124. Pravice a levice v politice


Slovo politika je odvozeno z řeckého slova politike, tj. umění řídit stát. Toto umění není možné bez špatných následků pro státní moci i pro jejich občany, neznají-li a nedodržují-li dobrovolně přírodní morální Zákon, jemuž je podřízena každá lidská moc na Zemi. K těmto špatným následkům patří zejména bída a hlad, rozdělení lidí na bohaté a chudé, demoralizace, destabilizace finančnictví a ekonomiky, tragédie na silnicích i jinde, války, přírodní pohromy, vzájemná nedůvěra; spoléhání státních mocí na nedemokratickou moc svých tajných služeb, které nechrání demokraty a demokracii, ale chrání nedemokraty. Možnost, že demokratický výchovný cíl lidí, rodin, národů a zajistí nedemokraté, je nulová.

Autorem výrazu pravice a levice v politice je Ježíš, zakladatel křesťanství. Tyto dva pojmy se týkaly nejvyšší, tj. ideové, názorové sféry lidí, tj. sféry duchovně mravní, která je sféře lidské moci a ekonomiky nadřízená. O tom se píše v Novém zákoně, viz evangelium Matoušovo 25:31. Dle této informace Ježíš v době, kdy skončí život lidí ve fyzických tělech, rozdělí všechny národy a lidi  na dvě různě velké skupiny podobně, jako rozdělují pastýři své ovce a kozly. Ovce-demokraty postaví po své pravici, kozly (nedemokraty) určené na porážku  postaví po své levici. (Matouš 25:33)

Alma Excelsior (1887-1956) která žila v Boskovicích (u Brna) je zakladatelkou šesté vývojové epochy lidí, známé pod názvem kultura filadelfická, všebratrská. Kolébkou této šesté kultury,  o  níž se píše v Novém zákoně ve Zjevení 3:7-13,  jsou občané  střední Evropy, v čele s bývalým Československem. Příslušníkem této šesté kultury se může stát každý občan na Zemi, který z vlastní vůle splní včas limit duchovněmravního vývoje. Možnost, že lidská moc může zabránit tomuto vývoji, je nulová.

SPMZ, František Venzara, 17.1.2013
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!