43. O morálce trhuO morálce trhu. Václav Klaus v článku Cynismus nebo etika trhu?, uveřejněném v Českém deníku 17. září 1993 napsal, že by „chtěl zdůraznit své nejhlubší přesvědčení, že trh spontánně vytváří svou etiku, etiku, která je v souladu s obecnými představami drtivé většiny lidí o morálce a slušnosti v mezilidských vztazích. Podstatné je to, že se jedná o vztahy mezi lidmi vyšlechtěné „zdola", jimi samotnými, ne o vztahy implantované jim „shora" moralizující a vlastně nedemokratickou elitou. Pochopíme-li dobře podstatu, zákony a pravidla trhu, pochopíme, že má svou etiku a že je tato etika souměřitelná s jakýmikoli vnějšně dosazovanými a postulovanými morálními zásadami a hodnotami."

Citované názory doplňuji o názor vycházející z existence přírodního mravního zákona, který je jediným zdrojem mravních norem pro celou říši lidskou. Platí tedy jak pro trh, tak i pro všechny další druhy lidské činnosti. Každý člověk si postupně vytváří vlastní světový názor jehož nedílnou součástí je morální systém. Tento morální systém se může k ideálu mravního zákona přibližovat anebo vzdalovat. Přibližuje-li se lidská morálka ke svému ideálu předurčenému přírodou, mluví se o remoralizaci. I na morálku trhu lze vztáhnout slova Ciceronova, napsaná v knize O povinnostech: „ Jen poctivou cestou a spravedlivými činy, nikoli lstí a špatností, mohou dojít lidé svého cíle. Jen takové jednání je člověku prospěšné, které je čestné."

(František Venzara, v Českém deníku z 19. 10. 1993, kráceno.)
Vedoucí SPMZ, František Venzara, 16.10.2009.

Dnešní poznámka: Vzdaluje-li se lidská morálka od svého ideálu, vtělenému do přírodního morálního zákona, mluví se o demoralizaci. Trh pouze spontánně reaguje na morální kvalitu účastníků trhu.
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!