73. O rozdílu mezi buddhismem a křesťanstvím (Alma Excelsior)


Buddhismus obsahuje základy křesťanství. Obsahuje zákon všelásky, zákon karmy, tj. zákon božské Spravedlnosti, odplácející dobro dobrem a zlo zlem. Leč zákon Buddhův nepřivádí člověka do přímého spojení s Bohem ve stavu vědomém. Buddhismus nemluví přímo o Bohu, ale o cestě k přemožení karmy a zákonech nadsmyslového světa. Tehdejší člověk měl jiné síly, než má člověk dnešní. Buddhismus probouzí možnost spojení člověka s Bohem ve stavu snivého vědomí staroatlantské kultury, v němž člověk Boha duševně vnímá a pociťuje se ztotožněn s ním ve zvláštním stavu duchovním, okultně zvaném „nirvánickou blažeností.“ Buddhismem se člověk povznáší od Země k nebi, kdežto křesťanstvím sestupuje sluneční Bůh, Kristus, k člověku. Jsou tao dva různé procesy. V prvém mocí Ducha svatého se povznáší lidské Já k Bohu, v druhém působením kosmické Lásky sestupuje Bůh k člověku, aby jeho bytost se stala chrámem božím a jeho ego se stalo přijetím Krista synem Božím. Křesťanství vede k vývoji neosobní Lásky - k vývoji Všelásky. Šíření osvěty vnitřního morálního života a uplatňování zásad svobody - je pravým následováním Kristova impulsu, zbaveného zevního pláště IV. kulturního období, pláště církevního příslušenství k nějakému dogmatickému vyznání. Býti křesťanem znamená uznávat morální zákon, uznávat existenci Boha a Jeho Lásku, snažit se žít morálně, vycházet vždy tolerantně a bratrsky vůči druhým lidem a uznávat jejich svobodu. Uznáváme-li Boha i jako Prasílu, řídící svět, uznáváme-li přírodní zákony, i to je uznání Boha a není nevěrou.
Náboženství je upravený plod duchovního poznání, získaného zasvěcením. Zasvěcení je přímý vstup do duchovního světa.
Náboženství strašilo člověka v jeho dětském věku tresty a naukou o pekle, aby zabránilo vzrůstání astrality a nepodporovalo astrální sobectví. Poznáme-li však zákon a zachováváme jej ze svobodné vůle k dobru a z citů vnitřní lásky k Pravdě, teprve nabýváme pravé morality a duchovní hodnoty. Nyní počíná vnitřní přeměna materialismus a sobectví lidstva v duchovně cítící lidstvo schopné všebratrského života. Mravnost, duševní dokonalost, všeláska a z ní plynoucí všestranná tolerance jsou bezpečnou cestou k dosažení všesvětového míru.

(říjen 2010)<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!