95. Jiří Hanák - Pitomá otázka
(Přepis sloupku Jiřího Hanáka v Právu ze dne 4. 7. 2011.)


Říká se, že není nic staršího než včerejší noviny. Nemyslím, že to platí beze zbytku. Na počátku nynějšího dlouhého víkendu zachumlal jsem se do českých novin ze dnů odborové stávky a věru jsem se nenudil.
Zaujal mne totiž despekt, s nímž někteří politici a novináři adresovali odborovým předákům otázku: „Kdo vás volil (a nevysloveně: že si tak troufáte)? A navíc vám členská základna taje.“
Je dobré věnovat těmto otázkám pozornost, už proto, že opakování stávky - a možná ve větším rozsahu - je spíše pravděpodobné než vyloučené.
Fakt je, že počet odborářů za poslední léta dramaticky klesl. Nyní se jejich počet odhaduje na pět set tisíc, což je však více než dvakrát tolik, než činí počet členů všech českých politických stran dohromady. Žádná nepatrná síla tedy. No dobře, a co to „kdo vás volil?“
Špitnu: Kdo volil ratingové agentury, před kterými se třesou ministři financí jako králíček před krajtou? Vždyť jsou to jen soukromí podnikatelé, podnikající navíc se svým ne vždy spolehlivým úsudkem. Kdo volil mezinárodní bankéřské bratrstvo, které ovládá státy víc než všechny jejich volené orgány dohromady? Takže nedělejme z voleb fetiš. Pro demokracii jsou velmi důležité, důležitější jsou však záruky a fungování ústavních svobod (shromažďovací, slova, vymahatelnost práva atd.). Tím se ovšem nechci vymluvit z otázky, kdo „volil odborové předáky“ a koho reprezentují.
Ve volbách do sněmovny kandidují samozřejmě jen politické strany. Podle výsledků se z nich pak sestavuje vláda. Ke sněmovním volbám (o účasti na volbách senátních raději pomlčet) chodí zhruba šedesát procent voličů. To znamená, že přibližně čtyřicet procent občanů je bez politického zastoupení. Když k tomu připočteme i hlasy odevzdané pro strany neúspěšné, nezastoupených už je skoro polovina. Odečteme-li navíc hlasy opozice, jak velkou část občanů Nečasova vláda zastupuje? Trochu více než těch 12 procent, které jí dnes projevují důvěru? A přesto si dělá nárok zastupovat všechny občany. Bylo by tedy fér přiznat odborům právo zastupovat zájmy i odborově neorganizovaných zaměstnanců.
Parlamentní volby lze považovat za nejdůležitější průzkum občanských preferencí. Odboráři takovou příležitost k ověření své síly a vlivu mají jen při svých akcích, třeba při poslední stávce. A všechny průzkumy potvrdily, že potřebnost stávky podporovalo více než padesát procent občanů. To je podpora, o které všechny politické strany mohou jen snít. Takže otázka, kdo že volil odborářské předáky, je buď závistí, nebo pitomost. Nejspíš obé.


<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!