomouce 1998, váz. 59 stran A 5, cena 60,- Kč)

14. Órigenés a Justinián
(Štěpánov u Olomouce 1999, váz. 57 stran, cena 60,-Kč)

15. Reinkarnace - podstatná součást demokratického i křesťanského světového názoru
(Štěpánov u Olomouce 2000, brož. 16 stran A 4, cena 35,- Kč)

16. Jak jsem usiloval v r. 1999 o to, aby občanská výchova na školách vychovávala nové demokraty
(Štěpánov u Olomouce 2000, brož. 28 stran A 4, cena 40,- Kč)

17. Opustíš-li Zákon - zahyneš! Návod duchovní vědy, jak omezovat moc tmy (překážek světla) nad člověkem
(Štěpánov u Olomouce 2000, brož. 40 stran A 4, cena 50,- Kč)

18. Astronomie a sci-fi v Bibli
(Štěpánov u Olomouce 2000, brož. 16 stran A 4, cena 30, Kč)

19. O pravdě - Jak ekumenický překlad Bible napomohl k tomu, že verš Židům 9, 27 se považuje mylně za důkaz, že reinkarnace neexistuje
(Štěpánov u Olomouce 2000, váz. 40 stran A 4, cena 80,- Kč)

20. Kdo nám vládne? Vyšší Já nebo nižší já?
(Štěpánov u Olomouce 2001, váz. 44 stran A 4, cena 100,- Kč.)

21. NNI (Nejvyšší a Nejmocnější Inteligence) je nejdůležitějším principem univerzálního světového názoru čisté demokracie
(Štěpánov u Olomouce 2001, brož. 24 stran A 4, cena 50,- Kč)

22. Politika demoralizace a remoralizace
(Štěpánov u Olomouce 2001, váz. 51 stran A 4,. 140,- Kč)

23. Moudrost morálního Zákona tvoří základ univerzálního světového názoru čisté demokracie Citáty vybral a uspořádal František Venzara. Pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových kvalitních demokratů.
(Štěpánov u Olomouce 2002, váz. 52 stran A 4, cena 150,- Kč)

23a. Blagorazumie moralnovo zakona
(Štěpánov u Olomouce 2002, váz. 76 stran A 4, cena 170,- Kč)

24. Moudrost morálního Zákona. Pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových demokratů. (Poznámka: Stručný výtah z předchozí publikace č. 23. Obsahuje jen 144 citátů.)
(Štěpánov u Olomouce 2002, brož. 12 stran, cena 25,- Kč)

25. Svoboda patří k nejdůležitějším podmínkám zdravého vývoje člověka i demokracie.
(Štěpánov u Olomouce 2004, váz. 72 stran, cena 160,-- Kč)

26. Tajemství svobody spočívá v dobrovolném rozhodnutí usilovat o život v souladu s řádem vesmíru a přírody. Svoboda není prázdný rám, do kterého by si každý vložil, co chce. TGM
(Štěpánov u Olomouce 2004, brož. 16 stran A 4, cena 25,- Kč)

27. Tři nejdůležitější demokratické hodnoty
(Štěpánov u Olomouce 3/2005, brož. stran 32, cena 60,-Kč)

28. Reinkarnace v Bibli - Reinkarnace existuje a patří mezi nejdůležitější složky světového názoru čisté demokracie
(Štěpánov u Olomouce 9/2004, brož. 12 stran A 4, cena 25, Kč)

29. Jedení masa překáží lidem, aby žili v souladu s přírodou a vesmírem a jejich harmonií
(Štěpánov u Olomouce 2005, brož. 16 stran A 4, cena 40,- Kč)

30. Ičide - Přepis webových stránek Sdružení přátel (přírodního) morálního Zákona www.spmz.info, informujících o IČIDE - ideologii čisté demokracie
(Štěpánov u Olomouce, 12/2005, brož. 38 stran A 4, cena 60 Kč)

31. Návod, jak vstoupit na cestu Zákona a začít odstraňovat překážky světla v nás i kolem nás. Jen dostatek světla, tj. moudrosti, lásky a spravedlnosti vede ke štěstí, zdraví, důvěře a bezpečnosti
(Štěpánov u Olomouce 2006, brož. 24 stran A 4, cena 50,- Kč)

32. www.spmz.info - Jak zlepšit lidskou psychiku a demokracii
(Štěpánov u Olomouce 2006, brož.. 56 stran A 4, cena 120,- Kč)

33. Světlo a tma - Co máme vědět a dělat, abychom se nestali tmou
(Štěpánov u Olomouce 2007, brož. 27 stran A 4, cena 50,- Kč)

34. Sedm základních principů vzorového světového názoru demokracie
(Štěpánov u Olomouce 2007, brož. 16 stran A 4, brož 35,- Kč,)

35. Sedm základních a neměnných principů lidského vývoje - Co máme vědět a dělat, abychom se začali naplňovat životodárným světlem, nikoli smrtonosnou tmou, která by z nás učinila vývojový odpad
(Štěpánov u Olomouce 2007, brož. 12 stran A 4, cena 30,- Kč)

36. O kladném a záporném vývoji lidské říše - Dva dopisy a výběr z několika novin a knih
(Štěpánov u Olomouce 2008, brož. stran 16 A 4, cena 35,- Kč)

37. Sedm základních principů Ježíšova učení
(Štěpánov u Olomouce 2008, brož. 12 stran A 4, cena 30,- Kč)

38. Vybrané verše z prvních pěti knih bible
(Štěpánov u Olomouce 2008, brož. 12 stran A 4, cena 30,- Kč)

39. Etika bible
(Štěpánov u Olomouce 2009, brož. stran 12 A 4, cena 30, Kč

40. Příspěvek k revoluci hlav a srdcí
(Štěpánov u Olomouce 2010, brož. stran 40 A 4, cena 80,- Kč)

41. Korán a filadelfická kultura
(Štěpánov u Olomouce 2010, brož. 12 stran A 4, cena 30,- Kč)

42. Další příspěvek k evoluci hlav a srdcí - převzatý z webových stránek SPMZ www.cz- eu.eu pro 6. filadelfickou kulturu
(Štěpánov u Olomouce 2010, brož. 20 stran A 4, cena 50,- Kč)

43. Tři pojmy, které patří k nejdůležitějším v životě lidí, rodin, států a národů: Nevědomost,Vstup, Boj
(Štěpánov u Olomouce 2011, brož. 12 stran A 4, cena 30,- Kč)

44. Smysl a cíl lidského života
(Štěpánov u Olomouce 2012, brož. 29 stran A 4, cena 80,- Kč)

45. Proč morální výchova není prioritou státní moci?
(Štěpánov u Olomouce 2012, brož., cena 50,- Kč)
Ve Štěpánově u Olomouce dne 24.2. 2012

JUDr. František Venzara (tel. 585 386 025)
Nádražní 28
783 13 ŠTĚPÁNOV u OlomouceCÍLE SPMZ

1. Primární, tj. názorová prevence proti scestnému vývoji člověka i demokracie.

2. Přizpůsobení občanské výchovy na školách a osvěty v médiích univerzálnímu demokratickému světovému názoru.

3. Odstranit názorový rozpor mezi Východem a Západem na existenci reinkarnace.
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!