87. Mistr Jan Hus a Jednota bratrská

Katolický kněz, profesor Karlovy univerzity v Praze usiloval o morální obrodu katolické církve. Dne 6. 7. 1415 byl v Kostnici jako kacíř upálen. To vzbudilo mimořádně silný a jednotný odpor v českých zemích, který měla potlačit křižácká výprava. Mistři Karlovy univerzity řešili možnost válečného odporu. Tuto možnost mistři v roce 1419 odsouhlasili jako obrannou válku. Po osmi letech vítězných válek přešli husité i k válkám útočným. Husitské války začaly v roce 1420 porážkou cizích křižáků a trvaly 14 let. Proti souhlasu mistrů Karlovy univerzity s obrannou válkou byl Petr Chelčický, který zdůvodnil svůj názor pátým přikázání Desatera: Nezabiješ.
Nenásilný názor Petra Chelčického, že Kristovu věc nelze zbraní hájit, ale jen zradit, uznala za správný skupina bratří a sester Zákona Kristova, která v březnu r. 1467 si zvolila vlastní kněze. Tak vznikla Jednota bratrská, která nejlépe vystihla duchovní odkaz mistra Jana Husa. K této ideji se přihlásil i náš Přemysl Pitter (1895-1976) z jehož vzácné knížky Duchovní revoluce v srdci Evropy (Kalich, Praha 1995 na straně 28-29) citujeme: „Hus nedal na naléhání přátel ani odpůrců, neustoupil ani před mocí světskou, ani před autoritou sněmu. (…) Nemohl uznat za pravdu něco, co za pravdu neměl a co mu jeho svědomí neschvalovalo. Husův význam tkví v tom, že poznanou pravdu a Bohem osvícené svědomí staví nad autority nejvyšší, i nad sněm, jenž věřil, že je řízen Duchem svatým. To je ten nový, neslýchaný tón, který zazněl z Kostnice a jímž se začalo přelaďovat myšlení a cítění lidstva - a to plných sto let před Lutherem, Kalvínem a Zwinglim. Začala slábnout víra v autority vnější a objevila se autorita nová, autorita vnitřní, dosud skrytá v duši každého člověka. Byl to otřesný objev, významnější a pronikavější než objevení Ameriky. Byla objevena pevnina duchovních a mravních hodnot v každé lidské bytosti, nekonečná cena nejnepatrnějšího lidského tvora. Navenek to ohrozilo dávné řády a instituce, jež pozbyly božské glorioly. Rozpoutalo to živly, které církevní a světská moc dosud krotily. Především to však osvobodilo tvůrčí síly, které Bůh v člověku uložil. Duch středověku se utkal s duchem novověku v strašlivém zápasu. To, co prožíváme dnes, není nic než vrcholné utkání těchto dvou sil. Všechno, co se opírá o světskou moc a násilí, je ve službách temného středověku. Pravý novověk se ohlašuje hledáním nejvyšších hodnot mravních a duchovních, zamítá používat násilí a dožaduje se lidskosti. (…) Reakční, zpátečnické jsou všechny snahy potlačit víru v ducha a duchovnost nahradit materialismem.“

(duben 2011)


<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!