4. MOUDROST

1. Moudrostí lze rozumět stálou snahu poznávat a dodržovat normy Zákona a ideologii čisté demokracie (ičide). (F. Venzara)

2. Množství moudrých je spásou světa. (Bible)

3. Všem, kdož dychtí po poznání moudrosti, moudrost vychází vstříc. (Bible)

4. Všichni lidé jsou povinni bojovat za spravedlnost a pravdu; svět bude osvobozen ve jménu pravdy, nikoli násilí. (Emanuel Rádl)

5. Nejlépe polepšíš lidstvo, když polepšíš sebe. (F. Vymazal)

6. Více je třeba poslouchat Boha než lidi. (Skutky 5, 29)

7. Uznejte Boží moc! (Žalm 68, 35) Bůh má obrovskou moc a úžasnou sílu. (Iz 40, 26) Vždyť ten, kdo mě (moudrost) nalézá, nalezl život. (Přísloví 8, 35)

8. Člověk má nižší já a vyšší Já. Nižší já udržuje formu lidského těla, proto působí sobecky, je protkáno podvědomým sebezachovacím pudem. Je oblastí, v níž působí pudy a žádosti, jimž souhrnně říkáme síly astrality. Vyšší Já je jiskrou božského Bytí, která se duchovní výchovou probouzí z latence, kdežto nižší já je v každém člověku již probuzeno. (Alma Excelsior)

9. Dobře se žije jen v takové společnosti, kde morálka, pravda, spravedlnost je to nejdůležitější. (Jan Patrius z Dortmundu)

10. To, co platí jen pro jednu stranu, jednu víru, jeden národ, není ta pravda, která je věčným ideálem lidského ducha. (Karel Čapek)

11. Musíš žít pro jiné, chceš-li žít pro sebe. (L. A. Seneca ml.)

12. Každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má předmět jeho usilování. (Marcus Aurelius Antonius)

13. Křesťanství nezklamalo, ale zklamali křesťané. (G. K. Chesterton)

14. Jsem vůbec velký nepřítel revoluce se zbraní a držím hlavně na revoluce v hlavách a srdcích. (K. Havlíček Borovský)

15. Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. (I. Kant)

16. Dějiny lidstva se stále více stávají něčím mezi výchovou a katastrofou. (H. G. Wells, 1886-1946)

17. Nezávislost člověka neexistuje. Člověk je vždy na něčem a na někom závislý. Jde jen o to, vybrat si tu správnou a zdravou závislost. (F. V.)

18. Moudrost zbavuje duši vášní. (Démokritos)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!