106. Perly Moudrosti pro jiné životy a spirituality


Nadpis je názvem knížky od Sant Rajindera Singha Ji Maharaje, kterou vydalo Nakladatelství PRAGMA, Praha 2009. Adresa: V Podkovičkách 2/20 Praha 4; Telefon: 241 768 563. Z této knížky uvádíme následující ukázky:

Reakce na hněv si žádá hodně energie a má tendenci nás ničit a vyčerpávat. Ale jestliže použijeme svou energii na příspěvek laskavou myšlenkou, nejenže vneseme do situace harmonii, ale láska a milé chování nás posílí. Když jednáme s láskou, otevíráme dveře a boží láska námi může protékat. Boží láska nám dává energii a posílí nás. (str. 9)

Uspořme energii, kterou normálně vynakládáme na stížnosti. Raději s láskou a vděčností přemýšlejme o Bohu. Přijdeme na to, že s myšlenkami na něj procházíme těžkými časy snadněji. (32)

Když se snažíme najít svou duši a Boha, měli bychom se soustředit na jejich nalezení, a na nic jiného. Při komunikaci s Bohem není žádoucí uvědomovat si cokoli jiného. (34)

Úspěch v čemkoli v životě vyžaduje pravidelnost a cvičení. (35)

Je lépe říci pravdu a vypořádat se s ní než procházet životem se strachem, že pravda bude objevena. (63)

Myslíme si, že štěstí je mimo nás, že spočívá v bohatství, jménu a slávě, v majetku a vztazích. Ale pravé štěstí leží v nás. Boží láska je v nás. Ve vnějším světě není nic, co by se s ní dalo srovnat. Místo hledání pravého pokladu vně nás bychom se měli věnovat meditaci a hledat pravé bohatství ve svém nitru. Potom náš život naplní láska, štěstí a věčný mír a spokojenost. (79)

Osoba duchovně uvědomělá vyzařuje ducha spirituality, který nám může vdechnout smysl pro duchovnost. (100)

Touhy vedou k hněvu, chtíči, hamižnosti, lpění a egu. Těchto pět zlodějů narušuje náš vnitřní klid a překážejí nám v meditacích tím, že udržují mysl neustále rozjitřenou a neklidnou. (108)

Místo pouhého čtení Desatera je třeba podle něho žít. Jestliže meditujeme a vedeme mravný život, zachováváme ctnosti nenásilí, pravdomluvnosti, čistoty, pokory, nesobecké pomoci a lásky ke všem, budeme požehnáni vnitřním viděním. Získáme pro sebe důkaz existence naší duše a Boha. (113)

Nelpění neznamená, že se máme vzdát svého domova, bohatství, rodiny a všeho toho, co jsme v životě získali. Vyžaduje to jen nebýt na těchto věcech bytostně závislí. Každá situace, do níž jsme se v životě dostali, je důsledkem naší karmy. Správným cílem zaměření naší pozornosti je úsilí o spojení naší duše s Bohem. Toho můžeme dosáhnout, ať jsme bohatí, nebo chudí. (119)

V rozhodnutí, zda budeme páchat zlo, nebo konat dobro, máme svobodnou vůli. Proto musíme za své činy převzít odpovědnost. Ať se rozhodneme pro cokoli, sklidíme odměnu, nebo trest. (123)

Ve staré Indii byl jedním z vládců Judhištira. V posledních deseti letech své vlády si Judhištira všímal změn v chování lidí. Lidé se začali řídit voláním svého nižšího já a přestali naslouchat svědomí. Pochopil, že na obzoru je Kali Juga neboli temný věk. (124)

Každý den se rozhodujeme, zda podlehneme chtivosti a pokušení temného věku, nebo se rozhodneme žít podle duchovních hodnot zlatého věku. Prožívat duchovní život znamená nacházet čas pro meditace, abychom znovu spojili svou duši s Bohem. Znamená to chovat se morálně. Znamená to dávat přednost dobru přede zlem, nenásilí před násilím, lásce před nenávistí, nesobecké pomoci před chtivostí a pravdě před klamem. (126)


7/2011

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!