5. LÁSKA

1. Duchovní Láska je cílem lidského vývoje. Jejím pravzorem je Kristus, Bůh kosmické Lásky. (Alma Excelsior)

2. Láska je život pro jiné, nikoli pro sebe. Svému okolí a lidské společnosti posloužíme nejlépe, jsme-li sami něčím celým a pořádným. (B. Jerie)

3. Protipólem lásky je egoismus. Egoismus je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. Láskou stoupá člověk k Bohu a stává se člověkem sfér. (Alma Excelsior)

4. Pravda o nevěstincích o znásilňování nás přesvědčí, že spojení těl lásku nevytvoří. (Sv. Augustin)

5. A to je láska: žít podle Božích přikázání. (2 J 6)

6. Láska je schodiště, po němž se blížíme k obrazu Božímu. (Friedrich Schiller)

7. Láska je přátelství s Bohem (Tomáš Akvinský)

8. Láska je nejuniverzálnější, nejobdivuhodnější a nejtajemnější kosmická energie. (P.
Teilhard de Chardin)

9. Velká láska je již téměř bezpohlavní. (Aristoteles)

10. Egoistické zneužívání lásky snižuje lidskou imunitu. Přivolává pohlavní nemoci, impotenci a budoucí nemožnost mít děti. (F. V.)

11. Láska je jediná cesta k štěstí vlastnímu. (Emil Oesch, švýcarský ekonom)

12. Každým projevem lásky se člověk zbavuje části tmy v sobě, která člověku překáží na jeho cestě světla ke světlu. Každým projevem egoismu a zla se člověk postupně zbavuje svého světla v sobě a místo něj přijímá další částečky tmy, které jeho tmu posilují a zahušťují. Neovládne-li člověk včas svou sexuální pudovou sílu (správnou duchovní výchovou a sebevýchovou), ovládne ona jeho. A co člověka ovládne, toho on se stává služebníkem, případně i otrokem, pedofilem, znásilňovatelem žen. (F. V.)

13. Člověk má právo milovat, nikoli si činit právo na druhého. (G. Eliotová)

14. Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. (Buddha)

15. Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. (H. Hesse)

16. Není většího zločinu než povolovat vášním. (Lao-C´)

17. Mezi láskou a sexem je nebetyčný rozdíl. Proto oba pojmy nelze slučovat. Sexuální energii lze transformovat v energii duchovní, což je pro duchovní pokrok a kultivaci člověka žádoucí. Transformaci sexu předpokládá sama příroda možností nechtěného početí. (F. V.)

18. Plevel je zhoubný polím, vášnivost je zhoubná lidem. (Dhammapadam)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!