46. Máme ještě šanci? Kam kráčí naše civilizace?


Název knížky Josefa Fialy, Eko - konzult z roku 2005. Ukázky z této publikace.


Politika má být takovou činností pro pospolitý život, aby lidé vzájemně, svorně, výhodně mohli žít podle přirozených zákonů na základě společných porad a vzájemné přízně. Komenský. (str. 34)

Svoboda bez mravního základu , bez práva a spravedlnosti je libovůle tyranie. (36)

V posledních desetiletích je pojem charakteru asi úmyslně nahrazován pojmem osobnosti, což není totéž. Osobnost je to, co tvoří z člověka vědce, politika, herce, tesaře. Tato definice nebere, na rozdíl od charakteru, do úvahy ostatní vlastnosti člověka. V praxi to znamená, že osobností je například i nemravný politik nebo bezcharakterní zpěvák. Tato zdánlivě nicotná změna má výrazný vliv na výchovu a morálku mládeže i dospělých. (37)

Podle některých vědců už není možné lidskou civilizaci zachránit, protože je ničena životaschopnost člověka drogami, nezaměstnaností, hladem, nerovnoprávností a beznadějí. Programově se ničí i morálka člověka erotikou, prostitucí, korupcí, promiskuitou, rozpadem rodin a podobně. Lidskost je často ignorována a nahrazována násilím, krutostí, terorem a válkou. Není to náhodné, protože demoralizovaný člověk se dá snadno korumpovat a je dobře ovladatelný. (37) Člověk rozumný, místo aby pomohl primitivním a nekulturním národům dostat se na stejnou úroveň, tyto národy zotročoval, vykořisťoval a ze zištných důvodů jim bránil vzdělaní. (38)

Politika musí pokleknout před mravností, která utváří politiku odmítání války, trvání věčného míru a práv člověka. (I. Kant) (38)

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoliv je pro lidské štěstí nepochybně důležitější co člověk je než to, co člověk má. (A. Schopenhauer) (40)

Člověk rozumný zakazuje zákonem obchod s lidmi, při každé příležitosti mává lidskými právy, ale prostituce, nejhorší ponižování důstojnosti žen mu nevadí a ještě ji propaguje. Z krásného intimního aktu dělá divadlo a špinavý byznys. To je asi jeho největší morální zločin. (41)

Ryby vidí návnadu, ale ne háček, lidé vidí zisk, ale ne zlo. (Čínské přísloví) (61)

Bohatství ducha spočívá v tom, že po ničem netouží. (Seneca) (79)

Homo sapiens je na začátku 3. tisíciletí zodpovědný za ničení planety Země, za stále se prohlubující nerovnost mezi menšinou bohatých a většinou chudých, že povýšil peníze, majetek a zisk na boha ovládajícího svět a každého jednotlivého člověka, za úpadek morálky nerespektováním základních mravních norem. (105)

Štěpánov u Olomouce
SPMZ - 15. 11. 2009


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aktuální informace:
§237 tr. zák.
Útisk: Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!