88. Proč je vejce symbolem Velikonoc?

Velikonoce jsou v Novém zákoně oslavou Ježíše, který první z lidí dovršil svůj duchovní vývoj přemožením smrti fyzického těla. Tato událost je i základem křesťanské víry a je i největším svátkem křesťanů. Velikonoce připadají vždy na neděli po prvním jarním úplňku.
Káčátko, které se v předurčeném čase neproklove ze své materiální skořápky - zahyne. Člověk, který se v předurčeném vývojovém čase neproklove ze své názorové materiální skořápky sice nezahyne fyzicky, ale sám sebe odsuzuje k živoření, tj. k neduchovnímu, materialistickému životnímu názoru, třeba i s dobrou hmotnou úrovní. Je to názor nemocný, nezdravě egoistický, je i v rozporu se smyslem lidské existence a života na planetě Země. Tak škodí člověk nejen sám sobě, ale škodí i lidské společnosti a životu v míru, poněvadž snadno se může stát kořistí amorality (kriminality) individuální i kolektivní, která narušuje moudrý řád ověřený staletími. Zdrojem moudrého řádu je jen přírodní morální Zákon, jemuž podléhá každá lidská moc. Naděje lidské moci, že její moc bude silnější než přírodní zákon, je osudově mylná.

(duben 2011)


<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!