15. Myšlení


1. Člověk může změnit svůj život, jestliže změní své myšlení a svůj názor. (James)


2. Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. (A. Einstein)


3. Další osudy lidstva zcela závisí na duchovním obratu, na morálním stavu lidí. (Berďajev)

4. Vše závisí na stanovení hierarchie hodnot. (Berďajev)

5. Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života. (TGM)


6. Myšlenky jsou síly. Tato malá ohniska síly jsou neustále v činnosti, aby vytvořila a přetvořila náš charakter i náš život. Nemůžeme uniknout důsledkům svých myšlenek, stáváme se výtvorem toho, o čem přemýšlíme , co myslíme. (O. S. Marden)


7. Choroby myšlení jsou zhoubnější a častěji se vyskytují než choroby těla. (Epikuros)


8. Dávat přednost mysli před hmotou není mystická představa. Chcete-li dnes stavět mrakodrap, nezačnete tím, že byste dali na hromadu beton a ocel, jdete k architektovi, jehož intelekt připraví projekt, který musí existovat před tím, než začne stavba. V jeho projektu je více moci postavit budovu než je jí obsaženo v práci. (D. Chopra)


9. Přijde čas, že se lidé budou divit, jak mohly být války, že se budou smát, jak mohl člověk nenávidět člověka pro legitimaci politické strany nebo dokonce fotbalového klubu, že se budou divit a smát, jak mohli lidé pálit obilí, když druzí umírali hladem. (Jiří Solar)


8. Jestliže je mysl klidná, a plná pozitivních myšlenek, tělo se jen tak snadno nestane kořistí nemoci. (Dalajláma)


10. Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami. (M. T. Cicero)


11. V myšlení spočívá všechna důstojnost a přednost člověka; a veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. (B. Pascal)


12. Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít. (Shakespeare)


13. Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. (Aristoteles)


14. Rozhodnutí člověka nemohou být nikdy lepší než jeho informace a náhledy. (Emil Oesch)


15. Neodklánějte se od toho, co jste poznali jako správné. (Petr Vitroch)


16. TGM spolu s Josefem Kamzlem a s prof. Karlem Kramářem se pokusili vytvořit realistické hnutí (stávající politické strany staročeši a mladočeši TGM nevyhovovaly). Ve svém programu z  r. 1890 realisté za bezprostřední úkol české politiky stanovili mravní, intelektuální a hmotné povznášení národa, jeho sílení vnitřní. Cílem bylo napravení české společnosti zevnitř. (František Kolář)


17. Bez revoluce hlav a srdcí revoluce politická a sociální zůstává povrchní. (TGM)


18. Jsme všichni jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. (Buddha)


19. Svět, včetně člověka v něm, existuje pouze na základě harmonie mezi součástmi vesmíru a přírody. Ty organismy, které z této harmonie nějak vybočují, jsou odsouzeny k zániku. (Jiří Cingroš)


20. Myšlenky živí slova, slova odívají myšlenky. (Orientální přísloví)


21. Člověk není jen bytost rozumová, musí mít i charakter. (TGM)


22. Zbraň nejmocnější třímá mysl moudrého. (Publilius Syrus)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!